Logo rubriky
6/1992
  (101)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 7/1992  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

Hostina mutagenů

Slavnostní projev Richarda Podaného při uvedení knihy na trh.

       Dámy a pánové!
       Jak vylíčit své radostné pohnutí ve chvíli, kdy se součástí kulturního dědictví našeho národa stává kniha Evy Hauserové Hostina mutagenů!
       Vždyť uvědomme si, že kdybychom všech osmnáct tisíc prodejních a dvě stě volných výtisků této sbírky rozebrali a jednotlivé strany položili na délku vedle sebe, vznikne souvislý pás dlouhý 687, 8 kilometru! Tedy dost na to, aby sahal téměř přes celé území našeho státu - pokud ovšem nebudeme uvažovat o reinkorporaci Podkarpatské Rusi; pak by bylo nutno ještě asi tři tisíce exemplářů dotisknout.
       mutagen.gifNakladatelství Svoboda v tomto roce vydává dva srovnatelné ediční počiny: tuto povídkovou sbírku a pansofické dílo Jana Amose Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. Fakt, že trvalo přes čtyři sta let, než stěžejní dílo Komenského vyšlo česky, zatímco od prvotní myšlenky až k expedici Hostiny mutagenů uběhly pouhopouhé tři a půl roku, jako by naznačoval, že poměry se oproti středověku přece jen zlepšují.
       Přečteme-li si ale obě díla, mladší z nich nám takový laciný optimismus rázně vyžene z hlavy. Vskutku - tam, kde Komenský věří v nápravu světa a dokonce vytyčuje metodu, jak toho dosíci, Hauserová jednoznačně konstatuje, že lidi jsou nenapravidtelná svoloč a svou civilizační šlamastyku si zcela zaslouží.
       Prožíváme dnes konjunkturu autorů, jejichž hrdinové jsou vyspělí jedinci se svaly vlnícími se pod bronzovou kůži, kteří díky bleskovým reakcím hravě řeší i ty nejobtížnější situace. Chceme-li naopak vykreslit portrét průměrného hrdiny Evy Hauserové, vyvstává před našima očima grandiózní obraz bronchitického mutanta prolezlého alergiemi, s narušeným pohlavním životem a mezilidskými vztahy. Bez nadsázky proto můžeme říci, že právě Eva Hauserová zavádí do naší literatury téměř úplnou novinku: živé lidi, tak, jak opravdu mluví, jednají a myslí.
       Dámy a pánové!
       Bylo by ode mne jistě velmi nevkusné nadmíru se nechat unášet chválou knihy, k jejímuž vzniku jsem sám svou skromnou hřivnou přispěl. zcela na závěr svého pamětnického projevu tedy uvedu již jen jednu pochvalnou zmínku, která je však dle méhou soudu velmi pozitivní: jsem přesvědčen, že šance této knihy stát se kdykoli v budoucnu doporučenou četbou na jakémkoli stupni našich škol je nulová.
       Děkuji Vám.
Richard Podaný
Na tomto místě obvykle představujeme povídku měsíce. Pokud bychom chtěli zachovat dosavadní kriteria, měli bychom uveřejnit některou z prací naší redaktorky Evy Hauserové, neboť ji právě vyšla první kniha. Protože však předpokládáme, že si ji stejně všichni koupíte, přinášíme text s knihou související.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK