Logo rubriky
10-11/1995
  SF soutěže (další) (130)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

XXII. Trapsavec 1996

       - literární soutěž je určena pro trampy, vodáky, horolezce a všechny, kteří mají blízko k přírodě a k pobytu v ní,
       - soutěží se ve třech kategoriích dle věku a předchozích úspěchů;
       do 23 let, nad 23 let a v kategorii Oldpsavci (ti, kteří v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk), rozdělených na poezii a prózu,
       - nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorii získává hlavní cenu - Zlatého Trapsavce,
       - každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři práce libovolného rozsahu, doposud neuveřejněné, a to jak prózu, tak poezii,
       - každá práce musí být zaslána v devíti neoznačených kopiích
       (8 x pro porotce, 1 x pro archiv) na adresu organizátora soutěže,
       - k pracem je nutno připojit lístek se jménem, adresou
       a rodným číslem, a obálku se zpáteční adresou účastníka a platnou známkou (pro zaslání zvadla na slavnostní oheň),
       - účastí v soutěži dává autor organizátorům právo uveřejnit své práce ve sborníku soutěže nebo je použít pro propagaci soutěže,
       - uzávěrka XXII. Trapsavce je 29. února 1996.
       
       Adresa organizátora soutěže:
       Jaromír Juan Hlavatý
       Běloveská 1671
       547 00 Náchod
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK