Logo rubriky
5/1990
  SF soutěže (další) (79)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 7/1990  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

SFK Möbius 2061 při DK Jihlava vyhlašuje anketu

„O Zlatou kanálovou mříž“ - nultý ročník

Ocenění je určeno pro vydavatele a symbolizuje oddělení oficiální vydavatelské činnosti od vydavatelského „podzemí“.
       Anketa se týká samizdatových titulů vydaných v českém nebo slovenském jazyce, spadajících svým obsahem do žánru SF a žánrům příbuzným. Anketa se tedy netýká titulů vydaných oficiálními nakladatelstvími a ani fanzinů či jejich jednotlivých čísel. Vyhodnocován je nejúspěšnější titul vydaný a distribuovaný v určitém časovém období, kterým je kalendářní rok. 0-tý ročník je vyhlášen pro období l980 až 1989.
       Uzávěrka, vyhlášení výsledků ankety a předáni oceněni za vyhlašovaný 0-tý ročník ankety „ O Zlatou kanálovou mříž „ bude provedeno na celostátním setkání fanoušků SF - Parcon 90 v Bratislavě. Výsledky budou také uveřejněny v Interkomu ev. v Ikarii.
       Anketa bude organizována takto: Dokonce června 90 budou na každý klub, který je uvedený v posledním adresáři Interkomu, rozeslány seznamy titulů s číselným kódem, které splňují podmínky vyhlášené pro 0-tý ročník ankety. Seznam je též uveřejněn v tomto čísle Interkomu. Zároveň budou rozeslány anketní lístky s následujícími požadovanými údaji: jméno, příjmení, věk, klub, místo klubu, bydliště a samozřejmě místo pro hodnocené tituly s číselným kódem v pořadí 1 až 5. Pokud nebude hodnocený titul v nabídkovém seznamu titulů, je nutné doplnit jeho název i dalšími údaji, tj. autora, vydavatele, rok vydání a ev. překladatele.
       Hodnotit je možné i méně než pět titulů i s tím, že nebude obsazené kterékoliv z pořadí 1 až 5, což se při hodnocení odrazí v odpovídajícím počtu přidělených bodů (8,5,3,2,1).
       Kluby si mohou napsat o zaslání určitého počtu anketních lístků ihned po vyhlášení ankety, (což vítáme a také doporučujeme) a tyto jim budou v nejkratší možné době poslány. V případě nutnosti je však možné své hodnocení zaslat přímo na korespondenčním lístku nebo v dopisu. (Týká se především jednotlivců,).
       Vzhledem k tomu, že si anketou neklademe za cíl pouze určit nejlepší SF počin samizdatových vydavatelů, pocházejících z drtivé většiny ze SF klubů, ale také mapovat jejich vydavatelskou činnost v oblasti SF, prosíme o informace o neuvedených titulech, případně o bližší informace o titulech, které mají v některé z charakteristik uveden otazník nebo nulu.
       SF klub Möbius 2061, jako vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo rozhodnout ve sporných případech o oprávněnosti účasti konkrétního titulu v anketě.
       Veškerou korespondenci a požadavky v souvislosti s anketou adresujte na:
       Ing. Josef Daněk
       S.K. Neumanna 1
       586 01 Jihlava
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK