Logo rubriky
8/1997
  (147)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Čtenářův průvodce po Interkomu

Jak číst tento IK

Jsme zpátky z dovolených, tam, kde voda nevystoupila příliš vysoko, se život vrací do normálních kolejí a blíží se nám podzim a s ním i Podzimní porada. Konečně po třech měsících uveřejňujeme vedle Jiřinina zápisu a Randalfovy reportáže i pohled zcela neoficiální. Před poradou toho využiji k vyjasnění několika emocemi poněkud zkreslených tvrzení.
       Ještě to chvíli vydržte, vím (píšete mi to), že vás články tohoto druhu příliš nebaví, ale zdá se, že pro život fandomu je to důležité, ne-li nezbytné.
       Máme za sebou tři velké cony, železní fanové navštívili všechny, já s bídou dva...
       Chtějí-li slovenští fanoušci zůstat sami sebou (tedy fany), nutně musí sledovat českou scénu (alespoň knižní), neplatí to však (chce se říci bohužel) obráceně. A tak hlasatelé optimálního užitku pro maximální dosažitelnou většinu ochuzují (vedle jiného, ale apelováním na něco krom vlastního prospěchu se dnes jen zesměšníte) právě ty, za jejichž pohodlí bojují. Nicméně Interkom je zde nejen proto, aby se ti, kteří se na Parcon v SNV nedostali, dověděli, o co přišli, ale prostřednictvím našich reportáží přišli o co nejméně.
       

Blahopřejeme, narozeniny má

       10.09.1976 Vaněk Jan jr.
       10.09.1956 Porošin Boris
       11.09.1968 Turner Jiří
       12.09.1967 Hönigschmied Pavel
       12.09.1967 Vitouš Michal
       14.09.1959 Völgyiová Elen
       16.09.1943 Hekele Karel
       17.09.1966 Sochor Roman
       17.09.1968 Novotný Jan
       17.09.1976 Tomáš Kohl
       19.09.1961 Kotoulek Jaroslav
       20.09.1958 Kolafa Jiří ml.
       21.09.1938 Křenek Miroslav
       24.09.1949 Nutil Jaromír
       25.09.1959 Juhász Peter
       25.09.1951 Herman Hviezdoslav,L
       28.09.1956 Hanuš Petr
       29.09.1965 Pavíza Vladimír
       29.09.1949 Ambra František
       30.09.1971 Vašák Tomáš

Cena Karla Čapka 98

Prezident a rada ČS fandomu, organizátoři Parconu a redakce Ikarie vyhlašují 17. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
  • půjde o dosud nepublikované práce
  • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
  • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
  • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích (práce nad 50 nstr. stačí třikrát)
  • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ
  • uzávěrka soutěže je 30. 1. 1998
  • příspěvky posílejte na adresu:
    Knihkupectví a antikvariát
    Čáslavská 15
    130 00 Praha 3
  • pokud nechcete podporovat poštovní úřad, můžete na výše uvedenou adresu své práce doručit osobně a to v pracovní dny od 9oo do 18oo a v sobotu dopoledne.
  • Organizátoři Parconu 1998 si vyhrazují právo použít soutěžní práce v knize, kterou vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže na Parconu '98.
           Pokud chcete organizátorům CKČ usnadnit život (a možná i výběr povídek), vložte do obálky prohlášení, že svolujete s jedním otištěním vašich prací v materiálech k Parconu 98. Autoři otištěných prací obdrží honorář během slavnostního vyhlášení výsledků nebo poštou.
    Zdeněk Rampas
    Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK