Logo rubriky
2/1990
  Fandom (další) (75)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

Fanoušci, SF kluby a SAF

Zhruba od počátku roku se na redakci obrací fanoušci a dotazy ohledně SAFu; kdo může být jeho členem a zda mohou vstoupit do SAFu jako klub?
       Zveřejněním stanov SAF jsme, alespoň doufám, osvětlili první otázku.
       Kolektivní členství se ve stanovách neuvažuje a tak vstup klubu do SAF není možný. Je ale možné, aby se SAF stal zřizovatelem SF klubu, pokud např. zakládáte SF klub a chybí vám k tomu pouze oficiální (právně existující) zřizovatel, SAF je Vám k dispozici. Této možnosti mohou využít i již existující SF kluby, které v revolučním zmatku zřizovatele ztratily, např. rozpuštěním SSM na pracovišti.
       Druhou věci je, že krom razítka (řečeno obrazně, ve skutečnosti zatím nemá ani to) nemže zatím SAF „svým“ klubům nic poskytnout.
       Ale řečeno slovy připisovanými jednomu z pilířů SF hnutí: Nikdo vám nemůže dát to, co my vám můžeme slíbit.

K současné struktuře SAF

SAF byl zatím, pokud alespoň víme, registrován pouze u ministerstva kultury ČSR. To ovšem nijak nebrání při přijímání slovenských zájemců o členství. V současné době, kdy hrajeme o čas se toto řešení jeví jako nejvýhodnější a na nejbližší Valné hromadě SAFu (na Parconu?) bude mocné provést změny současného provizoria.
       Provizorní je i současné vedeni SAF, které se ustavilo z pražských členů Přípravné skupiny.
       Hlavní úkol přípravné skupiny byl již splněn, SAF je registrován a nyní se urychleně připravuje vydáváni magazínu SAF.
saf
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK