Logo rubriky
7/1993
  Dopisy čtenářů (další) (110)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Dopisy čtenářů

       SFK Kassandra Neratovice
       Klub v uplynulých dvou letech prošel téměř úplnou přestavbou členské základny, několika fázemi vzniku a zániku sekcí, aktivit. Teď pracuje ve dvou na sobě nezávislých sekcích, autorské a dračí. Autorská loni vydala dvě čísla fanzinu Miniariadna, teď se scházívá 1x týdně v bytě některého ze členů mj. k posuzování knižních novinek. Dračí doupě vzniklo v rámci kubu loni v květnu a od té doby prochází stálým rozvojem. Tato sekce se zároveň včlenila do neratovického sdružení zájmových oddílů a klubů Paprsek, aby mohla využívat ke svým hrám jeho klubovnu. Hráváme tam 2x týdně podle určitého rozvrhu, každý Pán jeskyně si píše svá úvodní vyprávění, vydáváme si 2x měsíčně samostatný informační list Drakulka. Mnozí hráči si založili mimo klubové doupě další odnože, takže o přísun hráčů je postaráno. Přes Paprsek jsme se dostali i do neratovického televizního okruhu, tím i podvědomí části obyvatel města. Podařilo se nám zorganizovat III. ročník dětské výtvarné soutěže na SF námět. Nejlepší odměněné práce jsme odeslali do Šumperka pořadatelům letošního Parconu k volnému použití.
       Ještě mi dovolte se pozastavit nad dovětkem redakce k mému minulému článečku v IK. Redakce požádala klub, aby místo kritiky sám ukázal, jak se IK má dělat.
       Nevím, kde redakce došla k závěru, že Kassandra = Starý. Já jsem jeden z členů a své články do různých novin, časopisů vč. IK nikomu k posouzení předem nedávám. Že má IK nedostatky, je můj názor, ne celého klubu. Dovolím si jej upřesnit, doplnit: Interkom by měl přinášet informace ze života klubů, o činnosti vedení Fandomu, komentovat činnost knižních nakladatelství, recenzovat knižní novinky. Redakce by měla zamezit duplicitním, byť brilantním slohovým cvičením na téma, jak já vnímám klady a zápory Parconu. Dobří autoři mají možnost své umění ukázat ve vydávaných knihách, je zbytečné nás o tom přesvědčovat na stránkách IK.
       Ještě konkrétněji: v Praze je 5-10 SF klubů a já si myslím, že nás ve zbytku Čech a Moravy, zejména členy klubů, dost zajímá, jak tyto kluby v Praze fungují, jak jsou napojeny na sponzory, nakladatelství, zda a jak dělají evidenci členské základny, mají-li členské příspěvky, v jakých sekcích pracují, majá-li fanziny a v jakých nákladech. Třeba co číslo IK, to jedna strana o jednom klubu.
       Domnívám se, že nic nebrání redakci v zorganizování čtenářské ankety na téma Co se vám líbí či nelíbí v IK a co navrhujete.
Petr Starý
řadový člen SFK Kassandra, Neratovice
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK