Logo rubriky
10-11/1997
  Fandom (další) (149)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Komentovaný ZÁPIS Podzimní porady ČS fandomu

Protože zápis JP je proti obvyklému zápisu JV poněkud stručnější (zato však dodaný o dva měsíce dříve), pokusím se jej doplnit podle svých poznámek.
       Podzimní porada sci-fi klubů proběhla v Šumperku ve dnech 18. - 19. 10. 1997.
Po již tradičním zahájení spojeném s poděkováním hostitelům a odtajněním jubilanta v řadách přítomného fandomu (CB) následovalo řešení procedurálních problémů, kterého se obětavě ujal Egon.
       Prošel návrh na zvýšení členských příspěvků klubů na r. 1998, členský příspěvek včetně Interkomu zvýšen na 200 Kč ročně.
       To a následné vybírání umožnilo zjistit, kdo je oprávněn hlasovat o složení Rady fandomu a o akcích příštího roku.
       

PARCON 1998

Ze dvou kandidátů - Kopřivnice a Chotěboře - byla schválena 26 hlasy Chotěboř (3 hlasy pro Kopřivnici, 2 se zdržely). Celkem 31 oprávněných hlasů.
       Kolize Parconu s Tatraconem vyřešena nabídkou slovenských klubů na změnu termínu Tatraconu.
       Tatracon je již tradičně spojován se slovenským státním svátkem, který je v roce 1998 v neděli a tak to nebude příliš bolestivé.

Kandidáti do Rady Českého fandomu

Předseda volení komise - Václav Pravda, shromažďování a sčítání hlasů Hanka Pěchulová.
       Před volbou se svých funkcí v radě vzdali František Moravec a Jiří Pilch.
       Voleni 4 členové Rady + revizor.
       Z 31 oprávněných hlasů zvoleni:
       Rada: Egon Čierny - 26 hlasů, Josef Vašát - 23 hlasy, Václav Pravda - 22 hlasů, Michael Bronec - 9 hlasů
       Revizor - Jolana Čermáková - 15 hlasů.
       Dále ve funkci zůstává doživotní prezident ZR.
       Bylo vysloveno poděkování dosavadním členům Rady Františku Moravcovi a Jiřímu Pilchovi a revizorce Jarce Pavlíkové.
       

Literární soutěže

Dáreček se pokusí koordinovat vyhlašování literárních soutěží tak, aby se uzávěrky a vyhlašování vítězů rozprostřelo během celého roku.
       Na rok 1998 bylo vyhlášeno 10 literárních soutěží - viz příloha (dodá Dáreček)

Nominace na Ludvíka a Mloka

       Ludvík
KandidátNavrhlZdůvodnění
P. MikuláštíkFr. MoravecPořádání 12 Draconů
SFK SpectraJ. T. PelechDivadelní představení na conech
Jiří PavlovskýE. ČiernyOrganizace akcí v r.1997
VAKUKOKSFK. 451° FNeobyčejná fanouškovská vydavatelská aktivita
SFK Nazca SFKAvalonZískání nových příznivců SF na Bohemiaconu, pořádání soutěží
Miroslav ButoraM. SchusterPARCON 97, 10 Tatraconů
       Mlok
KandidátNavrhlZdůvodnění
Redakce M SF&FSFK AndromedaZa vedení publikace otevřené fandomu
Vlado SrpoňSFK TřeskZásluhy o CGR, SSAF, vydávání Krutohlava
SFK J. VerneaE. Čierny15letá práce pro fandom a SF
Rigor MortisJ. T. PelechZa publikaci Mlok 97
Nakl. AF 167F. MoravecZa kvalitu svých publikací
Ondrej HerecZ. RampasTeoretická práce, přednášky na conech
       

Prezentace fandomu na veřejnosti

       Webová stránka SFK Andromeda - adresa http://www.apexnet.cz/plzen/sci-fi
       Aktuální fotografie z akcí fandomu. Rozlišení 300 DPI (např. foto účastníků porady).
       Publikace Who is Who - průběžně se aktualizuje, J. T. Pelech nabídl pomoc SF klubu J. M. Trosky.
Jarní porada - termín a místo:
       17.-19.4.1998, Šumperk. Stravování nezajištěno. Ubytování přibližně 120 Kč na noc.
       
Sci-fi CD
       Pokračuje sbírání materiálů, několik příspěvků od Dárečka.
       
Předání části práce prezidenta Radě fandomu a určeným skupinám
       Předání úkolů souvisejících s Cenou K. Čapka - adresa: Michael Bronec, Horáčkova 1208, 140 00 Praha 4, tel.č. 02/438366. Zájemci o práci v porotě se žádají, aby kontaktovali přímo M. Bronce.
       V r. 1998 bude na jedné z porad předáno účetnictví Z. Rampasem a revizorkou orgánu určenému na téže poradě.
Manažer fandomu
       Kandidatura Václava Pravdy - na jarní poradě přednese svou koncepci práce manažera, o osobě a náplni práce manažera se bude hlasovat.
       
Diskuse o obsahu Interkomu
       Obsah a objem v současné době odráží kvalitu příspěvků, vyřazeno je minimum. Výzva k zaslání esejů a článků přesahujících do jiných oborů pro zpestření obsahu.
       
Kongres spisovatelů SF se zahraniční účastí
       Akce pro cca 100 - 200 lidí, konání v r. 1998, zajišťuje Egon Čierny, který s tím ostatně přišel.
       
Seminář o klubové činnosti
       Plánuje E. Čierny, účast cca 30 lidí, návrh termínu při jarní poradě - sobota 18. 4. 1998 ve 14.00 v Šumperku, informace budou uveřejněny v Ikárii.
       
Workshop
       Inovace náplně.
       Debatu spisovatelů s knihkupci o zpracování a obsahu témat rozšířit na SF hudbu, film, výtvarno.
       
Jednací řád porady
       Tvorbu JŘ koordinuje Dáreček.
       
Různé
       Ročenka fandomu - zpracovává J. Vašát, obsah: cony (základní fakta + fotografie), články v časopisech, antologie (obsah)
       Multimediální kronika SFK Andromeda - zajišťuje Dáreček
Zapsala: Jarka Pavlíková
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK