Logo rubriky
7/1993
  Fandom (další) (110)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Jarní porada SF klubů v Březová nad Svitavou

       Úvodní projev ZR
       
       Blok A: Organizace ČSSFF
       
       (prezence platných, hlasování schopných členů ČSSFF)
       Československý fandom v podmínkách po zániku Československa
       Vznik národních organizací
       Založení střechové organizace
       Rozdělení konta (?) - vliv inflace
       Dohoda o budoucím finančním spojení
       IK a další informační spojení
       Československé ceny, ankety a ocenění
       Podzimní porada
       Zpráva o hospodaření
       Vybíraní příspěvků
       Budoucí investice
       Návrh nového názvu: ČSFSF
       Udělení MLOKA (za dlouholeté zásluhy o žánr SF a za práci ve prospěch SF v nejširším smyslu)
       Udělení LUDVÍKA (za zásluhy o rozvoj českého a slovenského fandomu)
       
       Blok B: Klubové a další SF aktivity
       
       Kalendář akcí
       Interkom
       Shards of Babel
       Who is Who
       Workshop
       Spolupráce s Ikárií
       Dracon
       Spolupráce s polským fandomem
       Istrocon
       CKČ - hledá se nový sekretář
       MLOK - výroba nových sošek - finance
       Ludvík - totéž + reforma kategorií
       
       Blok C: Parcon a další Cony
       
       Šumperk 93
       Eurocon 93, Šimon
       Teplice 94
       Brno 95
       Worldcon 95 ve Skotsku
       
       Vážení přátelé,
       dovolil jsem si připravit seznam do bodů převedených otázek a problémů našeho hnutí.
       Po výtce jde převážně o otázky a problémy praktické, nedotýkající se - alespoň ne přímo - otázek smyslu a směřování SF hnutí v nových podmínkách (ještě jsme nezformulovali odpověď na pád bolševismu a už se nám rozpadlo Československo. Říkám Československo bez pomlčky, protože jen tak jako vyšší celek mělo nějakou cenu a smysl, jako pouhý slepenec dvou evropských liliputů vzalo okamžitě za své). Stejně tak by asi nemělo smysl budovat dvě organizace, které by spolu komunikovaly toliko ústy svých volených, popřípadě doživotních zástupců.
       Nemáme dnes teoretiky, kteří by se dovedli v současné situaci orientovat (pokud mezi námi jsou, asi na to nemají čas). Proto musíme doufat, že odpovědi na tyto abstraktní otázky vyplynou z našich praktických odpovědí.
       Mé osobní řešení bych formuloval asi tak, že jsme bolševika, pokud bylo možné, ignorovali, a SF hnutí stavěli na osobních přátelstvích a kontaktech. (Snad to ani jinak v činnosti, na které všichni zúčastnění nutně finančně tratí, nebylo možné.) Proto asi zatím nebylo třeba mnoha změn. Snad se podobým způsobem půjde vyrovnat i s koncem společného státu, vždyť naše osobní vztahy se postavením celnic nijak nezmění.
ZR
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK