Logo rubriky
7/1993
  Fandom (další) (110)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Postřehy z porady SF klubů

Výpočetní technika proniká do všech oblastí lidského konání. Scifisté k ní měli odjakživa blízko, a tak není divu, že v ubytovně Pohoda hned za dveřmi trůnil na stole nejnovější hit firmy Bionics Computers, ekologický počítač MacPintoš IIIX-té generace. Všichni obdivovali zejména jeho sklopný nevyzařující barevný monitor se senzorickým ovládáním (tzv. touche-screen). Osvědčil se nejen v evidenci počtu právě přítomných účastníků porady, ale posloužil i drakobijcům při sledování hracího času v jeskyni (Playing-Time Operation System). K čemu všemu se může hodit takové kuličkové počitadlo pro prvňáčky postavené na lepenkovou krabici!
       Pátek byl ve znamení diskusních kroužků na mezistátní úrovni, obléhání baru, prohánění hracího automatu, kde exceloval Michal Bronec, a promýšlení strategie na příští den. Jako poslední tradičně opouštím společenské prostory já a jeden doupěmilec z Uničova, který si nepřeje být jmenován, neboť dostatečnou publicitu mu již zajistil můj článek o podzimní poradě v Šumperku.
       NÁÁÁÁSTUP NA ROZCVIČKUUU! Ano - to už je sobota ráno a Petr Konupčík právě dorazil. Ještě v polospánku zadoufám, že Šumperk je natolik velké město, že ho Petr nestačí o Parconu celé proběhnout. Carola, moje spolubydlící, mi bere všechny naděje, prý Petra ještě neznám. Marně pátrám v paměti, kdy je termín storna pro návratky.
       Po snídani se shromažďujeme v zasedací místnosti, přichází i onen výše nejmenovaný brlohář, na kterého se na podzim nečekalo, jenom Michal stále chybí. Zdeněk se odvažuje do jámy lvové probudit ho. Jeho snaha je korunována úspěchem. Oba to přežívají bez zjevné újmy. Porada může začít.
       Petr Konupčík navrhuje jako první předbod vyloučit vegetariány z fandomu. Zřejmě nelibě nese, že porušují jednotu poledního menu. Prezident fandomu návrh zamítá, protože nebyl včas zapsán do programu porady.
       i.gifNásleduje poděkování Frantovi Moravcovi za organizaci porady, ten zas s povděkem připomíná sponzora, stavební firmu Pásek, která hradí ubytování účastníků, a ke všeobecným díkům se připojuje i Petr, jenž byl nadšen, že ho ráno přivítal člen klubu ve cvičebním úboru.
       Zdeněk nastiňuje program porady, přičemž podotýká, že mnoho bodů je čistě informativních a některé odpadnou samy od sebe. Ujišťuje se, že všichni přítomní mají hlasovací právo a připomíná, že kdo stále není platným členem, aby to padesátikorunou změnil. S vybíráním příspěvků to ale moc růžově nevidí, tím bude usnadněno rozhodování, co s penězi, které nemáme. Jako nejdůležitější bod prezentuje dohodu o tom, kde bude příští porada. Slibuje, že vyslechne a zapomene naše připomínky k Interkomu, o připomínkách k Ikarii se hlas z pléna vyjadřuje, že je to stejné jako s Interkomem - vyslechnou a zapomenou.
       Konečně následuje zahajovací projev. Co prý Zdeněk nepřečte, dovíme se z Interkomu. Poté jmenuje Egona Čierného prozatímním strážcem stanov. Ten předkládá právně vymakaný návrh na rozdělení a opětovného sjednocení ČS fandomu. Fandom má dvě role. První tkví v tom, že se vůbec scházíme, druhá v tom, že poskytuje krytí pro aktivity klubů. A jak je to s tím dělením? Návrh zní - vytvořit ČS fandom v Čechách a ČS fandom na Slovensku. České kluby by se automaticky staly členy slovenského fandomu a naopak. Nejednalo by se tedy o mezinárodní organizace, nedojde k oficiálnímu převodu peněz, budou to národní organizace. Oprávněně se ozvala Morava, Zdeněk kladně hodnotí, že její zástupci zdvořile počkali a neskočili do řeči Egonovi. Konečné schválení tohoto návrhu by se mohlo uskutečnit na Vartaconu, kde by se k němu vyjádřily slovenské kluby. Nějaké zastřešení není díky automatickému členství nutné. Finanční spojení by se realizovalo pomocí kont přes banky, jedno by bylo v Praze, druhé v Bratislavě. Rozesílání Interkomu by bylo možné řešit s pomocí Petera Pavelky, kterému by se hromadně posílal do Bratislavy, odkud by ho Peter distribuoval na jednotlivé odběratele.
       Další problém - ceny a ocenění. Zdeněk pro inspiraci vystavil na předsednickém stole sošky Mloků. Jednohlasně je rozhodnuto ponechat ceny „federální“, bouřlivá diskuse však nastává ohledně kategorií. Franta navrhuje všechny zrušit, Jarda Olša naopak ve svém dopise doporučuje počet kategorií zhojnit, ZR z něj předčítá návrh kategorií pro Ludvíka. Seznam by podle jeho slov vydal za celou stránku Interkomu. Petr je s tímto nedostatečným počtem kategorií krajně nespokojen, vážně se nad tím zamýšlí a přichází s geniálním nápadem udělovat ještě Zlatého Olšu. Egon by rád celého Ludvíka zrušil, prý byl dříve motivací k vydávání SF, teď bychom spíš měli podporovat toho, kdo ji nevydává.
       Opět byla nastolena otázka duplicity Ludvíka a Mloka za zásluhy: Mlok se uděluje za zásluhy o SF, Ludvík za zásluhy o fandom. Na Mloka všichni svorně navrhují jedinou kandidátku paní Freiovou. Uvažuje se, že tento Mlok za zásluhy, udělený na Parconu v Šumperku, by byl poslední, samozřejmě, pokud se nedohodneme jinak. Scifisti jsou národ, milující akci a změnu, takže to „jinak“ přichází hned v následující minutě. Mlok zůstane zachován, ale nemusí se udělovat. Tak, a je to. Vlk, potažmo účastníci porady se nažrali (ano, oběd byl moc dobrý a levný) a koza v mločí podobě zůstala celá.
       Franta Moravec nesouhlasí s udělováním Ludvíka podle výsledků ankety na Parconu. Jeho účastníci prý netvoří reprezentativní vzorek a nejsou dostatečně fundovaní. Kdo by o tom tedy měl rozhodovat? Jednotlivé kluby zase způsobem ankety? Námitka: „Jo, to znám. Já jim pošlu seznam a všichni se na to vykašlou. Odpovědí se mi vrátí sotva pětina.“ Tak účastníci porady. „A myslíš, že tento vzorek bude dostatečně reprezentativní?“ Padá i návrh zrušit kategorii překladů. Následuje vehementní protest Michala Bronce, který urputně bojuje za to, aby anketa na Parconu i překladatelská kategorie zůstaly zachovány. Argumentuje tím, že právě nyní, kdy se vyrojilo plno dílek pochybné úrovně, bychom se měli snažit, aby tato cena získala na prestiži a oceněním se ovlivnila kvalita překladů. Dále se táže, komu je cena vlastně udělována, zda překladateli nebo vydavateli, jednou je předána tomu, podruhé onomu, fandom sám v tom nemá jasno. Sám za svou osobu preferuje ocenění překladatele.
       Otázce prestiže a publicity cen je věnován i další diskusní příspěvek. Například Společnost Karla Čapka vůbec nevěděla o jakési Ceně Karla Čapka, „což je chyba nikoli naše, ale někoho jiného“ - v tu chvíli se řečník významně podíval na ZR. Rozhodnuto, odhlasováno, tento Parcon to ještě zůstane po staru, pro příští ročník se o vítězi rozhodne na podzimní poradě a organizátorům Parconu se nechá na libovůli, jestli budou mít zájem uspořádat jakousi cenu čtenářů. Na podzim by se také ujasnily kategorie. Michal asi doufá, že do podzimu je daleko a celá věc se ještě může změnit.
       Zbývá rozhodnout o tom, kdo se bude pro letošek honosit Ludvíkem za zásluhy a kde a kdy bude podzimní porada (když už víme, co na ní budeme dělat). Padají jména Jam Oščádal, Slávek Saczek, Cyril Simsa, nakonec většinou hlasů vychází vítězně Martin Schuster Šimon Fahrenheit, to za propagaci našeho fandomu a navazování styků v zahraničí.
       A co porada? Tady je fandom zase jednota sama, v Březové se všem líbí, jsou spokojeni s prostředím, obsluhou, jídlem i zásobami v baru, takže na podzim si to zopakujeme. Předběžné datum 22.-24.října.
       Zpráva o hospodaření revizní komise je krátká, neboť některé podklady nebyly dodány a dosud je nejasné, které kluby jsou členem fandomu. To znamená, že vše probíhá normálně. Naopak, kdyby měl pan prezident všechny dokumenty v pořádku, začala bych mít obavy, že je vážně nemocen. Na kontě by mělo být 3234 Kč. Očekávala jsem, že o tento peníz se v rámci dělení financí strhne vášnivý mezinárodní boj, zřejmě však tento pakatel nikomu nestojí za rozčilování se. Jsou dvě možnosti, dělit to 2:1 nebo podle toho, co poslaly kluby ze Slovenska a co z Čech a Moravy. Ukazuje se, že je to prašť jako uhoď.
       Egon Zdeňkovi schvaluje finanční rozpočet, který nepředložil. Uvažovanou budoucí investicí je podpora knihy Kdo je kdo v ČS SF. Je potřeba, aby někdo do toho dal mašinérii a provozně celou akci zálohoval (technika, tiskárna, ...). Hledají se sponzoři, snad se to dá s pomocí vydavatelů dohromady. Debatuje se i o názvu knihy, například Československý fandom Scifi, zkratka ČSFSF, neboli Č(SF)2, místo dnešního ČS2F2. Stejně se ale bude to veledílo jmenovat pravděpodobně Velká kniha o fandomu.
       Na pořadu jsou otázky kádrově personální. Jak se zbavit doživotní funkce prezidenta? Je předsednická funkce ve fandomu dědičná? Má člen předsednictva právo na bezplatné léčení na psychiatrii v Bohnicích?
       Od lidí se přechází ke kritice ústředního tiskového orgánu fandomu. Kdy vyjde seznam klubů? Měl by se dát i do Ikarie. O aktualizaci a úplnost by se měl postarat Peter Pavelko ve spolupráci se Zdeňkem. Následuje nesmělý dotaz Michala z druhého konce sálu, zda jsou na Interkom ještě peníze, jesli to Zdeněk neplatí ze svého. Následně Zdeněk pěje chválu na sponzory a nabádá všechny, aby i oni svými texty přispěli svou troškou do mlýna. Asi valného úspěchu nedosahuje, když ze mě mámí článek o poradě bezmála tři týdny. Prý, komu se nechce psát do Interkomu, může to zkusit v evropském fanzinu Shars of Babel.
       Marek referuje o Workshopu a čte dopis Jama Oščádala. Workshop má 162 neplatících a 42 platících členů. Marek nás seznamuje s jeho stanovami.. Plánuje se vydání speciál magazínu. Víkendy se zatím nekonají, hledá se místo. Chtělo by to navázat větší spolupráci s Ikarií a založit nějaký literární fond.
       Další bod - kalendář akcí. Stručně a přehledně:
22.-23.5. Vartacon Banská Bystrica
29.5. SF burza (PKO) Bratislava
25.-27.6. Parcon Šumperk
17.7. Záhradcon Bratislava
srpen Murcon alebo Tatracon
       3.-5.9 Casscon Košice spojený s Heroconem
       22.-24.10.podzimní porada Březová nad Svitavou
       listopad Minicon Praha
       3.-5.12. Dracon Brno
        Zdeňku, oprav, doplň!!
       Během vyplňování kolovací termínové listiny se Zdeněk obrací na plénum, zda by mezi přítomnými někdo nevěděl o někom schopném, kdo by byl ochoten stát se sekretářem poroty CKČ. Aby nenastalo trapné ticho, rozprouďuje se debata o Kočasu. Diskutuje se o kluzuli, že povídka by neměla být publikována, dokud není soutěž o CKČ uzavřena, a také o již známém sporu Kočasu s jiným vydavatelem. Ale něco si musíme nechat k vyřešení na podzim. Rovněž sekretáře bude Zdeněk hledat znovu.
        Zdeněk nastiňuje další problém - zásoby keramických figurek Mloků se chýlí ke konci, vydrží jen na dva roky. Kdo je ochoten ujmout se výroby dalších? S Ludvíky prý problémy nejsou, o ně se postará Bohumil Žídek.
       Následuje nejdelší bod porady, totiž podrobný rozbor stavu příprav na Parcon 93 v podání Petra Konupčíka. Vezmu to stručně. Plakát bude ve čtyřech provedeních, malý a velký formát. Autorkou je šumperská grafička Míla Prokůpková. Návrh na placku je též z její dílny, výrobu zajistí Slávek Saczek. Leitmotivem Parconu jsou čarodějnice, je to vidět i z plakátu. Petr předvedl i oficiální logo a visačku. Ubytování i strava by měly být bez problémů. Účastníci by měli přijet až v pátek, prezentace je od 10.00 ve vile Doris, ubytování od 15.00, úschova zavazadel bude umožněna. Pouze pro pozvané hosty je zajištěno ubytování už ve čtvrtek.
       Slavnostní zahájení bude v pátek ve 20.00. Můžeme se těšit na vyhlášení výsledků dětské výtvarné a literární soutěže, vernisáž Rotreklovy a Zhoufovy výstavy, budeme moci shlédnout díla Z. Bouškové, Káji Saudka, Jana Saudka (foto-fikšn), výstavu 40 let Huga, 40 let Playboye (SF v Playboyi), na programu budou hry z MENSY, krátké filmy, Richard Podaný a jeho Koniáš aneb Blbé knihy v SF, Konec dinosaurů v Čechách a UFO z Košic. Videoprogram prý nebude žádný, ale bude vyčleněná místnost, a kdo si co přiveze, zapíše se do pořadníku na tabuli.
       V sobotu jsou plánováni Carola a její nepřátelé (i přátelé), přednášky, besedy, bloky, Tolkien party, burza, předpremiéry filmů Lucerna Filmu a Interamy, představí se Trilobit z Barandova s filmem Nexus. Večer pak vyhlášení CKČ, Fantasy show a Sabat. Permanentně budou otevřeny Dům her (Dračí doupě a jiné hry na hrdiny, strategické deskové hry), Dům knihy (plakáty, knihy, stánky nakladatelství), Dům techniky (počítače).
       Na neděli je připraven blok o conech, fotbalový zápas Amfora versus šumperští (viz minulé číslo IK) a samozřejmě dražba.
       Kočas je již odevzdaný do tisku, má 92 stran a barevnou obálku Petra Bauera. U příležitosti Parconu vyjde i Makropulos speciál se Zhoufovou obálkou. Jsem zvědavá, do čeho dostaneme materiály, prý to není klasická přiblblá igelitová taška, máme se nechat překvapit. Programy budou trvat až do noci, občerstvení prakticky nonstop. Nakonec - všechno může být jinak.
       Petr naposledy apeluje na majitele dokumentů o historii Parconů, aby je zapůjčili na výstavu. Prý zatím dostal velký kulový. Nato vyskakuje Šimon, že mu poslal, co mohl, a ve spolupráci s Pavelkem označuje jeho slova za typickou českou dezinformaci.
       Peter nabízí svému moravskému jmenovci k dispozici své konto pro účastnické poplatky na Parcon pro fany ze Slovenska. Takže, Slováci, máte možnost posílat své příspěvky na konto Peter Pavelko, Všeobecná úverová banka Bratislava-Centrum, číslo účtu 2207442-112/0200. Nezapomeňte do Šumperka poslat návratku s upozorněním, že jste platili tímto způsobem. Tolik k Parconu vše, další už bude na vlastní kůži.
       Slova se ujímá Šimon, vypráví o Helikonu na Jersey, letošním Euroconu. Kromě něj tam byli Ivan Adamovič, Jarda Olša a Juraj Maxon. Nehodlám jim konkurovat, zveřejňování zprostředkovaných dojmů není ono, snad někdo z nich zplodí pro IK vlastní povídání. Bohužel, jednu špatnou zprávu uvést musím. Eurocon 94 v Teplicích nebude, Franta Hlous o sobě a o případné organizační činnosti nedává vědět. Zklamán je nejen Šimon a my všichni, ale i němečtí a další evropští fanové, dá se těžko předpokládat, že by se ještě někdy v budoucnosti angažovali v uspořádání nějaké akce u nás. Radost měli pouze Rumuni, Eurocon získal Temešvár, termín přelom dubna a května příštího roku.
       Pavel Mikuláštík informuje o Draconu, informace o příspěvcích opět byly v Interkomu. Prodraží se bohužel ubytování, 150,- Kč za noc. Dále nabízí kandidaturu Brna jako organizátora Parconu 95. Konal by se na strojní fakultě, ubytování by bylo na kolejích, stravování v menze, vše v jedné kupě. Termín by ale musel být o prázdninách, to jest červenec - srpen.
       Problém je, co s Parconem 94. Jako možnost se nabízí Banská Bystrica. Návrh bude přednesen na Vartaconu, uvidíme, jestli se toho ujme.
       Dalším velkým conem je Worldcon 95 Glasgow. Šimon by rád, aby tam od nás nějaká výprava jela, když máme Worldcon tak relativně blízko. Peter Pavelko navrhuje asi dvoutýdenní cestu po Anglii a Skotsku. Měla by se zajistit přes nějakou cestovní kancelář ve spolupráci s anglickými fany. Rád by věděl, kolik by bylo případných zájemců o tuto akci. Bližší podrobnosti a rozhodnutí by měly být na Parconu.
       Zdeněk Rampas vyhlašuje přestávku. Během ní se vytváří různé debatní kroužky, Dáreček, Peter a Michal korigují a kompletují seznam na anketu pro Ludvíka a dává se dohromady družina pro večerní Dračí doupě.
       Po přestávce - po přestávce nenásleduje nic, protože konec přestávky vyhlášen nebyl, čímž můžeme poradu považovat za uzavřenou.
       Své neučesané postřehy přenesla na papír
Jiřina & kol.
       
       Seznam zúčastněných SFK
       Malevil
       Makropulos
       Klub Julese Vernea
       IQ 2001
       ATAIR
       SFéra
       Andromeda
       Quasi
       Star Trek
       Dudlaj
       Futurum
       Marek
       Workshop
       Krispel
       Hexaedr
       BC
       451oF
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK