Logo rubriky
8/1993
  Dopisy čtenářů (další) (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Naši zahraniční spravodajcovia hlásia:

       Bratislava (SSAF-sr)
       Skupina nepoučiteľných idealistov združených v istom Slovenskom Syndikáte Autorov Fantastiky, vedená akýmsi Vladom S. odovzdala komicii Štátneho fondu kultúry PRO-SLOVAKIA pri Ministerstve kultúry SR. niekoľko grantových projektov. V týchto projektoch žiadajú celkom otvorene túto inštitúciu o finančné dotácie pre literárne súťaže, odborné semináre a literárne zborníky pre začínajúcich autorov sci-fi. Ostáva otázkou, či tento spôsob dotácií pre domácu fantastiku nie je z kategórie science-fiction.
       
       Bratislava (sr)
       Ešte 16.12.1992 bola v Bratislava zaregistrovaná úradným glejtom Nadácia Isaaca Asimova podľa zákona č. 47/92 Zb. pod číslom 24/2029/92. Zriaďovateľom Nadácie je Slovenský Syndikát Autorov Fantastiky.
       Cieľom Nadácie je:
       A. Zháňať peniaze
       B. Zháňať peniaze
       C. Zháňať peniaze
       Toto je zrejme jediný spôsob ako realizovať plány, ktoré majú akú-takú šancu vytvoriť autorskú základňu z talentovaných literátov alebo výtvarníkov motajúcich sa okolo SF.
       Ak vo Vás nezahynuli posledné zvyšky scifistického altruizmu, môžete poskytnúť aj symbolickú finančnú sumu na konto:
       Investičná a rozvojová banka Bratislava
       č. účtu: 1235-952/0520
       názov: Syndikát autorov fantastiky
       Každý, kto prispeje ľubovoľnou finančnou čiastkou, bude menne uvedený v ďalšom tohtoročnom literárnom zborníku KRUTOHLAV 1993. Okrem toho obdrží poštou oficiálne potvrdenie o výške venovaného obnosu (pre potreby daňových priznaní).
       Napokon je dobrý pocit vedomia, že i malý príspevok je svojim dosahom veledôležitý pre aktivity, o ktorých sa žiaľ doteraz iba plano teoretizuje...
       Bratislava (ente)
       Davy nadšených slovenských scifistov už niekoľko týždňov vreli vítajú dôsledky rozdelenia vykorisťovateľskej ČSFR. Dlhoročné túžby priaznivcov fantastiky sa naplňaju, čo dokazujú aj mítingy čitateľov science-fiction a fantasy, spontánne organizované v okolí jediného bratislavského špecializovaného kníhkupectva na tento žáner. Predajňa Elán - Mebara na Strakovej ulici 27 je svedkom neviazaného nadšenia čitateľov, ktorí českú úpadkovú fantastiku dostávajú s mnohotýždňovým oneskorením. Radikálne skupiny scifistov dokonca skandovali protestné heslá, keď sa dozvedeli, že aprílové (dubnové) číslo bezvýznamného mesačníku Ikarie bude pravdepodobne k dispozícii už koncom mesiaca mája (května). Títo radikáli žiadajú distributorov v Česku, aby podobné plátky prichádzali na Slovensko aspoň s trojmesačným oneskorením.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK