Logo rubriky
7/1992
  Dopisy čtenářů (další) (101)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

Dopisy

... Co nového u nás v Kassandře: vznikly a pracují tři sekce (autorská, filmová, dračího doupěte), formuje se čtvrtá, příspěvky už zaplatilo 20 členů (vybíráme mj. kvůli nájemnému klubovny 20 Kčs ročně), děláme měsíčně 3-6 akcí a přichází další a další zájemci. Dvakrát měsíčně vydáváme informační listy s pozvánkami na akce, oddílovými zprávami, novinkovou knižní hlídkou. Budoucnost klubu vidím dobře.
       Interkom 5 považuji za slabý.
Petr Starý
Kojetická 982, 277 11 Neratovice
Milý Petře, IK5-92 byl slabší, měl jen 4 strany a ty zaplnily dva články, stalo se to ale proto, že jich v redakci nebylo k dispozici více, čekáme i na Vaše a vaše (Kassandrovské) příspěvky, aby IK byl lepší, za tuto zprávu díky.
red.

Vážený fandom!

       My, dolupodpísaní, dovoľujeme si oznámiť Ti prostredníctvom slovutného periodika, Interkomom nazvaného, zrod nového klubu scifistického. Science fiction a fantasy klub menom Belitiným pomenovaný už dva mesiace existuje a na každom stretnutí nových členov ponímajúc i rásť ráči. Členovia jeho okrem videa sledovanie, Pána jaskyne hrania a kníh objednávania i fanzin vydávať by chceli, no príspevkov písať sa im nechce. V družnej nálade teda žijú a na budúci rok (1993 a. d.) i medziklubové stretnutie organizovať pomýšľajú.
       V hlbokej úcte zostávať dovoľujú si
Oliver Martin Brezinský a Pavol „Pylli“ Vnuk
ako i všetci členovia SFFK Belit v Nitre.
       Kontaktná adresa: Oliver Martin Brezinský, Cabaj-Čapor 299, 951 17, okr. Nitra, tel. 087/988 562

AFSF prosí:

Pro připravované vydání souboru SF povídek Henry SLESARA (u nás známého jako autora takových povídek jako Po, Den zkoušek nebo Zachráněný číslo 1) hledáme originály dalších jeho povídek. Jelikož nikdy nevyšla jeho souborná sbírka povídek v angličtině, nacházejí se jen v antologiích a magazínech. Prosíme proto všechny, kteří by měli nějaké další jeho práce (popř. i v českých časopiseckých vydáních), aby nám je zapůjčili. Pište na adresu: AFSF, Jaroslav Olša, jr., Anhaltova 41/987, 169 00 Praha 6.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK