Logo rubriky
12/1991
  Fandom (další) (94)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

PODZIMNÍ PORADA SCI-FI KLUBŮ

Tohle bude reportáž kombinovaná se zápisem z porady, neboť asi nedokážu obé od sebe pořádně odlišit. Celkový dojem z podzimní porady SFK v Šumperku (18. - 20.10.91) byl: octla jsem se v jakémsi útvaru vojáků nebo internátní mládeže, který pod velením Petra Konupčíka absolvoval obrovský filmový maratón a jako přívěšek k tomu jednu menší Petrem usměrňovanou schůzi. No, nic ve zlém: rozhodně se nedá vytknout nedbalá organizace porady, spíš naopak. A strava, bar a ubytování byly OK.
       
       Tlupa Pražáků se vyhrne z vlaku v pátek večer za tmy a podle mapky se přesune přes Šumperk do budovy označené DOMOV MLÁDEŽE. Zde v přízemí už čekají pořadatelé a Petr Konupčík s paní vrátnou dohlížejí, aby se všichni přezuli nebo si vzali návleky, řádně si povlékli postele a na minutu přesně se dostavili do jídelny na večeři.
       Na nástěnce visí časový rozvrh porady a cosi o tom, že přijede-li Veverka, zaplatí vstupné dva a půl tisíce. Velký šéf Comics klubu československého totiž nějak nezvládl jarní setkání fanů comicsu, a tak má u Šumperáků vroubek.
       Po večeři Konupčík dává ke schválení program; trochu se mi nezdá, že porada nezačne hned po obědě, ale kvůli filmům až uprostřed odpoledne, ale zřejmě se s tím nedá nic dělat. Zdeněk Rampas nastiňuje hlavní body, o nichž se má do zítřka za d.cv. přemýšlet. Pak sedíme u baru a klábosíme (s Egonem a Frantou Novotným, jak jinak, o feminismu). Je príma zase vidět Radku Jirkovskou, která zřejmě všechno hravě zvládá (dítě, Laser, Andromedu, Dudlaj).
       
       V sobotu po snídani nastoupíme do dvojstupu a jsme odveleni do kina OKO, kde shlédneme dva filmy o lidské identitě: japonský film Tvář toho druhého a americký Druzí. Ten první film je natočený podle Kobo Abeho a trvá asi dvě a půl hodiny, což je asi třikrát víc než je snesitelná mez. Bolí mě hlava a rozhoduju se, že po obědě už nepůjdu na Charlieho, i když je asi ze všech filmů nejlepší. Propasu tím pádem i promítání Terminátora 2 na videu, které propukne zcela spontánně a já o tom nevím. Jdu si zaběhat a Franta Hlous je v mírném šoku, když mě vidí, jak se supíc ženu do šumperských ulic; my ostatní jsme zas byli v šoku, když jsme viděli Hlouse ostříhaného na ježka!!
       
       Kolem půl čtvrté začíná porada.
       Nejprve promluví Konupčík cosi o kázni, kterou musíme dodržovat (a dostavit se včas na večeři).
       Pak ZR upozorní, že se lze na místě přihlašovat na Dracon a Istrocon, a blahopřeje Radce Jirkovské k Ludvíkovi.
       Peter Pavelko oznamuje, že má na počítači sestavený adresář klubů. Dává kolovat a kluby se odškrtávají. Celkem je tady něco přes třicet lidí ze zhruba třiceti klubů (někteří jsou členy více klubů a jiní při představování mumlali, takže jsem všechno nedešifrovala).
       
       První důležitý bod je Parcon 92. Zdeněk odkazuje na Interkom, kde vysvětlil, jak to bylo v Košicích s Olšou a jeho podpisovou akcí za Parcon v Německu. Výsledek je, že teď už se nabízí dokonce šest kandidátů, kteří chtějí uspořádat Parcon 92 na území ČSFR!
       Litoměřice a Banská Bystrica tu však ani nemají své vyslance, Brno a Pardubice se nabízely spíše pro případ nouze, a tak zůstávají dva vážní kandidáti: Ostrava a překvapivě Chomutov.
       V tomto okamžiku ZR věnuje tichou vzpomínku loňské temperamentní Šimonově agitaci pro Parcon v Košicích.
       Nato mluví Standa Komárek o tom, co může nabídnout Ostrava. Mluví střízlivě, a proto důvěryhodně: už je zajištěný areál VŠB, který známe z Parconu 1988. Rozpočet na osobu, i kdyby se ceny poněkud zvýšily, nepřesáhne 300 Kčs (což zahrnuje 2 noclehy, jídlo a materiály - Kočas, program, plakát, placku a jmenovku).
       Co se týče programu, ten se teprve upřesní; Schwarzeneggera zatím nepozvali (Egon Čierny začne vykřikovat, že chce zajistit živého tygra). Jelikož bude sté výročí narození J.R.R.Tolkiena, měla by se část programu týkat jeho, případně fantasy všeobecně.
       Chomutovští nabízejí divadlo a hotel, všechno v centru města, ale v následujícím hlasování zvítězí Ostrava (18 hlasů). ZR říká, že by se v Chomutově měl nejdřív uspořádat nějaký jiný con (CHOMOUTCON), aby si to organizátoři vyzkoušeli. S Ostravou jsou celkem dobré zkušenosti, což je přeci jen určitá jistota. Standa už ví i termín: první víkend v září, těsně po prázdninách.
       Takže: PARCON 92 - Ostrava, 4. - 6.9.92.
       Navrhnu ještě, abychom nabídli ostravský Parcon i jako útočiště pro Eurocon (měl být v Zagrebu, ale hledá se jiné místo a uvažuje se o Freuconu); nikdo nic proti tomu nemá, a tak to zkusím prosadit, horší než Eurocon v Krakově to stejně být v žádném případě nemůže.
       
       Dál se jedná o Parconu 93.
       Předběžně se nabízí Šumperk (Makropulos bude slavit 10 let trvání klubu), Teplice a AFSF (která by uspořádala Parcon buď v Harrachově nebo v jiném vhodném centru).
       Egon Čierny navrhuje přesunout Parcon znova na jaro. Rozhodujeme se, že v tom případě by bylo lepší určit místo konání Parconu 93 už na jarní poradě (tedy v dubnu v Teplicích), aby byl rok na přípravu. Pokud by někdo chtěl dělat v Ostravě bidding party, pak by to bylo už pro Parcon 94.
       
       S dalším tématem přišel Egon: chtěl by (jakož i nepřítomný Láďa Peška) uspořádat seminář o fanzinech a o klubové činnosti. Láďa Peška dělával taková setkání ve Mšeci u Slaného, kde měl k dispozici tábořiště s chatičkami, a má zas chuť se do toho pustit.
       Všeobecný názor byl, že by se seminář dal spojit s jarní poradou SFK v Teplicích. Franta Hlous rovnou navrhl, že by předvedl i zařízení desktop publishing, které má k dispozici.
       
       Pak jsme sestavovali kalendář akcí. Přesná data jarních akcí jsou známa jen v některých případech. 28.března bude v Olomouci SF ples, ovšem jen v menším měřítku. V Šumperku uspořádají Den Ikarie (1.4.) a nedali se zatím odradit od comicsu: plánují výstavu a setkání fanoušků comicsu a rádi by tady časem měli comicsové muzeum. Klub J.Verna chystá na konec května Pidicon, snad na hradě Svojanově.
       
       Michal Bronec mluvil o nově založeném Společenstvu J.R.R. Tolkiena (lidé, kteří rádi čtou Tolkiena - zatím zřejmě nebudou dělat nic pro širší fanovské publikum).
       Honza Pavlík rozdával letáky týkající se románů o Star Treku, které ve svém nakladatelství vydá překvapivě Zdeněk Volný.
       
       Zdeněk Rampas pak mluvil o chystané příručce Who is who v československém fandomu - chystá ji ve spolupráci s P. Kosatíkem, který už má v této věci praxi.
       
       Nato jsme odveleni k pozření večeře a pokáráni, že jsme si nedbale mazali chleby salámovou pomazánkou a upustili jsme nože do vědra. Po sedmé hodině večerní pokračujeme v rokování.
       
       Teď jde o samotnou organizaci Čs. fandom - má nějak upřesnit, ujasnit svůj program, má se přeorganizovat, začít dělat něco jiného?
       Zdeněk přečetl stanovy, což (díky rukopisu CB) nebylo tak nudné, jak jsem čekala. Aby se stanovy dodržely, bylo potřeba zvolit pětičlennou radu (zatím byla zastupována koordinační komisí) a revizora a začít vybírat členské příspěvky.
       Egon upozornil na to, že Čs. fandom neplní první bod své činnosti, tak jak je ve stanovách - „podpora klubové činnosti“. Egon si představuje finanční podporu; porada by rozhodovala o tom, kterému klubu a na jaké akce se peníze (získané z příspěvků a od sponzorů) přidělí formou dotací. Každý klub by byl povinen na svých akcích mít výhodnější podmínky pro členy jiných klubů z fandomu (třeba jen o korunu nižší vstupné).
       Celkově jsme usoudili, že tím pádem bychom museli mít legitimace, seznamy klubů, které jsou členy fandomu, a vůbec by přibylo úřadování. F.Novotný prohlásil, že dotace by znamenaly přerozdělování a tlumily by iniciativu klubů; F.Hlous upozornil, že dotace lze dát jen právnické osobě, a to řada klubů není. ZR to shrnul, že založíme konto Čs. fandomu, ale když někdo sežene peníze, pak o nich bude také rozhodovat, aspoň do určité míry.
       Načež jsme debatovali o formulaci stanov „členství ve fandomu je výhradně kolektivní“ a o tom, jestli klub může mít jen jednoho člena; po půlhodině zamotávajících se úvah jsme odhlasovali, že necháme formulaci, tak jak je.
       Nato někdo upozornil, že chce-li fandom disponovat penězi, měl by mít IČO, a to lze dostat jedině když bude existovat rada a revizor. Tak jsme se tedy museli pustit do vybírání členů rady. Výsledek se zdál přiměřeně proporční pro celou republiku a současně umožňující Pražákům, aby operativně mohli disponovat s kontem: Rampas, Čierny, Pavelko, Hlous, Konupčík.
       Revizor měl rozumět účetnictví, a tak jsme zvolili F.Moravce.
       Egon Čierny pak náhle ožil a žádal, aby se stanovila výše členských příspěvků.
       Rada se rozhodla pro 100 Kčs na klub a rok (návrh 20 Kčs za registrovaného člena smetl energicky se stolu zástupce AFSF); zástupce prešovského klubu pak chtěl vědět, co má říct členům, kteří se budou ptát, co za to. Bylo rozhodnuto poskytnout předplatné jednoho exempláře Interkomu.
       Cena Karla Čapka bude dotována a vůbec organizována Čs.fandomem, nikoli organizátory Parconů.
       
       Do „různého“ se přihlásil už jedině F.Novotný, který přečetl informace o brněnském workshopu pro začínající i pokročilé autory.
       Pak se šlo zas do baru, na video nebo na vlak.
hau
       Několik poznámek na závěr
       Jak dopadne hospodaření s „fondem dotací“ nejlépe ukáže sám život. Pokud některý klub sežene sponzora a má vlastní registraci a konto, pravděpodobně nebude nic poukazovat ČSSFF a pomůže, bude-li chtít nějaké konkrétní akci. Úkolem ČSSFF pak bude, aby se o potřebě pomoci včas dověděl.
       Precedens pro případ předání prostředků do rukou ČSSFF vytvořil klub 451o F, který převede na jeho konto část „zisku“ z Parconu 91 s podmínkou, že bude využit jako rozběhový fond pro pořádání dalších národních conů (to také znamená, že pořadatelé by měli po skončení Parconu alespoň takovou částku vrátit).
       K zápisnému do ČSSFF:
       Schodek IK a náklady KK, potažmo ČSSFF zatím pokrývala formou dotací či sponzorství firma Nová vlna. To vedlo jednak ke zmatkům v účetnictví a navíc není nikde psáno, že to tak půjde pořád. Např. jen IČO, donedávna zdarma stojí 200 Kčs.
       
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK