Logo rubriky
8/1990
  Fandom (další) (80)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

ČS. FANDOM REGISTROVÁN

       Oficializace fandomu!
       Kdy vstoupíme do Svazu zájmových svazů?
       Sen mnoha fanů splněn!
       Tak a podobně by mohly znít výkřiky kamelotů při vydání této zprávy.
       Již dlouho trpěli někteří fanové jistým komplexem neviditelnosti a toužili vylézt na světlo boží; dokonce toužili stát se členem Národní fronty. Jiní měli pocit, že pak už fandom nebude fandomem.
       S pádem totality padla i tato obava, registrují se i spolky ryze recesistické, registrují se sci-fi kluby bývalým režimem rozháněné, jako třeba Vernovci, zaregistroval se i fandom jako sdružení sf-klubů. Naše porady a setkání tím dostávají oficiální punc. Je pravda, že by tady mělo existovat něco, co se zabývá klubovou činností, když divocí fanové již svou organizaci mají; je jí Asociace fanů, se kterou bude muset fandom spolupracovat. Hyperaktivní scifisté mají SAF.
       Prozatím funguje přípravný výbor ve složení E.Čierny, F.Moravec a V. Srpoň. Podpisové právo a oficiální zastoupení má za přípravny výbor E. Čierny, Matěchova 14, Praha 4; to proto, abych ho měla při ruce, až budu žádat o registraci.
       V rámci Parconu 1990 se uskuteční první oficiální a zakládající porada klubů, na které bude zvolena rada a revizor.
       Pro orientaci těch, kteří nemají trpělivost číst celé stanovy:
       Smyslem nové organizace je zastřešování klubové činnosti, vnesení pořádku do evidence klubů, (chudák ten, kdo bude zvolen matrikářem!) a zajištění informovanosti. Členství je výhradně kolektivní, monokluby, manželské sf páry i nemanželské sf páry jsou vyloučeny -mají Asociaci!
       Doporučuji, aby se na poradu na Parconu dostavili pověřeni zástupci s jistou představou, jak by měla vypadat rada. A byla bych vděčná, kdyby připomínky ke stanovám dali písemně.
       Pokud to někoho zajímá, naše registrační číslo je
       VSP/1-1486/90-R ze dne 22. 6. 1990
       Vaše
Carola Biedermanová
       specializovaná právní služba pro scifisty
       i jiné pochybné spolky
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK