Logo rubriky
8/1993
  Cony (další) (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

INFORMACE O STAVU VĚCÍ WORLDCONSKÝCH

1. worldcon v Glasqow v roce 1995 se jmenuje INTERSECTION a kontaktní adresa tohoto conu je:
       INTERSECTION, Cape Hill, Smethwick, Warley, West Midlands,
       B 66 4SH, UK.
       
2. agentem pro Slovenskou republiku se stává Martin Schuster neboli Šimon. Předpokládám, že jeho adresa je stále:
       Juhoslovanská 5/32, 040 01 Košice. Od této chvíle vás bude sám informovat o worldconovém dění na Slovensku (viď že jo, Šimone?).
       
3. já zůstávám zatím agentkou pro Českou republiku, ale nebudu vykonávat všechny činnosti, které by opravdu aktivní agent vykonávat měl.
       Vysvětlení: nyní jsou věci v takovém stádiu, že agenti mají založit národní konta, na která se budou platit membershipy. Ve státech západní Evropy je to zorganizováno tak, že peníze se vybírají v národní měně (např. Němci v markách) a agenti s nimi hospodaří samostatně (např. financují propagaci worldconu ve své zemi nebo přípravu různých materiálů pro worldcon ve své zemi), všechno pak vyýčtují a zbytek odevzdají Intersection. Tohle právě já dělat nechci a nemohu, protože jsem limitována 1. naších východňáckým bordelem kolem kont a převodů peněz, 2. předpokládaným malým počtem zájemců, kteří by chtěli platit dva roky předem, takže celá akce by se asi vůbec nevyplatila, 3. naprostým nedostatkem vlastního času, energie a schopností organizačně-obchodních.
       Agentství Glasgowa by však mohlo být výhodné pro někoho, kdo stejně už manipuluje s penězi a podniká a kdo by třeba spojil tuto činnost s propagací své vlastní firmy (Laseři???), nebo kdo má zájem se dostat do Glasgow skutečně za co nejmenší peníz (pokoušíme se vyjednávat, aby agentovi bylo prominuto placení membershipu, a v každém případě agent bude mít nejlepší přehled o různých slevách membershipů a může sám vést vyjednávání v tomto směru).
       Takže prosím, aby zájemci o agentství pro Českou republiku se na mě obrátili, ráda jim tuto zajímavou, užitečnou a všeobecně prospěšnou funkci předám.
       
       3. jak jsem psala ve vyúčtování pro presupporting members, z peněz, které jsme utržili za placky, mi zbylo 440 Kčs, což de facto nestačí ani na to, abych poslala všem presupporting members jeden dopis. Proto bych tyto peníze předala svým nástupcům agentům a navrhuji, aby se použily na korespondování s Británií (což je zhruba přiměřená částka, na telefony by to nestačilo).
       Já budu zatím poskytovat informace prostřednictvím Interkomu, případně časopisu Ikarie, a zodpovím také individuální dotazy. V budoucnosti, pokud se nenajde nějaký všestranně aktivní agent, bude na dotazy odpovídat Jiřina Vorlová.
4. Placení membershipu (tj. kongresového poplatku):
       do 15.9.93 je attending membership 50 liber (125 DM), pak se zvyšuje. Pro fany z České a Slovenské republiky je membership poloviční, ale neplatí už sleva pro presupporting members (pro západní fany činí tato sleva asi 15 DM). To znamená, že pro nás je to teď 25 liber. Kdybychom platili až po příjezdu na worldcon, byl by to zhruba dvojnásobek.
       Má-li někdo zájem zaplatit oněch 25 liber do 15.září, ať se obrátí přímo na jednoho z hlavních organizátorů - Olivera Grütera, na adresu conu (viz výše). Oliver mu sdělí číslo účtu, na které lze platit. Oliver nám tohle specielně nabídl, když jsme mu vysvětlili, že práce a náklady spojené s vedením zvláštního konta by se u nás patrně nevyplatily.
5. THE INTERNATIONAL TWIN SCHEMES:
       další aktivita, kterou vymysleli západní fanové na pomoc východním fanům. Spočívá ve vytváření dvojic západních a východních fanů, kteří si budou vzájemně pomáhat. Tímto způsobem můžete získat ubytování na worldconu zadarmo nebo levně ve spacáku u někoho v hotelu na podlaze (tzv. crashing) a možná i další pomoc - např. možnost si prodloužit pobyt v Británii na návštěvě v rodině nějakého fana apod.
       Rozmyslete si, co byste mohli sami nabídnout (ubytování u nás, ukázat britskému fanovi své město, doprovázet ho na nějaký con, např. na Parcon 94) a tuto svoji nabídku pošlete na adresu conu na jméno Colin Fine (je to velmi sympatický fan, kterého tyto věci upřímně zajímají a který je koordinátorem Twin Schemes).
6. Zájezd na Intersection bude pořádat Šimon zřejmě ve spolupráci s Láďou Peškou. Láďa odhaduje, že zájezd by měl být nejméně na týden (Skotsko je turisticky velmi zajímavá země, a když už tam pojedete dva dny autobudem, bylo by škoda tam nezůstat nějaký den navíc). Máte počítat zhruba tisíc korun na den, což znamená nejmíň sedm tisíc korun, za dopravu. V Glasgow pravděpodobně nebude možnost ubytování v campu, ale organizátoři určitě budou mít snahu vymyslet levnější ubytování pro východní fany.
       
       Srdečně všechny zdraví a se zvoláním SEJDEME SE V GLASGOW! se loučí
Eva Hauserová, agentka
adresa: Na čihadle 55,
160 00 Praha 6.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK