Logo rubriky
1/1997
  (142)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Čtenářův průvodce po Interkomu

Jedeme, letíme dál

Jak jste jistě postřehli IK doznává jistých změn, první a nejpatrnější se týká způsobu distribuce a měla by zajistit snadnější dostupnost IK pro více fanoušků SF. Čas ukáže, zda se spolupráce s Českou poštou vyplatí, v redakci a při rozesílání nám rozhodně práce neubude, ale snad alespoň čtenáři pocítí nějaké zlepšení.
       Na přednášce o svých novinách Neviditelný pes uspořádané v rámci oslav páteho výročí Najády hovořil Ondřej Neff o dvou podstatných rozdílech publikování na Internetu a klasické žurnalistiky.
       Prvním je nutnost naplnit tradiční rozsah novin i v okurkové sezóně a naopak vejít se do daného rozsahu i v době mimořádných událostí.
       Druhým rozdílem je nemožnost skladování starších čísel novin (i idealisté, kteří noviny nevyhazují hned druhý den a skladují si je, je dají do sběru na konci roku, aniž by se do nich někdy podívali, ono je to jednak fyzicky dost náročné vytáhnout z dvoumetrového sloupce to správné číslo, navíc pak nebývá ani důvod, čtyři pětiny jejich obsahu tvoří reklamy a burzovní zpravodaj).
       Interkom se v tomto směru blíží spíše k modernější větvi žurnalistiky, náš rozsah věrně kopíruje aktivitu fandomu a každý správný fanoušek si IK jistě zakládá, aby v něm po i po čase nalézal zajímavá fakta (třeba o tom, co on sám dělal před rokem).
       

Blahopřejeme

       06.02.1953 Kříž Václav
       06.02.1972 Horák David
       07.02.1950 Krmášek Miloš
       08.02.1962 Příhoda Luděk
       08.02.1965 Soukup Karel
       08.02.1963 Haliena Milan
       10.02.1955 Chmelař Dittmar dr.
       10.02.1962 Súkenik Petr
       14.02.1944 Žarnay Jozef
       17.02.1951 Holeček Jan
       25.02.1959 Heteša Petr
       27.02.1959 Páv Zdeněk
       28.02.1963 Schuster Martin
       28.02.1965 Souček Rudolf
       a všem únorovým fanům a čtenářům Interkomu.

Kdo je kdo v č. a s. SF a fandomu

V nejbližší době většina našich čtenářů obdrží formuláře potřebné k zařazení do právě připravovaného druhého vydání této nanejvýš užitečné publikace fandomu.
       Pokud by se tak nestalo a máte dojem, že do ní patříte, směle si napište o dotazník, stejně tak i pokud máte ve vašem okolí aktivní fanoušky, které jsme z nějakého důvodu neobeslali.
       

Jak dostávat IK

IK v tomto roce budeme rozesílat pomocí poštovního novinového výplatného. Předplatné se proto zvyšuje na 120 Kč, ale ušetříte na obálkách a známkách (od 1. 4. budou opět dražší).
        Předplatné pošlete na adresu redakce složenkou nebo v pevné obálce. Můžete použít i konta Čs. fandomu 907551-038/0800, identifikujte se rodným či jiným číslem jako var. symbol a pošlete nám je v dopise.
       Předchozí odstavce přetištěné z IK13/96 uvedly některé z našich čtenářů ve zmatek. Nejde o nic jiného, než že když nám pošlou předplatné složenkou na konto, nemáme možnost zjistit, kdo dotyčnou částku poslal. Spořitelna nám sdělí právě jen variabilní symbol.
       A ten nám pak musíte nějak oznámit, nejlépe opět dopisem, je pak otázkou, zda není lepší to risknout a dát peníze do dopisu.

Slovenští odběratelé

nemohou využívat dobrodiní novinového výplatného České pošty a tak musí po staru dodat do redakce obálky se svou adresou. Pozor, ofrankované slovenskou známkou. IK pašujeme do Bratislavy a rozesíláme až ze slov. území. Předplatné zašlete přes svůj SF klub, nebo přes Petera Pavelka.

Akademie SF

je toho vina, pokud Vám první číslo tohoto ročníku nepřipadá dostatečně nové a vypiplané, jak by si zasloužilo periodikum vstupující právě do svého čtrnáctého roku existence, a desátého roku mého šéfredaktorování. Ukažte mi jiný polistopadový časopis, kde to čtenáři vydrželi tak dlouho.
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK