Logo rubriky
8/1993
  (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

LUCKÁ VÁLKA

       Lucká válka, válke mezi Čechy a LUčany, je jednou z nejstarších českých legend. Její první zápis se vyskytuje u Kosmy; další a nepříliš odlišné převyprávění nabízí například A. Jirásek.
       Redakční rada starorolského nakladatelství Big Bang se rozhodla vydat sborník krátkých prací českých autorů na téma Lucká válka.
       Přečtěte si onen dávný příběh a pokud ucítíte, že motivy v něm obsažené Vás oslovují a že by nebylo nezajímavé je nově pojmout a přepracovat, pokuste se o to. Zkuste zpracovat jeden nebo více motivů z pověsti o Lucké válce (popřípadě z navazující pověsti o Neklanovi a Durynkovi) a výsledky své snahy nám zašlete. Původní příběh je možno libovolně přesmýkat, transponovat, přisolovat, podbasovávat, a vůbec všelijak obměňovat, například do podoby hard fantasy či sci-fi, červené knihovny, soap-opery, westernu, pohádky nebo hrdinské epiky.
       Jediným omezením je to, aby bylo alespoň v zásadě možno odhalit souvislost úpravy a původního příběhu: vhodné by bylo přinejmenším zachovat původní jména. Předpokládaný rozsah příspěvků: zrhruba do šesti stran formátu A4, rozhodně ne více než deset normostran. Z došlých literárních děl bude vybrán a sestaven sborník, který vyjde jako knižní publikace nakladatelství Big Bang. Předpokládaný rozsah sborníku: cca 80 stran.
       Své příspěvky zasílejte do 10. 12. 1993 na adresu:
Martin Čihák
Svobodova 700,
360 17 Karlovy Vary
- Stará Role
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK