Logo rubriky
5/1994
  Fandom (další) (117)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

ŠUMPERK NEBYL VYHLAZEN!

aneb

JARNÍ PORADA V BODECH

VYHLÁŠKA OBECNÍHO ÚŘADU

BŘEZOVÉ U SVITAV č.j. 22/04/94

       Mimořádné opatření k zajištění jarní porady sci-fi klubů v Březové u Svitav ve dnech 22.-24.dubna 94.
       
       Obecní zastupitelstvo se na svém mimořádném zasedání dne 20.4.1994 usneslo jednomyslně na těchto mimořádných opatřeních, které dle mínění všech členů zastupitelstva zařadí tuto akci do patřičných mezí!
       1. Akce je povolena pouze v areálu bývalého Svazarmu. Příchozí koridor bude v pátek až neděli střežen dobrovolnými členy místního Sdružení myslivců a lovců dravé zvěře. Zálohu budou tvořit příslušníci Hasičského sboru a bývalí členové Lidových milicí.
       Mimo tento prostor je účastníkům akce vydán zákaz pohybu a pobytu. Výjimka je povolena pouze panu Moravcovi, ze zdravotních důvodů /lékařská zpráva předložena/.
       2. Noční klid je bezpodmínečně nutno dodržet v čase od 4.oo do 9.oo. Přestupek bude potrestán vyhlazením Šumperka do posledního hmyzu včetně medvědů.
       3. Vzhledem k dosavadnímu dominantnímu postavení hostitelské obce ve výskytu některých choulostivých chorob, zastupitelstvo ukládá účastníkům povinnost ubytování dle pohlaví /stávajícího/. Praktická realizace tohoto nařízení spočívá v tom, že spolu budou spát chlapi s chlapama a holky s holkama. Totéž platí i pro vlastní poradu!! Z toho vyplývá, že porady budou dvě.
       4. Požívání alkoholických nápojů je účastníkům povoleno s ohledem na finanční stav jejich peněženky, z důvodů peněžitého příjmu obecní pokladny z konzumace alkoholických nápojů a prachy obec potřebuje. Kdo propije vše, jde domů pěšky, protože obec nemá peníze na odsun!!!
       Tož na zdraví
starostka a starosta
       VÝŇATEK Z DOMOVNÍHO ŘÁDU
Sankce za rušení nočního klidu ad 1. vyhlášky obecního úřadu
A) Vyhlazení města Šumperka do posledního hmiza.
B) Pokuta 5 litrů ferneta splatná ihned organizaci ČS SF fandom
C) Zvolením pachatele dalším prezidentem ČS fandomu a následným okamžitým odvoláním dle stanov.
       
       VYHLAZENÍ ŠUMPERKA SE NEKONALO!!!
       (Patrně proto, že se jeho zástupci včas dověděli o výše citované vyhlášce a zabránili Petrovi Konupčíkovi v účasti na poradě)
       

Z PROGRAMU PORADY

       PÁTEK 22.4.1994
       1. Odvoz padlých, raněných a nemocných z místního nádraží do areálu bývalého Svazarmu (zajišťuje pan Moravec).
       2. Vřelé přivítání (zajišťuje vedoucí a zaměstnanci ubytovny Pohoda a zástupci SFK Malevil).
       3. Večeře a občerstvení (zajišťuje obsluha baru)
       4. Zkouška provozuschopnosti hracího automatu (zajišťuje Michal Bronec)
       4. Nástin sobotního programu (zajišťuje Z. R.).
       5. Dračí doupě (zajišťují přítomní dobrodruzi).
       6. Všeobecná politická rozprava (zajišťuje Dáreček & spol).
       7. Hudba a zpěv (zajišťují nemuzikálně založení účastníci a občané s dostatečnou finanční hotovostí v peněžence - viz bod 4. vyhlášky obecního úřadu).
       
       SOBOTA 23.4.1994
       1. Večerka - řádně vyhlášena
       2. Budíček - ryze dobrovolný
       3. Snídaně
       4. Uvítací proslov Franty Moravce: Poděkování přítomným za dodržování místní vyhlášky a pochvalné konstatování, že nebylo shledáno žádné rušení nočního klidu jako na minulých poradách.
       5. Úvodní projev prezidenta Zdeňka Rampase: Upozornění pro ty, co tu nebyli včera, že mají smůlu, protože hlavní body porady už byly probrány. Vzhledem k velice příznivým povětrnostním podmínkám bude snaha poradu maximálně vstřícně urychlit. Důraz kladen na nejdůležitější bod programu - pouť na pamětní místa zvaná Gandalf a vyplnění prezenční listiny.
       6. Příchod posledních opozdilců (Michal a Viktor): Revidován úsudek pana prezidenta, že podle hluku na chodbě je tu Viktor už od sedmi.
       7. Hlášení legislativní komise (v podání Egona Čierného a Petera Pavelka) o tom, co zbylo ze stanov po zesouhlasení s naším státním neřádem: Článek o vzájemné spolupráci obou fandomů nejprve zamítlo slovenské ministerstvo vnitra, pak (asi po vzájemné dohodě) i české. Slovenskému ministerstvu se nelíbil ani název „československý“, po námitce, když by mohl být hotentotský, proč ne československý, ustoupilo. Spolupráce bude tedy stanovena mezinárodní smlouvou, sepsanou v jazyce československém (zajistí EČ, pražský občan slovenského původu). Poznámka EČ: „Žijeme v demokratickém státě, je zbytečné, abyste se do toho míchali, je to věc prezidentů.“
       8. Pochvalná poznámka ZR, jak nám to rychle jde a předání slova Dárečkovi.
       9. Nominace na Ludvíka a systém volby:
       Nominace v kategorii původní tvorba:
       Rotrekl: Svět fantasie
       Zhouf: Kniha Frenesis
(obrazové album)
       Kadlečková: Meče Lorgan
       Andres: Wetemaa
       Návrh na nominaci kupónové knížky byl zamítnut.
       Nominace v kategorii překladů:
       Pratchett: cyklus Zeměplocha
       Pohl: cyklus Gateway
       Sapkowski: cyklus Zaklínač
       Cherryhová: cyklus Stárnoucí slunce
       Simak: Přestupní stanice
       Systém volby: každý účastník vybere jeden titul z každé kategorie. Hlasuje se tajně. Dáreček hlasy vybere a sečte. Ta publikace, která ve své kategorii obdrží nejvíce hlasů, získá Ludvíka. Výsledky hlasování Dáreček zapečetí do obálky, předá prezidentovi fandomu a udrží v tajnosti až do slavnostního vyhlášení na Parconu.
       10. Přesun účastníků porady pod širé nebe (velmi příznivé povětrnostní podmínky se stávají ještě příznivějšími).
       11. Ludvík a Mlok za zásluhy:
       ZR klade otázku: „Kdo by si zasloužil Ludvíka víc než Jam Oščádal?“ Odpověď žádná, proto Egon nechává hlasovat mezi dvěma alternativami. A) udělit cenu Jamu Oščádalovi a B) neudělit cenu vůbec. Účastníci se drtivou většinou shodují na tom, že Jam si za svou práci pro Workshop Ludvíka zaslouží.
       Nominovaní na Mloka: Jindřich Smékal (AF 167, překladatel Asimova) a Jan Kantůrek (propagátor fantasy ještě v dobách dřevní totality, překladatel Conana). EČ představuje kandidáty: „Oba vypadají důstojně, Jindřich je o něco hubenější.“ V následných volbách vítězí Jindřich Smékal 23: 11.
       12. Hlasování o tom, kdo si dá oběd: 38 hlasů pro.
       13. Zpráva o stavu příprav Bohemiaconu: Pořadatelé předpokládají, že každého svými vytahovačnými řečmi už dostatečně otrávili, leč myslí si, že všichni ti, o nichž tvrdí, že přijedou, také skutečně přijedou. Písemně přislíbili účast Arnaud a Harrison, Vlado Ríša zve Bulyčova, rozhoduje se Pratchett, neozval se Sapkowski. Pořady by měly probíhat zhruba od čtvrtka 14.00 do neděle 14.00. Na čtvrtek je plánována především MENSA a začátek mistrovství v Dračím doupěti. Z dalšího programu: video, počítače (síť), virtuální realita (MENSA), ...Kdyby se někdo chtěl zapojit do programu, nabízel nějaký klubový pořad, ať se přihlásí. Vše bude v jednom areálu, organizátoři doporučují vzít s sebou plavky, protože 100 m vzdušnou čarou od kolejí je bazén.
       14. Zpráva o stavu příprav Parconu 94: Parcon bude! - a sice 1.-3.7. v Banské Bystrici. O pozvaných hostech se organizátoři raději nezmiňují, aby nás zbytečně nedráždili, protože ještě nemají odezvu. Jistý je pouze Strugacký. Na programu budou všechny klasické věci, kromě toho astronomie, ufologie, psychotronika, počítače (grafika), genetika, ...Nějaký pořad by měl být i na hvězdárně. Součástí Parconu bude i fantasy show ve večerních hodinách pod širým nebem, je přislíbena účast jezdců na koních s pochodněmi, rys, neapolský mastin a možná přijde i ... (medvěd). Po fantasy show by měla následovat party. Kdo chce, může přijet už ve čtvrtek. Je možné spojit Parcon s Tatraconem. Přímo na místě se bude zjišťovat zájem o dopravu do Slovenského ráje. Pokud se přihlásí minimálně 30 lidí, bude přistaven autobus.
       Možnosti dopravy z Čech na Slovensko:
       A) Peškobus (s možností zastávky na trase - Brno?) v případě dostatečného množství pasažérů - ZÁJEMCI, HLASTE SE!!! (nejlépe na adresu ZR).
       B) Vlakem - koupit si normální jízdenku do hraničního bodu a mezinárodní od hranic do Banské Bystrice (nyní prý už lze koupit mezinárodní jízdenku jinde než ve výchozí stanici).
       C) Stále otevřená zůstává možnost letadla do Sliače (banskobystričtí hovořili i o možnosti zajištění vrtulníku)
       Poznámka: pas prý v létě k cestě na Slovensko potřeba nebude.
       15. Oficiální předání zapečetěné obálky s výsledky Ludvíka prezidentovi ČSSFF.
       16. Zpráva o Draconu: Termín o týden dříve než obvykle, to jest 25.-27. listopadu 1994. Nocleh by měl být za stejnou cenu jako loni, program rovněž klasický.
       17. Parcon 95: V Brně zatím vše ve fázi příprav. Termín konání 1.-3. září, to jest před výukou a netrefit se do veletrhu. Předběžné ceny ubytování: 2lůžkový pokoj 130 Kč, pro cizince 260, 3lůžkový pokoj 160 Kč, pro cizince 300. Situace v Brně není nijak růžová, Brno se stává stejně drahým jako Praha. Zvažována možnost, že by Parcon byl někde jinde, např. v Ústí, kdyby se Bohemiacon vydařil a stal se z něj pravidelný con. Definitivní rozhodnutí padne na podzim.
       18. Zájezd na Worldcon 95 Glasgow: Organizuje Peter Pavelko. Zájezd by trval asi dva týdny, zajišťovala by ho cestovní kancelář z Piešťan. Přišel by asi na 20 000 Sk včetně poplatků, tom je zahrnuto ubytování a snídaně. Trasu zájezdu bychom specifikovali my, cestovní kancelář by zajistila dopravu, ubytování a stravování. Závazné přihlášky je potřeba dodat do 31.12.94, zbytek míst nabídne cestovka do volného prodeje. Bude možnost platby i v Kč přes nějakou pobočku v Čechách. Předběžná trasa: Calais, trajekt Dower, Cambridge, Nottingham, Sherwood, York, Northcumberlandský nár. park, Edinburgh, Loch Ness, Glasgow, Liverpool, ostrov Holyhead, Coventry, Stratford, Stonehenge, Londýn. Přibližný termín poslední dva týdny v srpnu až začátek září. Případná kolize s Parconem se musí ještě vyřešit.
       19. Parcon 96: ???
       20. Chvála sponzorům:
       Daniele Kovářové z Plzně za to, že už dva roky je IK stále tak levný, i přes bohužel klesající počet předplatitelů,
       firmě Laser Game z Prahy za příspěvek na organizaci Burzaconu v ÚKDŽ, aby nebyl prodělečný,
       Potravinám Polička, které mají zásluhu na klidném spánku účastníků porad.
       21. Encyklopedie: Že by skutečně jednou vyšla??! Jarda Olša prý našel firmu, která by to vydala.
       Kdo je Kdo: Nebude to kniha, ale brožura asi 2x až 3x tlustší než IK, nejsou peníze ani lidi.
       V souvislosti s výše jmenovanými publikacemi je třeba doplnit aktuální údaje, Zdeňkovi chybí výsledky fandomových anket a soutěží za poslední čtyři roky, takže PIŠTE, PIŠTE, PIŠTE!!
       Superseznam: Zpracovává Peter Pavelko ve spolupráci s Jirkou Černým. Je k dispozici na disketě v DBF formě nebo TXT tvaru. Cena 1000 Sk, s 50% slevou pro členy fandomu, obsahuje cca 3400 knih.
       Klíč (Klub líného čtenáře): Má na starosti Dáreček, ochotně přijímající další příspěvky. Jedná se o stručný obsah, případně hodnocení knih, aby se čtenář dokázal orientovat.
       22. Termín a místo konání podzimní porady: 21.-23.10.94 opět Březová.
       23. Kalendář akcí: příště.
       24. Návštěva u Gandalfa a vyhlášení přestávky: Vzhledem k tomu, že nebyl oznámen konec přestávky, prodlužuje se tato až do začátku podzimní porady. Během ní je možno věnovati se všeobecně prospěšné činnosti (plkání), paintballu, doplňování životně důležitých látek, Dračímu doupěti a podobně.
       
       NEDĚLE 24.4.1994
       1. Pokračování přestávky: Zahrnuje v sobě večerku, budíček, snídani, balení, loučení a odjezd.
zápis zbod(ov)ala Jiřina
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK