Logo rubriky
5/1999
  Fandom (další) (163)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1999

Fandom potřebuje kvalitního mluvčího

Pakliže má fandom propagovat myšlenky SF v obecném smyslu, ale i kvůli zcela pragmatickým věcem (za něž považuji kupř. návratnost prostředků použitých na uspořádání conu), nezbývá než atakovat média a zviditelňovat hnutí na veřejnosti. Jedinou možností je plné využití osoby fandomového mluvčího, který musí zajišťovat komunikační tok fandom-média-veřejnost.
       S „divokostí“, kterou míním snahy jednotlivých (většinou zainteresovaných, tedy pořádajících) subjektů o informování médií je třeba učinit krátký proces. Nemají valného smyslu; média (a budu-li zcela konkrétní, třeba ČTK) raději komunikují s osobami buďto známými, anebo alespoň atraktivními. Jelikož těžko přesvědčíme Miloše Zemana k tomu, aby „četkařovi“ po briefinku na vládě podsouval tiskovou zprávu k pořádání Avalconu, je třeba ustanovit zcela konkrétní osobu, jež bude mít na starost soustavné oblbování ČTK - týden co týden bude faxovat TISKOVOU ZPRÁVU k Parconu, návštěvě T. Pratchetta v Praze, sletu rusalek v Brně atp. Tento člověk bude též harmonicky spolupracovat s pořadateli akcí (a právě pořadatelé by mu měli podávat zásadní informace) a předávat je formou ZPRACOVANÉHO textu (neboť novináři nejraději opisují od jiných) dalším médiím. Není ovšem jenom Četka - existuje i TV Prima a její regionální studia, MF Dnes a Právo mají jednotlivé „krajské“ přílohy, je cosi známo i o místních rádiích, ne poslední by měl na řadu přijít i internet.
       To jest dle mého názoru hlavní potřebou fandomu vstříc médiím - nikoli chaotičnost, ale ucelená koncepce a strategický postup z „centra“.
       Otázkou do diskuse (S. Švachouček by nejspíš napsal „příšpulkem do různého“) je přítomnost mluvčího na jednotlivých fandomovských setkáních. Asi mi dá většina lidí za pravdu (tedy pravděpodobně kromě M. Bronce), že člověk nestihne vše. A také, že konkrétní osoba se nemusí o vše s fandomem souvisejícím zajímat (kartičkáři, drakobijci, fani, spořádající Z. Rampasem zmíněnou potravinovou pomoc strádající Africe)! Základní aktivity by ale dotyčná osoba měla absolvovat - zde míním zejména Parcon, Dracon a Bohemiacon (Tatracon bohužel patří již do sféry SITA), vyhlášení Akademie a možná i Ikarose či návštěvy vlivných a mediálně zajímavých zahraničních hostů (spisovatelů, filmařů - ejhle, proč nikdo nebyl u putování T. Gilliama po českých krajích! -, herců).
       Od věci by rozhodně nebylo ani psaní recenzí pro celostátní deníky - u toho, co novináři snadno přehlédnou.
       Zde je gro věci - mluvčí fandomu musí se sdělovacími prostředky komunikovat na bázi přítelských upozornění a přesvědčování, že právě ta naše věc je nejdůležitější víkendovou událostí. Ne dříve než po roce nelze očekávat výraznější odezvu - pak si na mluvčího zvyknou redaktoři kulturní rubriky ČTK a při jeho spatření jim to zapálí: „Hele, to je ten bláznivý scifista, bude sranda!“ „Ale minule nám to u editora prošlo, tak proč to nezkusit zase, v sobotu nebude do čeho píchnout...“
       Mnoho štěstí mluvčímu přeje
Přemek Houžvička
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK