Logo rubriky
13/1994
  (123)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Čtenářův průvodce po Interkomu

Jak číst tento Interkom?

       U vědomí, že je v tomto roce poslední. Proto než ho pečlivě zařadíte na oltářík v domácí svatyni, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům, které se sice příliš neliší od loňských, některé věci však ani nelze opakovat dostatečněkrát.
       Mění se vlastně jen předplatné a to na 60 Kč. Ostatní podmínky odběru IK zústávají. Do redakce pošlete 12 ofrankovaných obálek velikosti Interkomu (A5) s vaší adresou. Předplatné můžete risknout mezi obálkami nebo použijte složenku. K obálkám můžete přiložit zprávu, které číslo IK jste dostali naposledy, či zda vám některé nechybí. (Pošta je stále nespolehlivější.) Rovněž uveďte, jak jste uhradili předplatné: složenkou, v dopise, osobně některému členu redakce, či na poradě SF klubů jako součást poplatku ČSSFF.
       Pro naše slovenské čtenáře, přesněji čtenáře ze Slovenska, jsme dohodli s Petrem Pavelkem následující postup: předplatné a obálky ofrankované slovenskými známkami zašlete na jeho adresu (pokuste se vzít v potaz aktuální přepočet na Kč). My pak váš IK hromadně odešleme do Bratislavy, odkud je PP rozešle ve vašich obálkách už slovenskou poštou.
       
       Adresy:
       Zdeněk Rampas
       Letecká 6
       161 00 Praha 6
       
       Peter Pavelko
       Liptovská 4
       821 09 Bratislava
       
       Jako příloha IK'94 (svazek č. 1 knihovničky IK) vychází (v těchto dnech) fanzin Ivana Adamoviče Poslední dávka. Pokud máte zájem, můžete ho mít za pouhých 15 Kč, které pošlete spolu s předplatným (pokud jste tak již neučinili). Fanzin bude i ve volném prodeji, ale za vyšší cenu.
       
       Na Draconu 94 bylo představeno fanouškovské KDO je KDO v české a slovenské SF. Pokud máte zájem o tuto dlouho očekávanou publikaci (obsahuje adresy a charakteristiky více jak čtyř set fanů), můžete si ji objednat s IK, popřípadě PD. Cena 45 Kč zahrnuje i poštovné.
       

Cena Karla Čapka 1995 (znovu a lépe)

       Prezident a rada ČS fandomu, organizátoři Parconu a redakce Ikarie vyhlašují 14. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
 • půjde o dosud nepublikované práce
 • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
 • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
 • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích
 • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ
 • uzávěrka soutěže je 28. 2. 1995
 • příspěvky posílejte do redakce Ikarie nebo na adresu Interkomu
 •        Organizátoři Parconu 1995 si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže na Parconu/Bohemiaconu '95 v Ústí nad Labem.
         
         Vyhlášení CKČ je dobrým místem k omluvě všem autorům, kteří se nemohli dostavit k předávání cen, a dodnes tak nedostali svůj diplom.
         Podepsala se na tom souhra celé řady nešťastných okolností. Mnoho fanů už z časových a finančních důvodů nemohlo přijet do Banské Bystrice, proto jsem dohodl s pořadateli náhradní slavnost v rámci Bohemiaconu. Leč vše marno, když se to dotyční vůbec nedoví. Přesto, že jsem na obě akce zaslal seznam účastníků CKČ, pořadatelům se nepodařilo rozeslat pozvánky. Na jedné akci byly asi paralyzováni obavou, že přijede málo lidí, na druhé zas obavou jak zvládnou přihlášené množství.
         Po delší době se mi podařilo získat zpět diplomy a z B. B. věnovali pro jinak ne-odměněné autory Kočasy. Vše mi leží doma a čeká až budu mít čas zabalit balíčky, které by přežily styk s Českou poštou.
  sekretář poroty CKČ a redakce IK
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK