Logo rubriky
8/1991
  Recenze (další) (93)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 11/1991  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

BENTHAM I

stupeň utajení: nejvyšší         priorita: I
PROJEKT BENTHAM II.   6. sekce: bezpečnostní
       
Zpráva pověřence pro vyhledávání nebezpečných tiskovin.
- k rukám prezidenta bezpečnostní služby
       
       Vážený pane prezidente,
       bylo mi svěřeno prozkoumání publikace „Utopie, nejlepší verze“ z hlediska její nebezpečnosti pro zdravý vývoj jedince v našem Projektu.
       Výsledky mé práce jsou natolik závažné, že považuji za nutné porušit obvyklý služební postup a předložit je přímo Vám.
       Obsah zkoumané knihy opravňuje k názoru, že se jedná o soukromý deník posledního ředitele projektu BENTHAM I., který se dostal do nepovolaných rukou. Autor zde neváhá zveřejnit mnohá přísně tajná fakta, jež by mohla ohrozit samu existenci naší společnosti. S přímo neuvěřitelnou otevřeností popisuje pravou tvář událostí před pádem BENTHAMU I., která musí zůstat utajena všem nepovolaným očím.
       Tato kniha zpočátku unikla našim cenzorům, protože byla chybně zařazena mezi literaturu brakovou a nikoliv faktografickou. K osudnému omylu došlo z toho důvodu, že děj je situován do vzdálené budoucnosti, což způsobilo chybnou identifikaci.
       Na celou věc upozornil náš spolupracovník Jiří M. Trnka, který se zároveň pokusil svými ilustracemi inkriminovaného díla alespoň odstrašit větší část potencionálních čtenářů.
       Jeho zpráva se dostala na můj stůl se zpožděním vinou našeho administrativního oddělení, kde byly již provedeny příslušné personální změny.
       V zájmu vyřešení celého problému navrhuji provést okamžitě RESET a přeprogramování Ivana Kmínka a taktéž menší úpravy v software všech objektů, kterým se tato kniha dosud dostala do rukou.
       Stažení nebezpečného díla z oběhu již bylo provedeno.
       S pozdravem „Čest práci“:
R. Andersson alias Radek Andrš
- bezpečnostní sekce
       

CANCÁRION

       O PROFESIONALISMU
       Profesionalismus je, když se umí dobře prodat i ryzí amatérismus.
       VZKAZ CONANOVI
       Kosatík vyjádřil pochybnost, jestli můžeš bejt chytrej od přirození. Škába šel dál a radši ti ho rovnou uříz.
       Holt civilizace, Barbare.
       Jednou vyjdou inteligentní muži do ulic a budou třímat transparent s nápisem: Není důležitý, jak jsme kde vyvinutí, ale jak myslíme a cítíme.
       A my, zmoudřelý feministky, se tomu budem smutně smát.
       O GRAFOMÁNII
       Spisovatel ja grafoman, který už se to naučil.
       OKOLO ČEHO SE TOČÍ VESMÍR
       Mezi Psí hvězdou a osmičetnou kvarkčí odmocninou
       Jako dva hyperoxidanti na vesmírný klouzačce
       Tápadlo k tápadlu
       Lapadlo k lapadlu
       Teď naše duše spolu v jedno tělo splynou
       Povídá Emzák Emzačce
Jaroslava Nováková
Velkopavlovická 11
628 00 Brno
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK