Logo rubriky
7/1993
  (110)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

STANOVY

       I. Všeobecná ustanovení
       1. The Tea Pelouch (dále jen TTP) je neformální sdružení příznivců J. R. R. Tolkiena a fanoušků sci-fi.
       2. -1 Tajným poznávacím znakem TTP pro sudé týdny je tato sekvence pohybů:
       a) dvojí krátké a intenzivní se podrbání pravou rukou na levé straně hlavy
       b) promnutí si pravého oka pravou rukou
       c) následné zívnutí se zakrytím si úst levou rukou
       d) a mrknutí levým okem.
       -2 Tajným poznávacím znakem TTP pro liché týdny je tato sekvence pohybů:
       a) dvojí krátké a intenzivní se podrbání levou rukou na levé straně hlavy
       b) promnutí si levého oka pravou rukou
       c) následné zívnutí se zakrytím si úst levou rukou
       d) a mrknutí pravým okem.
       -3 Znamení jsou měněna nejméně jedenkrát čtvrletně usnesením řádné schůzky TTP.
       3. Kromě jména občanského mají členové TTP i jméno hobití, trpasličí a skřetí. Jméno hobití je používáno při oslovování v rámci TTP, jméno trpasličí zná pouze člen sám a jméno skřetí je tajné a nesmí ho znát ani nositel.
       
       II. Druhy členství a jejich vznik
       Toto jsou druhy členství v TTP:
       zakládající člen
       člen
       platící člen
       čestný člen
       1. Zakládajícími členy TTP jsou Tomáš Bitrich (proti své vůli), Jirka Grunt, Katka Heiková, Robert Kostner, Jakub Střítezský a každý, kdo zakládajícím členům zaplatí rundu čaje.
       2. Členem TTP se stává každý, kdo
       
       a) se členem prohlásí
       b) navštíví alespoň třikrát schůzku TTP
       3. Každý nečlen TTP se automaticky stává platícím členem a po jednom měsíci neplacení je automaticky vyloučen ve smyslu odstavce III Stanov TTP.
       4. Čestným členem TTP se stává každý, kdo je navržen a schválen alespoň jednou n-tinou členstva, kde n je počet členů.
       Proti přijetí za člena v libovolném druhu členství není odvolání.
       
       III. Vyloučení člena
       1. Člen se k vyloučení navrhuje sám. (Neplatí pouze pro členy vyloučené ve smyslu odstvce II části 3 Stanov TTP).
       2. Každý člen žádající o vyloučení platí ostatním členům ve všech druzích členství rundu čaje.
       3. Vyloučený člen se dále bude z důvodů pohanění nazývat Vyloučení člen č. X+1, případně Vyloučený čestný člen č. X+1, případně Vyloučený zakládající člen č. X+1, případně Vyloučený platící neplatící člen č. X+1, kde X je počet doposud vyloučených členů.
       4. Žádného člena v jakémkoliv druhu členství nelze z TTP vyloučit.
       5. Proti nevyloučení se může člen libovolněkrát odvolat.
       
       IV. Platnost stanov
       1. Stanovy se ruší dnem jejich vstupu v platnost.
       2. Stanovy vstupují v platnost dne 2. 2. 1993.
       
       V. Dodatky
       1. O všech formálních, věcných, logických i pravopisných chybách se ví.
       2. Tomáši Bitrichovi se povoluje pít čaj s mlékem.
       
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK