Logo rubriky
9/1994
  Cony (další) (120)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Zpráva o Pivoconu

       Po dvouletém působení Pivoconu v Předenicích se opět konal v Plzni. V tradičním termínu a na úplně netradičním místě. A nutno hned podotknout, že restaurace Dvorana zklamala. Do sedmé hodiny se konal spíš Žízňokon. I přes ochotu účastníků se samozásobovat a další vstřícné návrhy. V této době podal Dáreček několikrát demisi, což bylo jednomyslně zamítnuto.
       Kolem sedmé hodiny se objevil mladý muž, který prohlásil, že nás bude obsluhovat. K Akčildejově zděšení desítkou. Pak už mohl začít klasický Pivocon. Pokus o návrat k původnímu obsahu - literárnímu - nedošlo. Jednak nikdo nic nepřinesl a od osmé hodiny večerní začal ve vedlejším sále koncert rockových skupin. Což bylo pro mladší účastníky zpestřením. Ostatně je to také kultura. A tak ostatní s celkem slušnými úspěchy překřikovali poněkud hlasitější hudbu a dokřičeli se až do konce.
       Zhodnocení letošního Pivoconu provede Historie, ale jedno je už jistné dne. Příští Pivocon 13.1.1995 se určitě v Dvoraně konat NEBUDE. Kde ale sehnat slušný salónek pro cca 30 lidí i přes období budování rozvinuté kapitalistické společnosti, toť otázka.
       Nevít o někom, kdo by konečně opravil a zprovoznil Chodskou rychtu?          Dáreček
Sci-fi klub J. M. Trosky v Mladé Boleslavi
vyhlašuje mezinárodní literární a výtvarnou
soutěž na téma:
Proč jsou tady? (Co tu chtějí?)
       Jelikož mladí a začínající autoři mají stále málo možností, jak proniknout do širšího podvědomí čtenářské obce, rozhodli jsme se, že se pokusíme přispět svou troškou do mlýna a budeme pokračovat v pořádání soutěže, jejíž první ročník je již minulostí.
       Z ohlasů zúčastněných vyplynulo, že je vhodné zastřešit soutěž ústředním motem, které by bylo autory rozvinuto podle jejich chuti a fantazie. Proto tedy ono téma v úvodu.
       
       Soutěž bude probíhat ve dvou základních oblastech:
       a) literární (povídky, novely, romány, dramata)
       b) výtvarná (obrazy, kresby, sochy, modely, počítačová grafika)
       Přesnější rozdělení do kategorií věkových i jiných provede organizační štáb soutěže až po její uzávěrce.
       Přijímají se pouze práce dosud nikde nepublikované. Soutěžící mohou své příspěvky posílat pod značkou. V takovém případě musí přiložit zalepenou obálku nadepsanou jejich značkou a obsahující požadované údaje (jméno a příjmení, datum narození a adresu). Výtvarná díla je třeba zasílat v 1 exempláři, literární díla (v češtině nebo slovenštině) ve 3 exemplářích nebo raději na disketě (ve formátu pro editory pracující pod MS-DOS/Windows). Organizátoři si vyhrazují právo na jedno uveřejnění zaslaných přís pěvků. Z došlých prací bude sestaven sborník, který obdrží všichni účastníci soutěže.
       
       Uzávěrka je 31. 3. 1995. Vyhlášení výsledků proběhne na jaře 1995 u příležitosti tradiční výstavy sci-fi v Mladé Boleslavi.
       Práce do soutěže zasílejte na adresu:
Zdeněk Töpfer
V Rokli 154
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK