Logo rubriky
3-4/1990
  Cony (další) (76)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

PARCON 90

Dostávam mnoho listov, v ktorých sa fanovia neustále pýtajú na stav prípravy PARCONu 90. Niektoré listy dokonca úpenlivo žiadajú odpoveď na elementárnu otázku, BUDE PARCON?
       Keďže skutočne nemôžem detailne odpovedať na každý list osobitne, využívam túto cestu na OFICIÁLNE oznámenie o stave príprav Parconu. Predpokladám, že odpoveď, ktorá nasleduje, bude čitateľmi Interkomu reprodukovaná ostatným!
       Určite mnohý viete, že keď bratislavčania prijali ponuku usporiadať tohtoročný Parcon, tešili sme sa na veľkolepú prehliadku čs. fandomu aj pred verejnosťou. Vsadili sme na kartu SZM. Táto dnes už nejestvujúca organizácia prisľúbila garanciu. Neprezradím určite tajomstvo, že Parcon mal byť dotovaný okrem účastníckych poplatkov aj veľmi lukratívnou sumou! Prišiel však November a s ním aj Revolúcia, na ktorú naša stratená normalizačná generácia čakala (Božemôj, tí, ktorí dospievali v roku 68, vedia, čo píšem) a intenzívne sa jej účastnila. Všetky štruktúry vzal čert! Aj to SZM, ktoré sme pri príprave Parconu nutne potrebovali.
       Museli sme začať odznova, bez záruk miesta a času realizácie. Tak ako zanikali organizácie, alebo odchádzali do defenzívneho ústrania, tak začali vznikať nové demokratické zoskupenia. Nedalo sa nič iné robiť, len sa obrátiť o pomoc na tieto nové združenia. Výsledok sa prekvapujúco rýchlo dostavil. Garancie Parconu si zobral novovzniknutý Zväz Záujmových združení. PARCON 90 bude!!!
       Dokonca termín a miesto konania sa nemení! Zopakujem teda súčasné fakty: Parcon 90 sa uskutoční v dňoch 7-9 septembra (září) 1990. Prebiehať bude v priestoroch bratislavského PKO. Ubytovanie mimobratislavských účastníkov bude cca 400m od miesta konania, v hotelovom internáte Družba, ktorý prichýli aj potenciálnych zahraničných, hostí. Tento internát je najkvalitnejším ubytovacím priestorom vysokoškolákov.
       Upäť apelujem na náš fandom„ aby ponúkal klubové a individuálne programy, o ktorých je presvedčený, že dokážu zaujať nielen členov fandomu, ale aj verejnosť. V centre Bratislavy bude inštalovaná rozsiahla výstava našich a zahraničných výtvarníkov, ktorí systematicky svoju tvorbu orientujú na fantastiku. Zhrniem teda požiadavky organizátorov do niektorých hlavných bodov!
       1. Poukážky na účastnícky poplatok budú distribuované cez sf kluby, ostatný záujemci nech napíšu v apríli a máji (dubnu a květnu) žiadosť o poplatok a program na adresu: Vlado Srpoň, Togliattiho 10, 851 02 Bratislava.
       2. Ponuky na program, so žiadosťou na technické vybavenie realizácie programu, láskavo zasielajte na adresu: Zväz Záujmových združení, Pražská 11, 815 73 Bratislava. Obálku označte heslom PARCON 90.
       3. Všetky záležitosti týkajúce sa výtvarných návrhov, ponúk alebo pomoci, adresujte najlepšie na: Juraj Maxon, Mehringova 22, 851 03 Bratislava.
       4. Informačný bulletin s plateným balíkom služieb a poplatkov Parcon 90 obdrží každý účastník Parconu s dostatočným predstihom.
       Toľko k základným informáciám. Všetko sa teda na dobré obrátilo, myslím, že tohtoročné stretnutie scifistov nikoho nesklatne a stretneme sa v takej atmosfére, aká v minulosti panovala na legendárnych Pardubických conoch.
Váš Vlado Srpoň
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK