Logo rubriky
7/1993
  (110)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Malá kapitola z euklidovské geometrie

Prolistoval jsem si Interkom č. 3/93, a málem jsem nabyl dojmu, že jde o jakýsi rozšířený Magazin Small Bangu. Ze tří příspěvků ze starorolské jazykové oblasti mne nejvíce zaujal článek JM na str. 8. Míkovec ve svých dlouho předem avizovaných a očekávaných „Rovnoběžkách Miniconu“ vykresluje velmi střízlivý obraz oné akce. Minicon měl být setkání „scifistů“, „fanů“, aj. (zdůrazňuji, že pohled Míkovcův, stejně jako pohled můj, je stále veden očima onoho „aj.“) , nakonec ale k žádnému střetnutí (střetu, průsečíku) nedošlo. „Diskuse“ proběhly tak, že si každý odříkal to své, a pak „dialog“ skončil. Asi se skutečně nebylo o čem bavit. - Doufám, že Míkovcův názor v té záplavě drbů v Interkomu příliš nezapadne. Po několika odbytých článcích téhož autora v týdeníku Small Bang je to opět kus svěží publicistiky. Míkovcův postřeh přitom zřejmě platí pro defektní komunikaci obecně. Pro příklady není třeba chodit daleko, stačí si přečíst pár špatně okopírovaných Small Bangů nebo prolistovat Interkom. Nabízí se ostatně otázka, do jaké míry se tento typ „komunikace“ podílí na samotném fandomu.
Jako bývalý matematický olympionik ale musím konstatovat, že Míkovcův příměr s rovnoběžkami pokulhává na všechny své čtyři animální končetiny. Rovnoběžky mají přeci od toho své jméno, že běží jedním směrem! Pro popisovaný způsob „dialogu“ je ale charakteristické, že se jednotlivá sdělení míjejí na zcela odlišných významových rovinách. Čas od času se sice střetnou, nejspíš ale jen náhodou a v okrajových oblastech. Pokud bychom řekli, že Interkom a Small Band jsou nalinkovány převážně rovnoběžně, dopustili bychom se chyby. Významným rysem zde není rovnoběžnost, ale MIMOBĚŽNOST. - Dvojice „Míkovcových“ rovnoběžek buď zcela splyne v přímku jedinou, anebo to jsou dvě různé přímky, běžící ale paralelně, v jedné rovině, a protínající se už v nekonečnu. Mimoběžky se neprotínají vůbec. Zatímco rovnoběžky stačí v jejich rovině nepatrně vychýlit a vznikne konečný průsečík, u mimoběžek bychom kvůli stejnému výsledku museli sblížit celé „informační“ roviny. To nám na druhé straně ukazuje, že skutečný dialog je spojen se zplošťováním, se zobrazováním do jediné, komunikační roviny. - Mimoběžky vyžadují o dimenzi více, než poskytuje rovina. Může to sice znamenat větší hloubku, avšak v případě fandomu jako sociálního fenoménu vzniklého především z potřeby komunikovat je mimoběžnost spíše kouzlem nechtěného. - Pro ty, kdo se i nyní pohybují na jiných rovinách (předpokládám, že alespoň v témže prostoru metajazyka), přeložím na závěr pojem „mimoběžnost": JEDEN O KOZE? DRUHÝ O ...
Martin Čihák, redaktor časopisů Big Bang a Small Bang, Stará Role
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK