Logo rubriky
2-3/1997
  (143)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

SF&F workshop s novou adresou

Všem minulým, současným i budoucím příznivcům SF&F workshopu alias Literární dílny československého SF&F fandomu oznamujeme, že nová kontaktní adresa je
       SF&F workshop
       Jan Macháček
       Pražská 765
       393 01 Pelhřimov
       Pokud nevíte, proč byste zrovna tohle měli vědět, pak vězte, že právě tato adresa vám přijde vhod, jestliže se chcete stát spisovateli, ale nevíte úplně přesně jak na to. Nenaučíme vás abecedu (tu byste měli znát ze školy), ani vám nedáme talent (panuje obecné přesvědčení, že s tím se člověk musí narodit). Sotva vám také zprostředkujeme životní zkušenosti (o ty se obvykle musí člověk postarat sám) nebo vzdělání v nějakém vědním oboru (toho se vám naštěstí může dostat v celé řadě škol). Zato u nás najdete lidi, kteří vám řeknou, jak se jim líbí (případně nelíbí) vaše dílo, a kromě toho věnují aspoň trochu času také úvaze, proč asi tomu tak je.
       Zájemce o účast ve workshopu pošle na výše uvedenou adresu své dílo ve třech samostatně sešitých výtiscích; při dnešní technologické úrovni snad nikdo není nucen rozšiřovat své spisy v podobě opravdových rukopisů, které se obtížně množí a často ještě obtížněji čtou. K zásilce přiloží jednu známku, jakou zrovna pošta žádá lepit na dopisy (zatím to jsou 3,60 Kč, ale brzy to má být víc); následně dostane složenku na účastnický poplatek 75 Kč. Z toho jste jistě poznali, že v žádném případě před námi nesmíte zatajit svou adresu.
       Příchod složenky pro vás znamená, že balíky s vaším výtvorem už jsou připraveny zahájit svou pouť. Jeden z nich, balík autorského okruhu, se dříve či později objeví u vás spolu s pokyny, co s ním. Tak si vyzkoušíte psaní posudků na díla jiných a získáte (asi tak čtyři) posudky od dalších účastníků workshopu. Druhý balík poběží redakční radou, kde pro vás nasbírá posudky jejích členů (standardně pět posudků); okruh redakční rady má zároveň rozhodující význam pro to, zda vám nabídneme zveřejnění povídky v občasníku Základna (jedná se ovšem o publikaci nekomerční, tj. bez honoráře). Do třetice je naší ctižádostí zajistit vám aspoň dva posudky odborných lektorů — lidí, jež k hodnocení vašich prací pokud možno opravňuje něco víc než jen dobrá vůle to zkusit (například nějaká ta vydaná knížka). V současnosti máte (větší či menší) šanci získat posudky lidí jako Michael Bronec, Ludmila Freiová, Jiří Kulhánek, Onřej Müller, Jiří W. Procházka nebo Jana Rečková.
       Nevýhodou korespondenční literární dílny je (kromě nutnosti platit poštovné) poměrně pomalý běh. Od chvíle, kdy nám pošlete svůj výtvor, do chvíle, kdy se vám vrátí spolu s posudky, uplynou v ideálním případě asi tak tři měsíce. Spíš ovšem počítejte s tím, že těch měsíců bude nejmíň šest, ba že si možná počkáte i rok. Jak napsal R. A. Heinlein, nejízda, čili jak praví přísloví, všude je chleba o dvou kůrkách a není růže bez trní. Aspoň vám z účasti ve workshopu neplynou žádné závazky, jako že byste své dílo nemohli zároveň poslat do Ceny Karla Čapka, nebo že byste s ním museli přestat obcházet nakladatelství. Pouze pokud dostaneme na vaši povídku zálusk pro Základnu, oceníme varování, že už ji třeba přijala Ikarie.
       Co posílat do workshopu
       Workshop je určen pro povídky, zejména krátké. Zaslané práce by něměly překračovat 20 normostran, snad ještě do 30 normostran se to dá snést. Velmi struční autoři mohou do jedné zásilky (za cenu jedné práce) spojit povídek několik, ale na všechny pak dostanou posudky od stejné skupiny lidí, proto více než dvě povídky (byť v celkovém rozsahu do 20 normostran) budeme za jednu zásilku pokládat pouze na výslovné přání autora. Když někdo pošle do workshopu příliš dlouhou práci, má sice také naději, že se posudků dočká, ale bude to trvat déle a nejspíš ho to také přijde dráž.
       Zaslané dílo musí být napsáno čitelně. To znamená na přiměřeně kvalitním papíře, dobrým psacím strojem (s nepříliš opotřebovanou páskou) nebo kvalitní tiskárnou počítače a rozumnou (zejména rozumně velkou) znakovou sadou. Na dodržování formátu normostrany trvat nebudeme, nicméně řada jeho vlastností stojí za úvahu:
       Jednostranný tisk. Tisknout oboustranně na kvalitní papír znamená šetřit naše lesy, ale kdo tiskne oboustranně na průklepák, je zločinec a jako s takovým s ním bude nakládáno.
       Dvojnásobné řádkování. Bylo by zbytečně pedantické předepisovat, jak přesně má být velká rozteč mezi řádky, ale mezi spodním okrajem písma v jednom řádku (včetně písmen jako p, j, y, nebo g, která zasahují pod linku) a horním okrajem písma v řádku druhém (včetně háčků, čárek, kroužků a jiných ozdob nad velkými písmeny) musí být naprosto zřetelná mezera. Snadno se může stát, že povídku bude číst unavený člověk, který si právě vyšetřil chvilku volna, dost možná v drncajícím dopravním prostředku a třeba při chatrném osvětlení — splývající řádky mu to pak rozhodně neusnadní.
       Třicet řádek po šedesáti znacích na stránce A4. Ukazuje se, že písmo, kterým takto zaplníte přijatelnou část stránky A4 (tj. dvakrát větší, než má Interkom) silně připomíná slabikář. Rozumnější zřejmě bude použít písmo trochu menší, takže se vám na stránku vejde víc řádek a na řádku více znaků. Písmo, jakým je sázen Interkom, berte ovšem jako nejzazší spodní hranici velikosti — důrazně doporučujeme použít aspoň trochu větší znakovou sadu.
       Při využívání prostoru na stránce raděj nezapomeňte ani na rozumně velké okraje. Jestliže vám po sešití listů k sobě zmizí první slova na řádkách, je zcela jistě něco v nepořádku.
       Jelikož posláním workshopu je pomáhat začínajícím autorům, budeme tak tolerantní, jak jen to půjde. Doufáme, že na oplátku se budete vy chovat ohleduplně k nám (a zejména k našemu zraku).
       Jak nás dostat osobně do spárů
       Pokud si dříve, než nám svěříte své dílo, chcete omrknout, co jsme vlastně zač, máte šanci setkat se aspoň s některými z nás buďto na nějakém literárním víkendu (jeden byl nedávno inzerován v Interkomu) nebo na valné hromadě, která již tradičně bývá součástí Draconu. Možná jste si naší valné hromady už někdy všimli, ale připadali jsme vám jako uzavřená společnost; nenechte se klamat zdáním a příště směle vstupte.
Honza Macháček
       A ještě vzkaz od Jama
       Literní dílna SF fandomu (SF&F WORKSHOP) oznamuje svým členům, že dosavadní účet na jméno koordinátora byl zrušen. Veškeré dotazy posílejte J. Macháčkovi.
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK