Logo rubriky
10/1996
  Cony (další) (138)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1996

A v a l © o n

       Psáno za časů blahé vlády krále Václava, pět století a 81 rok po smrti mistra Jana, v královském městě Chotěboři.
       V těchto dnech sjeli se do města rytíři i vladykové, šlechtičny i ostatní dámy, aby společně rokovali o věcech zahalených do mlh budoucnosti i jinak mystických. Conání toto trvalo po tři dny a dvě noci. Mnoho věcí za tu dobu oči uviděly, spoustu novot uši zaslechly, skrze hrdla přítomných proteklo velké množství truňku.
       Nejen u moku lahodného trávili volné chvíle rytíři. Mnozí se zúčastnili hry podivné, Maffia zvané. Zde bez mečů a seker, jen pouhým slovem, lidé hynou. Však co je na tom nejpodivnější, jejich smrt k objasnění mnoha skutečností přispívá.
       Jiní zas magickou přilbici ze země Komputerie vyzkoušeli. Ta přenese duši Vaši do cizích Stínů, ač tělo v tomto světě ostává.
       Dobrodružství Kačenky, odvážné panny, na pohyblivých obrázcích zaznamenané, obdivovali další.
       Řeči mnohé šly o noční obloze - o jevech, na ní se vyskytujících, i o těch, co odtud přicházejí.
       Ze vzácných hostů sluší se uvésti alespoň některé. Fernetová lady, první dáma královny Nemesis, poctila nás svojí návštěvou. Celý rod Rečků strávil dva dny v našem kraji. Egon z Cimmerie, řečený Čierny, o Conanových dobrodružstvích vyprávěl. Ze srdce království českého na svém oři dorazil kníže Ondřej, aby o blahodárném vlivu nápojů kvašených ostatním věděti dal. A kníže Jan, vyslanec vládce Zeměplochy, potěšil srdce naše líčením příhod ze své země. Za zmínku stojí i páže sotva třináctileté, které samo na cestu se vydalo, nedbaje nebezpečí číhajících ve vozech železných.
       Je třeba něčeho dodávati? Páni a dámy, co odtud odjížděli, o celém conání pochvalně se zmiňovali. Ať na cestách svých chválí dobré jméno Václava, vévody našeho, i naší země.
Pro paměť generací příštích
zaznamenal  P.B.K.
       
       AVALCON byl vyjímečný con. Ne snad počtem účastníků nebo programem, ale tím, že jsem nahlížel do zákulisí. A nejen nahlížel.
       Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli v kulturním domě Junior a začali připravovat akci. Přestěhovali jsme židle a stoly, sestavili zvukovou a provizorní světelnou aparaturu, navozili a nanosili zásoby do baru a do kuchyně, přivezli a rozmístili knížky, modely a fanziny k prodeji, začali sešívat Speciál Zbraní Avalonu i s přílohou, připravili ubytování a dělali spoustu dalších činností. V pátek dopoledne jsme ještě dolaďovali některé nedodělky.
       První účastníci přijeli hned ráno, pokud nepočítám dva kluky tuším z Liberce, kteří si část vstupného odpracovali už ve čtvrtek. Díky. Během dne přibývalo fanů všeho pohlaví a věku, část přijela pak ještě v sobotu dopoledne. Celkem přijelo osmdesát účastníků. Kromě nich na conu bylo asi deset hostů a pořadatelský tým, takže celkový počet dosáhl stovky. Program se rozběhl promítáním 16 mm filmů (Ocelové město, Kdo chce zabít Jessii a Ropáci) a videa. Kolem páté byl con v krátkosti oficiálně zahájen. Protože už jsme podle přihlášek počítali s nižší účastí, nebyl úvod v plné parádě, jak jsme původně chtěli. Po zahájení probíhala současně beseda s Carolou Biedermannovou a Janou Rečkovou a v kině zamluvené promítání filmu Johny Mnemonic. Besedovalo se o psaní, o příspěvcích autorů do časopisů, o Nemesis minulé i budoucí. Večer ještě proběhla zajímavá diskuse o Internetu a jeho konkrétním využití - elektronických fanzinech AMBERZINE a E.L.F. Jejich tvůrci Tomáš Svítil s kolegou a Vojta Filip zaujali své posluchače nadlouho. Další okruh fanů se vydal na přednášku Pavla Kotena o objevech v astonomii a astrofyzice. Část z ní přetiskujeme v tomto čísle. Promítání videa Demolition man se nezdařilo, protože v obalu byla kazeta s filmem Zachraňte Williho. To znechutilo Egona Čierneho. Willy se nepromítal, náhradou šlo něco jiného. Líbilo se promítání 16 mm filmu Sexmise. Po jeho skončení se ještě dal shlédnout poslední Star Trek - Generations, což je film tak hrozný, že byl několika fany srovnáván s hrůzou zvanou Nexus. Program byl hojně doplněn pitím u baru. Speciální nápoj Hrozba z vesmíru (čistý líh s džusem) byl také vyzkoušen a několik hazardérů si dalo dokonce jen Hrozbu, bez vesmíru.
       Sobota ráno měla začít setkáním vydavatelů a přispěvatelů fanzinů, ale nakonec se stala besedou s Egonem Čiernym. Dr. Šafařík z Plzně přednášel o úkazech UFO a záhadných jevech po zbytek dopoledne a příznivci ho obklopili ještě v předsálí, kde potom douho pokračovali v debatě. Carola Biedermannová vyprávěla, jak přebásňovala Hyperion, pan J. Kroulík hovořil nejdříve na téma pilotované kosmické lety a posléze v další přednášce na téma nepilotované kosmické lety. Přednášky doplnil promítáním diapozitivů. Na videu šel Excalibur, který pak vystřídalo pásmo krátkých 16 mm filmů. Tady se zrodil hit conu. Loutková pohádka O statečné Kačence byla natolik skvělou hororovou podívanou, že se dočkala reprízy večer při párty a pak ještě ve čtyři ráno.
       Po obědě Jan Kantůrek s Martinem Schwartzem vyprávěli o Zeměploše a pan Kantůrek četl ukázky nejen z připravovaných dílů, ale i z dalších Pratchettových knih. Přednáška Ondřeje Neffa byla na téma alkoholismus v díle Julese Vernea. Další program byl trochu poposouván, ale došlo i na popovídání o Conanovi s Janem Kantůrkem a Egonem Čiernym. Následovala přednáška Pavly Kratinové o Star Treku. Další videofilmy pak přetrumfl film Apollo 13 (49 fanů!), jehož promítání jsme zařídili v kině. Večer jsme zahájili plánovanou párty povídáním kluků z Ústí o letošním Parconu a Bohemiaconu. V rámci párty jsme pak chtěli pustit jen pár krátkých filmů, ale na přání většiny jsme párty proměnili v promítání. V deset večer byly vyhlášeny výsledky soutěže Corwinovy spisy. Ještě jednou blahopřejeme vítězům. Dostali od nás keramickou sošku, stavebnici plastikového sci-fi modelu, knížky a časopisy a podle umístění buď účast na conu zdarma nebo alespoň vstupné zdarma. Na videu běžel v průběhu dne Mad Max 1-3, Blade Runner, Hvězdné války, Vetřelec III, Deep Star Six. Pozdě v noci (brzy k ránu) pak parodie Spaceballs završila oficiální program. Neoficiální sestával opět z pití u baru, z hraní hry Mafie atd. Nesmím zapomenout na to, že proběhl turnaj ve hře Duke Nukem 3D. Hrálo se na 2 x 5 životů, 1 level, se srážkami za pasivitu. Pořadí: Lepka, Nobst, Dvořák, Tomaník, Balada ml., Balada st., Vildt, Dobrovolný.
       Neděle potom byla naplněná jen vyprošťováním z posobotních stavů a videem.
       Celkově se myslím akce podařila. Samozřejmě pár malých zádrhelů bylo, ale aspoň víme, na co si příště dávat pozor. Bar byl pohostinný, ubytování solidní, program věřím že zajímavý a dostatečně široký, atmosféra domácká. Přecejen kulturní dům má lepší předpoklady stát se pohodovým místem pro con, než studené školní chodby. Takže jsme byli spokojeni, že se nám podařilo přesunout akci z Obchodní Akademie do kulturáku. Děkujeme hostitelům (kulturní dům Junior, stravování Svačinka, kino Chotěboř, Obchodní Akademie), sponzorům (Město Chotěboř, Telekomunikace a Informatika, VMD, Soleta, Andromea), hostům (Neff, Kantůrek, Biedermannová, Čierny, Kroulík, Šafařík, Svítil, Kratinová, Rečková, Schwarz), účastníkům (nebudu všechny jmenovat) a sami sobě (Bačkovský, Bačkovský, Bříza, Filip, Hochman, Knob, Koten, Krupička, Melzer, Nobst, Pátek, Pravda, Zmek). Příště nashledanou.
Václav Pravda

Postřehy zpoza baru č. 1.

       Být pořadatelem conu není snadné, což jsem se také na vlastní kůži ověřil. Neustále je někde nějaký problém a tak pak na přichystaný program ani moc času nemáte. Tedy alespoň k tomu málu, kde jsem byl.
       V pátek byl zahajovací den a tak jsem žádný program nestihl. V sobotu ale nebylo možné nezůčast-nit se vyvrcholení: přednášek pánů Kantůrka a Neffa. Už tradiční čtení ze Zeměplochy Kantůrek zahájil čtením z dalšího připravovaného románu „Sekáč“ a opět se ukázalo, že v jeho podání je už samo o sobě humorné vyprávění nezapomenutelným zážitkem. Nezůstalo jen u Zeměplochy. V průběhu večera potom přišla řeč na Conana a pan Kantůrek nám popsal jak se k této literatuře dostal a proč už další pokračování překládat nebude. Ondřej Neff zaujal svou odbornou studií o důležitosti alkoholu a alkoholismu v díle J. Verna. Na mnoha příkladech z různých románů se snažil dokázat prospěšnost alkoholu v běžném životě hrdinů těchto knih. Ze sobotního programu se musím ještě zmínit o přednášce p. Kroulíka o kosmonautice - pilotované a nepilotovné lety - která byla vedena velmi fundovaně a s pomocí mnoha zajímavých diapozitivů. Jako perličku conu každý z účastníků mohl zhlédnout několik unikátních archivních krátkých filmů s fantazijní, hororovou i jinou tématikou (např. budování přehrady na Volze z padesátých let).
       PS: Ještě musím ozřejmit, proč jsem měl tak málo času. Většinu doby jsem totiž strávil za barem - buď z jedné strany jako pořadatel-barman nebo z druhé strany jako fan- konzument.
Tomáš Bačkovský
       

Postřehy zpoza baru č. 2.

       Ještě že jsme ten Parcon nedostali. To byl v podstatě jednotný názor členů našeho klubu po skončení Avalconu. Protože kdybychom stejným způsobem organizovali mnohem větší Parcon, asi bychom to nikdo nepřežil. Sranda ale byla. Lidí bylo „tolik“, že kdo si je nezapamatoval jak postupně přicházeli, určitě si je zapamatoval, když zůstal chvíli u baru, kde se ti nejdůležitější (hosté a organizátoři) zdržovali neustále a ostatní sem přicházeli v různých intervalech. Bar a jeho okolí bylo skutečně nejfrekventovanějším místem. Dalo se odtud skvěle sledovat, jak někteří kamarádi valí klíny i to, jak se paní Biedermannová posilňuje fernetem. Komu se nechtělo vstávat, mohl si poslechnout přednášky skrz otevřené dveře a že začíná Kačenka (o té se už určitě někdo zmínil), se zde dozvěděl také. Jak postupně přibývalo hodin, jedinci odpadávali, chodili spát a jiné věci a zůstalo pouze to nejtvrdší jádro. A právě kolem té druhé, třetí hodiny se vedly ty nejzajímavější debaty na téma zda Rion někdy selže po sexuální stránce, jak si co nejlépe prostřelit stehno a někteří přítomní v každém poznávali Zafoda Bíblbroxe. Ale to ráno! Jsou okamžiky, kdy člověk vážně uvažuje o abstinenci. Ale aby to nevypadalo, že jsme pořádali Chlastcon. Byli i lidé, kteří pili nealko (vyjímky) a přesto se dokázali dobře bavit. A ještě perličku na závěr. Pozorovali jste někdy někoho s nasazenou přilbou pro virtuální realitu? Doporučuji.
Vladimír Melzer
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK