Logo rubriky
8/1993
  Cony (další) (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

MISCON 93

Pretože o programe tohto stretnutia píšem podrobnejšie v článku, určenom pre Ikarii, dovolím si tu v Intercome jeho body iba prebehnúť a zamerať sa na pár iných problémov.
       Pozitívom stretnutia bezpochyby bolo, že ostalo zamerané skoro výlučne na SF to nech už berieme prednášku pána spisovateľa Petra Zsoldosa, diaprednášku o dejinách SF filmu Judity Trethonovej, rozhovor s vydavateľstvom Fönix a knižným klubom Cherubion, zameraných prevažne na fantasy, fantastické diaporámy, či prednášku o SF inscenáciách, animovanom filme a SF TV seriáloch u nás.
       A práve táto monotematičnosť žánru dovolila pozorovateľovi spoza hraníc urobiť si určitý, snáď i skreslený názor, o dnešnom stave maďarského fandomu v čase, keď už vo svete pomaly utícha obrovská vlna záujmu o SF, tak charakteristická pre 80. roky, a fandom ako taký stratil nádych „sektárskosti“, ako sa vyjadril v Maďarsku známy a obľúbený kritik Lajos Vásárhelyi.
       Rozbitosť maďarského fandomu pretrváva i naďalej. Pre domáceho fana vôbec nebolo prekvapujúce, že dnes už prakticky jediný SF magazín Galaktika sa na tomto stretnutí neprezentoval ani redaktorom, ani predajným stánkom, i keď v burze a dražbe bolo Galaktík dosť, a verejne sa vo fandome šušká, že Galaktika to má nahnuté.
       Bolo naďalej normálne, že ani predstavitelia dnes už umierajúceho združenia SF fanúškov Vega sa na tomto stretnutí neobjavili. Títo usporadúvajú Hungarocon, ktorý sa bude konať na prelome júla a augusta v Salgótarjáne a bude zameraný skoro výlučne na paravedy.
       Takže návštevníkov tohto stretnutia tvorili sčasti fani, ktorí idú všade, potom v poradí tá tretia, nekonštituovaná skupina, ktorá sa snaží akosi obrodiť SF hnutie v Maďarsku, a ... náhodní návštevníci. I keď sa hovorilo čosi o tom, že na Miscone nasadne akási rada, ktorá sa pokúsi rozorvaný fandom poplátať dokopy, nestalo sa tak.
       Účastníkov tohoročného stretnutia by som snáď rozdelil do dvoch skupín - boli tam starí harcovníci, ostrieľaní v mnohých bojoch, ktorí chodia na cony preto, lebo SF je ich súčasťou života. A bola tam skupina mládeže, ktorí vlastne robia iba prvé kroky v tejto komplikovanej ríši fantázie a sem počítam i všetkých dráčikárov. Chýbala mi tam skupina stredu, akési meštiactvo vedeckej fantastiky, ktoré ešte nie je zažraté do SF ako moľ do kožucha, lež je už oboznámené aspoň s prvotnou problematikou SF.
       Je to situácia o to zaujímavejšia, že sa, aspoň podľa môjho názoru, začína naň situácia v našom fandome podobať.
       Práve však na túto druhú skupinu boli zamerané skoro všetky SF programy. Výnimku tvorila iba SF súťaž, ktorá však bola konštruovaná prevažne pre milovníkov Adamsa a jeho Stopára ako aj pre stredne vyučeného hvezdára.
       Snáď problémom týchto stretnutí je v tom, že sa nemôže oprieť o to meštiactvo. Musí preto z roka na rok prakticky začínať od nuly, uvádzať stále nové programy, ktoré dokážu obsiahnuť maximálne len tú každému známu špičku ľadovca SF. Je to však skutočně ťažké, v dnešnej dobe podvečera SF, vyrobiť tak atraktívny program, aby zaujal každého a jedného. Pretože nie je meštiactvo SF, musia sa robiť programy pre mlaď. Pretože sa robia programy pre mlaď, len veľmi ťažko vznikne meštiactvo SF. Začarovaný kruh.
       Snáď jedno z riešení maďarský SF klub Astereia - organizátor Misconov, našiel. Program tohto roka obsahoval viac SF prednášok a hlavne sa drží tradícia súťaže, ktorá snáď popchne nováčikov, aby v nich vyklíčila túžba po meštiactve. A snáď vtedy sa opäť dá maďarský fandom dokopy.
Egon Niczky,
SFK 451oF, Košice
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK