Logo rubriky
3-4/1990
  Úvodníky (další) (76)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

DOBRÉ SLOVO

Milý čtenáři, na tomto místě jsi už uvykl čísti výzvy ku včasnému zapravení předplatného, odeslání obálek do redakce a jiné obecně nepříjemné texty. (Toho bys měl být napříště ušetřen, neboť pokud toto číslo IK čte někdo, kdo dosud nezaplatil předplatné, děje se tak pouze omylem, který brzy odstraníme.)
       Bylo by tedy pošetilé předpokládati, že Tvůj jasný zrak vůbec zabloudí v tyto řádky.
       Využíváme proto tohoto neoblíbeného místa ku šíření informací, které by si laskavý čtenář, o jehož vysoké inteligenci nikterak, ni v nejmenším nepochybujeme domyslel sám.
       Omlouváme se za pozdní distribuci čísla 2/89 Interkomu, vedle tradičních již příčin (nedostatek obálek) se o ni zasloužily i problémy s tiskárnou.
       Abychom zvládli skluz vydáváme tentokrát dvojčíslo. Nepovažujeme toto řešení za ideální, IK by měl vycházet co nejčastěji, aby obstál i jako informační servis, proto nemáme pevný rozsah ani stálou periodicitu a chceme vycházet vždy když bude třeba předat fandomu nějakou důležitou informaci.
       Na druhé straně se domníváme, že využívat IK pouze k rozšiřování informací o dění ve fandomu nestačí. Kvark nepovažujeme za pouhou přílohu IK, ale za nástroj k další kultivaci žánru SF. Proto dnes, kdy máme tuto možnost, budeme v IK, potažmo Kvarku, přinášet nejen kritiku současné SF, ale i ukázky její nejlepší produkce.
       Těšíme se na vaše názory na další vývoj IK, nejzajímavější listy přetiskneme. Další zdroj inspirace doufáme nalézt na jarní poradě SF k1ubů v Opavě.
Vaše redakce
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK