Logo rubriky
10-11/1998
  Úvahy, eseje (další) (158)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Status quo aneb Neberte nám Superseznam
(vždyť jen pro něj žijeme, nic v dobrým, nic ve zlým)

Ad: „Je to sci-fi?“ (příspěvek Michaela Bronce v IK 9/98)
       Milý Michale,
       Tvůj obsáhlý článek v Interkomu je nabit argumenty na revizi Superseznamu, přesto bych rád podotkl pár slov k bodům, které jsi označil písmeny ac, dále pak k údajnému úpadku zájmu o starou SF a „SF“.
       Tedy k prvnímu bodu: sběratelé, myslím tak v devadesáti procentech, netouží mít nezbytně nutně všechny SF i pseudo-SF tituly (lidé jako F. Hlous, J. Šťastný, dnes již nežijící P. Martínek či v posledních letech např. pánové Mastný či Holub budiž světlými výjimkami), Superseznam byl jejich prostředkem a nikoliv otrokářem. Asi je Ti známo, že kupříkladu moje maličkost se od počátku sbírání specializovala na produkci českých autorů, v čemž jsem zašel dokonce tak daleko, že jsem opovrhoval i Asimovem; dodnes jsem nedokázal přečíst Dunu a Den trifidů mi ležel v knihovně dobrých pět let. A to bych se i nadále bez podobných knih obešel vcelku bez větších problémů. Minulý čas, který používáš v proloženém tvaru, sice naznačuje jistý ústup od dnešních dnů, ale proč tedy nepodporuješ Superseznam dnes, když už téměř každý ví, o které knihy se zajímat má a o které ne? Pramenů je dost - slovník páně Adamovičova, encyklopedie.
       b) ceny na předrevolučních burzách byly pravda v absolutních číslech vyšší než nyní (ach jo), ale jen u určitého, přísně ohraničeného typu knih. Nemyslím si, že by mezi ně explicitně patřily knihy do r. 1939 (resp. 1948).
       Stará SF kniha - i Tebou proklamovaná „SF“ - neztrácí na půvabu, ba naopak. Nesnížím se sice k tomu, abych Ti předložil výčet titulů, jejichž hodnota i dnes přesahuje tisíc korun, leč věř tomu, že existují (a je jich víc, než máš prstů). Proto připomenu jen ceny některých titulů z poslední doby (v dražbě) = M. Suchdolský: Rusové na Martu (1909) - 700 korun, T. Hrubý: Nový úsvit I.-II. - 510 korun, K. Zdražílek: Po stopách ztracených věků - 400 korun, V. Zíka: Orlí srdce - 310 korun (za stejnou cenu jsi ostatně v prosinci loňského roku Ty sám vydražil jednoho Fauchara, nejsem si jist titulem).
       Sběratelství totiž tak moc neupadá, pouze se zmenšuje okruh jím „postižených pak“, jak by řekl můj oblíbený Nick Twisp (jsem toho příkladem).
       K bodu c: naprosto a bezvýhradně s Tebou souhlasím - sám jsem kdysi dávno (v roce 1985, těsně před příchodem do fandomu) naletěl jistému J. C., s nímž jsem na památné smíchovské burze udělal vskutku dobrou výměnu - předal jsem mu trilogii Cesta slepých ptáků (v tom hezkém vydání z šedesátých let) a on mi zdráhavě věnoval Arbesův non-SF paskvil Poslední dnové lidstva. Jistě si výhodnost takové výměny dokážeš představit. A právě a jen proto bude třeba skutečně při tvorbě Superseznamu postupovat obezřetně.
       Oficiální cech sběratelů SF, který navrhuješ, ale obecně považuji za nesmysl; jednak zní trošku moc vznešeně a elitářsky (což takhle Oficiální cech porotců, Oficiální cech přátelů SF hudby, Oficiální cech zlodějů na conech, to škatulkování už kdysi zkoušel Vláďa Veverka v R. U. R. a jak dopadlo), ale zejména: pokud nechceš, nemusíš se tvorby Superseznamu účastnit; jiní to zvládnou, myslím, stejně dobře jako Ty.
       Jenom nám ho - jak také naznačuješ - neber, vždyt jen pro něj žijeme a jeho obsah je naším životem.
       Kromě toho jsi opomenul jeden důležitý aspekt nynější práce na Superseznamu - a totiž to, že bude přístupný toliko na internetu (uživatelsky, okruh jeho tvůrců je - jak víš z Parconu - velmi omezen). Na obecných pravidlech jeho tvorby se tito lidé určitě shodnou, natolik tomu věřím.
       Cituji dál: „SF není duchařina a starodávná mystika se nevejde ke dnešní fantasy. Všechny možné „úlety“ i vidiny převážně snové by měly zmizet na úkor hard SF.“ Konec citátu. Aha: chceš tedy naznačit, že SF už není hodna například Domu o 1000 patrech, neboť vše se dotyčnému jen zdá?! Kde tedy leží ta hranice, za níž jde o žánrově čistou SF? Dokážeš ji určit? Já ne, a nebudu se o to ani snažit.
       Pokud jsi na Parconu naslouchal dobře, v Superseznamu by měla být i poznámka o „kvalitě“ zařazeného díla, což je stále nejúčinnější postup, jak čtenáře odradit či upozornit na kvalitní titul.
       /***/
       V neposlední řadě bych rád na pravou míru uvedl Tvůj postřeh kolem jarní burzy v Krakatitu, cituji: „/.../ kde ležela (kupci zcela netknutá) snad dobrá čtvrtina předválečné „SF“ produkce, zatímco „mládež“ dražila Stopařův průvodce po Galaxii.“ A dále: „Ani na burze na Parconu neudělaly staré knížky žádnou díru do světa - respektive se tam o ně přetahovalo několik starofanů, kteří se pořád ještě snaží mít ve sbírce všechno. Ale postupné vydražení čtyř exemplářů Duny nám jasně ukazuje, kam míří trend.“ Konec citátu, překlep nechávám v původní podobě, podtržený text jsem zvýraznil já.
       Nad Tvými slovy se mohu jen poťouchle usmát a zvolat: HANBA! LEŽ! HOŘÍ! VRAŽDA! :-))
       Důvodem je, že asi z nedostatku relevantních informací - možná by to chtělo prostě se někoho zeptat - nemáš pravdu. (Což se dá úspěšně vztáhnout i na Tvé poznatky o údajných „čachrech“, jež se ke mně donesly od přátel; ale na toto téma si s Tebou, Michale, ostře popovídám raději osobně) K věci: je Ti patrně známo, že jarní burza a dražba v Krakatitu se nesla především v duchu rozprodeje mé sbírky. Nechci se vychloubat, ale knih do roku 1948 - a to opět hovořím pouze o produkci českých autorů - bys mezi nimi našel cca 400 + dalších zhruba 100 duplicitních + asi 150 titulů světových spisovatelů. A nyní počítej se mnou: z celkového počtu 650 knih jsem na burzách v Krakatitu a na Parconu a Bohemiaconu prodal dopočet do 67 kusů, jež mi nyní zbývají. Tedy, i kdybych se podcenil, asi 500 až 550 (600) knih!!! A tak se ptám: opravdu je trh nechce?
       Co se týče údajných „starofanů“ (viz výše), zeptej se Jiřiny, proč na posledně jmenovaném conu koupila snad deset starých knih (a to myslím skutečně prvorepublikových, mj. - jak jsem vysledoval - třeba Řezáčův Uzel). Jiřina promine, ale o „starofanovském“ maniakálním sběrateli mám poněkud jinou představu. O tom, že by tyto knihy zůstaly „zcela netknuty“, nemůže být řeč.
       Nakonec, když už píšeš o čtyřech vydražených Dunách, bylo by také určitě korektní zmínit, kdo je vydražil (netřeba jmenovat) - a že šlo o čistě komerční důvody. Myslím, že se na nich dostatečně zahojil, což mu narozdíl od jiných věcí vůbec nevytýkám.
       Nakonec si neodpustím jedno faktické šťouchnutí, k němuž mě vede Tvá věta z inkriminovaného článku (opět v nezměněné podobě s chybějícím interpunkčním znaménkem): „Jistě motivy jsou nadpřirozené, ale naše pohádky se přece do SF nikdo tahat nesnaží...“ A četls, Michale, něco od toho... jaksejmenuje... Sapkowského? A nebo snad jde toliko o fantasy, takže jeho knihy nepatří do Superseznamu SF?
       A proč skutečně obhajuji zakonzervovanou podobu Superseznamu? Protože motem nejen mé maličkosti, ale i valné většiny scifistů asi i budoucnu zůstane, že SF je to, co za SF považujeme. Jeden můj známý, sběratel, dokonce vědomě kupuje i tituly, které byly později označeny za non-SF. Jak mi kdysi řekl, ví o tom, leč nevadí mu to. Ale to je skutečně bílá vrána.
       P. S. Abych Tě trošku uklidnil, už několik let nechci, aby v Superseznamu byla i Foglarova Záhada hlavolamu, i když je v ní obsažen zjevný fantastický motiv létajícího kola. A hádanka nakonec: v románu Leo Spielbergera (=Jaroslava Slabého) Amerika contra Evropa (vyšlo na pokračování v Českém Slovu, 1935) použijí odporní imperialisté při fotbalovém zápasu tajemný plyn, který evropské hráče uvede do stavu částečné letargie. Je to SF, když zbytek románu jen naznačuje jeho umístění do blízké budoucnosti?
       Už jen z důvodu, že jde o plagiát Felixova Ukradeného centreforwardu, musím odpovědět - ano. Ale taky z toho radost nemám.
Přemek Houžvička
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK