Logo rubriky
10-11/1997
  Fandom (další) (149)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Neobjektivní zpravodajství z Podzimní porady aneb Pravda zvítězil

Stejně jako u minulého zpravodajství chci vážené čtenáře upozornit, že tato reportáž není objektivní a nedělá si nároky na úplnost. Části psané normálně vycházejí z mých poznámek a odpovídají tedy realitě, svoje názory budu psát kurzívou. Vše je psáno v časové posloupnosti. Výroky účastníků nejsou zachyceny doslovně (proto nejsou v uvozovkách), ale tak, jak pochopil jejich smysl neobjektivní pozorovatel - totiž já.
       Podzimní porada se konala 17. - 19. 10. 1997 opět v Šumperku.
       Prvním bodem programu je zvýšení příspěvků. Příště bude Balíček opatření.
       Následuje volba rady Fandomu. Egon Čierny (EČ) vyhlašuje pravidla: Volí se čtyři členové rady a revizor. Prezident Zdeněk Rampas (ZR) je prezidentem na doživotí. Pro zabezpečení objektivnosti voleb je šéfem volební komise jmenován Václav Pravda (VP) a hlasy bude sčítat Hana Pěchulová (HP). Dokola je poslán papír pro zápis nominací kandidátů.
       Zvýšení příspěvků je navrženo na 180 Kč. Nebudeme se tahat o koruny - po návrhu z pléna je schváleno zvýšení příspěvků na 200 Kč.
       EČ navrhuje na revizora Jolanu Čermákovou (JČ) - revizor by měl být z Prahy.
       Vše se znovu opakuje pro opozdilce.
       Následují gratulace k výročím a životním jubileím.
       Parcon 98: Chotěboř kontra Kopřivnice.
       VP a Chotěboř nabízí velmi slušný program, zabezpečení a letité zkušenosti.
       Opět dochází ke kolizi s Tatraconem - termín 3. - 6. 7. 98. Parcon by se mohl prodloužit o sváteční pondělí. VP argumentuje tím, že Tatracon nemůže ovlivňovat akci pro 600 - 800 lidí, a když loni ustoupil on, bylo by slušné, aby letos ustoupili Slováci.
       JČ argumentuje tradicí Tatraconu.
       Randalf a Kopřivnice (nový SF klub Radegast) nabízí rovněž velmi slušný program a zabezpečení.
       Kuriózně i Randalf kalkuluje s volným pondělkem a nabízí stejný termín.
       VP čte kandidátky a vyškrtává nesouhlasící (např. Mirek Szábo (MS) (že by rezignoval?), Carola B., Dáreček atd.)
       Diskutuje se o variantách, co se stane, když klub nezíská Parcon.
       ZR přiznává dobré reference Avalconu.
       Šimon roztíná problém s Tatraconem - je ochoten posunout termín podle Parconu.
       EČ počítá registrované kluby - 28 českých a 3 slovenské.
       Výsledek veřejného hlasování: 26 hlasů Chotěboř, 3 hlasy Kopřivnice (sčítá HP).
       Parcon 98 získává VP a Chotěboř. Oba projekty vypadaly velmi slibně a zjevně vyhrála vytrvalost VP. Pevně doufám, že brzy zavítá Parcon i do Kopřivnice.
       Eurocon 99 - Mirek Szábo ohlašuje, že kandidatura Ústí trvá.
       ZR se dotazuje, co v Ústí pro věc udělali.
       MS odpovídá, že včera předali Šimonovi dopis od primátora, video, materiály atd.
       Šimon poznamenává, že do Irska nejede.
       Kdosi z pléna prorokuje, že kdo se nepředstaví osobně, nemá šanci (protikandidát jsou Němci). Kdo tedy jede do Irska? Olša a Talaš. Kdo předá materiály a bude propagovat Ústí? Šimon hlasitě přemýšlí, na jaký rok vlastně ta kandidatura je.
       Organizátoři bleskově vyrobili a okopírovali hlasovací lístky pro volby rady (to je servis!) a ty jsou neprodleně rozdány.
       Šimon se ptá, jak je to vlastně s rozdělením fandomu na český a slovenský. EČ podotýká, že už to bylo před pěti lety. Krátká debata o tom, kdo může koho volit.
       Výsledky voleb do rady fandomu: 1. EČ, 2. Pepa Vašát (PV), 3. VP, 4. JČ - JČ se rozhoduje, zda raději nevzít místo revizora (jasné vítězství v této kategorii). Posléze si JČ vybírá revizora. Posledním členem rady se tedy stává místo JČ 5. Michal Bronec (MB).
       Následuje fotografování a krátké oslavy velmi kulatých „náctin“ Caroly B. (ještě jednou gratuluji ).
       ZR (dle návrhu VP) děkuje bývalým členům rady.
       Oblíbená taškařice: nominace na Mloka a Ludvíka.
       Marwin má technickou poznámku: Nechť každý nominující řekne, kdo je, koho nominuje a proč. Podotýká, zda to má vůbec nějakou cenu půl roku dopředu, když se stejně neobjevují žádné polemiky na toto téma. Následuje krátká diskuse bez valného výsledku.
       Jako vždy je nutno poznamenat:
       Mlok se uděluje za zásluhy ve SF jako žánru a Ludvík za zásluhy ve fandomu jako hnutí. Děsivá formulace.
       Množství návrhů jistě bude v oficiálním zápisu. Většina lidí odpověděla na dotaz, kdo nominuje, geniální frází - já.
       Dáreček krátce hovoří o shodě termínů literárních soutěží. Rada vysvětluje, že se výsledky vyhlašují na Parconu. Plénum navrhuje jako další variantu vyhlašování na Draconu.
       Kdo je kdo - ZR vysvětluje, že přepisování jde pomalu a uvažuje o najmutí písařky. Ihned se hlásí dobrovolníci z fandomu. Stačí se zeptat.
       Jarní porada 98 - Šumperk 17. - 19. 4. 98.
       Návrh organizátorů: Jídlo za vlastní, je příliš vysoká režie. Něco bude na baru, mlsouni mohou do města (slíbena mapa blízkých hospod).
       Oběd a po obědě video. Místo něj se zúčastňuji debaty o vzkříšení Základny (MB, Mirek Dvořák aj.). Po obědě se scházejí již jen skalní příznivci, tj. počet fanů poněkud prořídl.
       SF - CD - Pavel Mikuláštík hlásí nulový pokrok a domlouvá se s VP.
       ZR žádá o dovolenou. EČ zásadně zamítá. ZR tedy začíná přesun odpovědnosti a funkcí na členy rady. Milý čtenáři, pozorně sleduj, co se kam přesouvá.
       První na ráně je MB a vyfasuje Cenu Karla Čapka. Stejně to bylo v plánu.
       Manager nový evrgrýn porad.
       ZR: Zatím to dělám já - co někdo jiný? Všichni se dívají na VP. VP prohlašuje, že na jaře přijde s návrhy.
       Musím přiznat, že jsem se týden připravoval na tvrdé prosazování managera a ZR mi těžce vypálil rybník tím, že to vzal jako hotovou věc. Tím lépe. Marwin to komentoval svým dávným tvrzením, že ZR má šestý smysl a ví všechno předem.
       Debata o platu managera apod. VP utíná debatu tím, že manager by měl vše navrhnout sám. Jistě si o tom bouřlivě zadebatujeme - soukromě, ne v IK!
       MB žádá změny v pravomocích - manager nemůže čekat na poradu. Krátká debata. VP odkazuje na svá předchozí slova.
       ZR na VP: Na jaře by to chtělo něco konkrétnějšího než návrhy.
       VP: Do jara vše nestihnu (Parcon).
       ZR: Stejně budeš shánět sponzory.
       VP: To je jiný případ. ?!?
       ZR: Není.
       VP: Zkusit by se to mohlo.
       Hovor o teoretických akcích (setkání spisovatelů SF - EČ), sponzorech a Neviditelném psovi.
       Co chtějí lidé v IK?
       EČ: To je jedno, vytiskne se to, co čtenáři dodají. Kolik je materiálu do IK?
       ZR: Na půl čísla. Původně jsem chtěl na někoho hodit i IK, ale musely by se měnit smlouvy...
       EČ navrhuje seminář o neziskových organizacích. Plénum navrhuje udělat ho v rámci Porady. Po debatě schváleno.
       Mně neznámý fan (p. Pilch ml.?): Je třeba přitáhnout mládí, Porada mladé nepřitáhne.
       VP: Co hráči?
       MB: Co když se budou chtít stát kluby a hlasovat? Jaký to děs - nové hlasy na Poradě!
       Seminář o fanzinech a klubové činnosti bude v rámci Porady v sobotu od 14 hodin.
       Porada o kapacitách - pořadatelé slibují 70 míst za 120 Kč na osobu.
       Po krátké debatě se otázka hráčů vytrácí do ztracena.
       EČ: Co knihkupci a nakladatelé?
       MB: Workshop skomírá. Uvidíme, jestli skomře (tento skvělý výraz jsem si dobře zapamatoval) docela. Nastal těžký propad po odchodu Jama Oščádala.
       ZR nadhazuje otázku jednacího řádu. Dáreček slibuje, že něco sežene.
       Mluví se o chystaných akcích: Ročenka fandomu - data a fotografie a výstava Od Draconu do Draconu - překvapivě na Draconu. (obojí Pepa Vašát).
       EČ nadhazuje otázku grantů. Fořtík tvrdí, že existují a dají se pro SF využít, ale nejbližší měsíce se bude věnovat vydělávání peněz a na fandom nebude mít čas.
       
       Konec poradní části Porady.
       Několik poznámek na závěr:
       
       Tato Porada byla nejkonstruktivnější, co pamatuji. Copak se od minule změnilo?
       
       Do Rady se nepředpokládaně vloudil čerstvý vzduch - co asi přinese? Vlastnosti VP jsou všeobecně známy a MB se přiznal, že neoplývá diplomatickým taktem - to by mohlo být vskutku zajímavé!
       
       Pořadatelé se opět vytáhli a vše fungovalo skvěle. Abych si nepokazil image přílišnou chválou, tak musím najít alespoň nějaký chlup - v pokojích byly zamčené skříně (patrně v nich měli obyvatelé své věci). Až na tuto maličkost se mi skutečně žádnou chybu najít nepodařilo.
       Páteční večer byl stejný jako vždy: Karty, plky a alkohol.
       Na vyvěšeném programu bylo vtipně všechno možné, jen ne vlastní porada.
       Za doplnění a opravy děkuji Marwinovi, Zdeňkovi „Tunelářovi“ Zachodilovi (pozdrav vyřízen) a Tamaře Spoustové.
       
       Témata k zamyšlení
       Na Poradě jsem zaslechl několik zajímavých témat a několik se jich také vylíhlo v mém černém mozku. Jsou to témata, která bych rád nadhodil v dostatečném předstihu před příští Poradou na jaře 1998:
       Pokud vážený čtenář spolu se mnou sledoval rotaci funkcí v Radě Fandomu, tak ho možná napadla stejná otázka jako mne: Co vlastně měli členové slavné Rady Fandomu na starosti až doposud? Jinak řečeno: Jaké jsou funkce členů Rady Fandomu?
       Vzhledem k tomu, co všechno dosud ZR vykonával, považuji rozdělení funkcí za skvělý nápad a nevím, proč tak neučinil již dávno.
       Další body mne napadly při návrhu EČ uspořádat Seminář o fanzinech a klubové činnosti a následné diskusi:
       
       - Proč by se mladí měli stát členy Fandomu? Může mi někdo vysvětlit, jaké důvody by je k tomu mohly vést? Ptal jsem se na Poradě několika lidí a nikdo mi to nebyl schopen smysluplně vysvětlit. Uvidíme, jestli na ně zapůsobí výše zmiňovaný seminář.
       
       - Obdobná otázka se nabízí u spisovatelů a nakladatelů. To jsou osoby, okolo kterých se točí dění, a měli by mít úzké styky s Fandomem. Mají je? Co jim může Fandom nabídnout?
       Při návrhu na získání mladých a později na vytvoření jednacího řádu jsem si vzpomněl na své první Porady - široko daleko jsem znal asi pět tváří a z toho jen tři jménem. Z toho vzešel tento návrh (dle vzoru Marwina a Mio Butory):
       Bylo by možno, aby se každý alespoň před svou první promluvou na Poradě postavil a řekl své jméno a klub?
       Musím se přiznat, že ani po letech ještě pořád pěkných pár účastníků Porady neznám jménem a podle svých dotazů soudím, že nejsem osamocen.
       
26.10.1997, Piter
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK