Logo rubriky
3/1998
  Fandom (další) (152)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Další príma databáze...

Tak jsem v IK 1-2/98 navrhnul zřízení/obnovu/aktualizaci oficiální databáze klubů. Jak známo, boží mlýny melou pomalu ale jistě. Zjistil jsem, že prezidentské melou o poznání rychleji. ZR mi zavolal, že posílá seznamy klubů - vymyslel jsi to, tak makej...
       Takže jsem se do toho obul. V této chvíli mám jakési adresy, které je ovšem nutno aktualizovat (nebo potvrdit). Některé adresy jsou evidentně mrtvé, jiné zastaralé - nepřepokládám již existenci ulic typu „Leninova“ a pod. Položky označené kurzívou jsou povinné!
       K dnešnímu dni eviduji 125 klubů. Pravda, některé název nemají, některé názvy se opakují (DUNA, Atlantida...). To jest stav k 1. 1. 1993. Proto vás žádám o následující: v tomto IK naleznete dotazník, ten vyplňte a zašlete do pátku 10.4.1998 na níže uvedenou adresu. Vzhledem k tomu, že některé kluby mají „celoplošné“ pokrytí republik svými členy, budu raději, když za jeden klub dojde více odpovědí od různých lidí.
       Případné nesrovnalosti a doplnění budu řešit na poradě, pokud budete mít někdo dotaz, jsem k dispozici na tel. 0603/465 345. Na poradě by se měly také pevně stanovit pravidla pro zacházení s touto databázi...
       Na závěr nástin pravidel pro práci s databází klubů. Databáze může být poskytnuta osobě mimo fandom pouze se souhlasem rady fandomu (nebo porady). Databáze je k dispozici radě fandomu, členové fandomu mají možnost z ní čerpat informace. Veškeré změny se neprodleně oznámí osobě (klubu), která má databázi v opatrování (v současní době to je SFK Radegast a Randalf...). Tato databáze je považována za oficiální databázi SF klubů v rámci ČS fandomu, a to včetně klubů mimo fandom (pokud existují) nebo klubů, které se na činnosti fandomu nepodílejí. Podle údajů z roku 1993 a prezenční listiny z jarní porady 1995 by mělo být u nás cca. 120 klubů (bez nově založených - Opat, Radegast...). Jsem zvědav, kolik přijde odpovědí.
       Adresa: Ing. Roman Kresta
       Štramberská 79/33
       74221 Kopřivnice
       
ČS FANDOM - databáze SF klubů
Jméno klubu:Sídlo klubu:
Rok založení:Zakladetel(é):
Fanzin: 
Počet čísel k 1. 1. 1998:Boss:
e-mail:http: //
Hlavní zaměření (SF, F...)Počet členů:
Kontaktní osoba/osoby
JménoAdresaPSČMístotel.:


    
Účast na poradách Ano - NeAno - od roku
Akce pořádané klubem (cony, porady...)
Akce Rok       
Obálku označte v levém rohu „SFK“!
Díky za spolupráci,
Randalf
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK