Logo rubriky
12/1994
  (122)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Čtenářův průvodce po Interkomu

Jak číst tento Interkom

       V magazinu Fantasy & Science Fiction jsem si přečetl zajímavou polemiku, kterou vedli čtenáři s již o něco méně zajímavým esejem Isaaca Asimova. Nebudu vám do podrobna líčit oč šlo, přečtěte si sami, jen mě při četbě napadlo, že IK není jediné SF periodikum, na jehož stránkách se jeho čtenáři a autoři se vášnivě hádají o věcech s SF takřka nesouvisejících.
       

Návrat do starých dobrých SF časů

       připomíná závěr roku 1994, deset let po Orwellovu roku, který by se dal nazvat Rokem Maximální Aktivity Fandomu, máme opět takřka každý týden nějakou akci, uvedu a zvu vás jen na ty největší.
9. 11. Slavnostní otevření nové prodejny Najády
19. 11. Minicon na Národní třídě 25 ve studiu Gag B. Hübnera
19. 11. Miniistrocon Bratislava PKO
24. 11. pořad Nákaza v Národním technickém muzeu v rámci Týdne vědecké kultury
25.-27. 11. Dracon
1.-3. 12. ve Veletržním paláci výstava neziskových organizací, fandom jako celek se účastní
7. 12. Minimikuláškon v Prešově
10. 12. Burza knih v RUR (Národní dům na Vinohradech)
30. 12. 1994 -1. 1. 1995 Silvescon ve Slovenském ráji
       

Cena Karla Čapka 1994

       Prezident a rada ČS fandomu, organizátoři Parconu a redakce Ikarie vyhlašují 14. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
 • půjde o dosud nepublikované práce
 • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
 • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
 • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích
 • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ
 • uzávěrka soutěže je 28. 2. 1994
 • příspěvky posílejte do redakce Ikarie nebo na adresu Interkomu
 •        Organizátoři Parconu 1994 si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže na Parconu/Bohemiaconu '94 v Ústí nad Labem.
         
         Vyhlášení CKČ je dobrým místem k omluvě všem autorům, kteří se nemohly dostavit k předávání cen, a dodnes tak nedostali svůj diplom.
         Podepsala se na tom souhra celé řady nešťastných okolností. Mnoho fanů už z časových a finančních důvodů nemohlo přijet do Banské Bystrice, proto jsem dohodl s pořadateli náhradní slavnost v rámci Bohemiaconu. Leč vše marno, když se to dotyční vůbec nedoví. Přesto, že jsem na obě akce zaslal seznam účastníků CKČ, pořadatelům se nepodařilo rozeslat pozvánky. Na jedné akci byly asi paralyzováni obavou, že přijede málo lidí, na druhé zas obavou jak zvládnou přihlášené množství.
         Po delší době se mi podařilo získat zpět diplomi a z B. B. věnovali pro jinak ne-odměněné autory Kočasy. Vše mi leží doma a čeká až budu mít čas zabalit balíčky, které by přežily styk s Českou poštou.
  sekretář poroty CKČ a redakce IK
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK