Logo rubriky
8/1999
  Recenze (další) (166)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1999

Krutohlav - Antológia SF poviedok `98

Pre mladých fanúšikov fantastiky malé vysvetlenie - pod týmto honosným názvom sa skrýva zborník poviedok, ktoré sa prepracovali do finále literárnej súťaže o Cenu Gustáva Reussa (CGR). Donedávna sa dalo povedať, že Krutohlav publikuje to najlepšie zo SF na Slovensku. Prirodzene - na Slovensku to bol po dlhé roky už tradične (a takmer bez výnimky) jediný vydavateľský počin v oblasti SF. Dnes to vďaka nášmu časopisu také automatické nie je. Čo teda možno povedať o Antológii SF poviedok `98?
       Tak ako po minulé roky aj teraz Krutohlav začína predslovom predsedu poroty Ondreja Herca a rovnako ako v predchádzajúcich rokoch v Krutohlavovi čitateľ nájde za každou poviedkou krátke posudky jednotlivých porotcov. O finálové poviedky sa postarali: Jozef Girovský, Štefan Huslica, Andrej Tusičišny, Alexandra Pavelková, Marek H. Eliáš, Jozef Stasík a kolega Bohumil Stožický.
       Ak sa aj vyhnem lákavej možnosti kritiky jednotlivých poviedok, úrovne súťaže a udelenia (príp. neudelenia) cien (k tomu sa vyjadrovali porotcovia), neodolám pokušeniu vysloviť pár slov o porotcoch - zostavovateľoch zborníka. Oproti minulým rokom porota mala len troch členov a, z môjho pohľadu, to zborníku jednoznačne prospelo. Posledné ročníky CGR boli svedectvom o podivnom uprednostňovaní akýchsi pseudoumeleckých útvarov. Časť finalistov akoby sa zoskupovala z autorov, ktorí uverili tomu, že samotná nezrozumiteľnosť (či experiment) je umeleckým výrazovým prostriedkom, a rozpačitá porota sťaby mala strach pred obvinením z nedocenenia „progresívnych umeleckých foriem“. Tentoraz porota CGR príjemne prekvapila. Zrejme konečne dokázala zvolať: „Cisár je nahý!“ a týmto smelým postojom čitateľa Krutohlava uchrániť od literárnych „skvostov“ minulých ročníkov. Mám na mysli pokusy z pera pána Velického, „nedbanlivú“ slovenčinu (oceneného!) pána Šuleja, melodramatické a nepresvedčivé vízie pána Hvoreckého a mnohé „klenoty“ iných, radšej nemenovaných autorov vhodné (tematikou aj literárnym spracovaním) do Červenej knižnice, či študentského časopisu jazykovo nenáročných národovcov. Medzi tohoročné finálové poviedky kvalitou nezapadá azda len dvojstranové dielko Autorské práva.
       Na tomto mieste sa patrí spomenúť aj slovutných členov poroty - okrem predsedu Ondreja Herca poviedky hodnotili a do finále vyberali aj páni Miloš Ferko a Juraj Toman. Hlavne posledne menovaný ma ako porotca príjemne prekvapil.
       Po minulé roky by som iste našiel v zborníkoch aj kvalitnejšie poviedky, ale najnovší Krutohlav na mňa (vďaka absencii balastu) pôsobí lepším a vyváženejším dojmom.
       Záver zborníka patrí esejam a štatistikám. Prvá esej s názvom Fantastika a realizmus pochádza od Ondreja Herca. Čo povedať - nadrel sa... Téma na prvý pohľad nie je priveľmi vábna, ale už prvé strany (venované nekonvenčnej analýze Frankensteina) svedčia o autorovej snahe zaujať (a poučiť) aj neodborníka. Dokonca tomu prispôsobil aj jazyk a obmedzil výskyt cudzích slov. Pri čítaní som ocenil prehľadné delenie do menších celkov, do ktorých autor „nadupal“ svoje úvahy a postrehy. Čitateľ nemusí byť obzvlášť jasnozrivý, aby zistil, že predkladaná esej za sebou skrýva desiatky hodín práce, štúdia a polemík. O to viac ma mrzí, že v závere eseje autor použitý slovník „pritvrdil“. Slovná skladba viet typu: „Ontologicky prázdne konceptuálne konštrukty mali motivistické potencie...“ zaiste znevýhodňuje značnú časť potenciálnych čitateľov, čo je veľká škoda.
       Druhú esej nazval autor - Miloš Ferko - Komika, erotika a fantastika. Jej základ tvorí podrobný rozbor Faustiády od Jonáša Záborského - „najneokrôchanejšieho prozaického diela slovenskej literatúry 19. storočia.“
       Keď už sa mám vyhnúť superlatívu, Antológiu SF poviedok `98 - Krutohlav pokladám za jednu z tých vydarenejších. Teraz tá smutná správa. Vyšla v celkovom náklade 250 kusov. Ak sa od tejto sumy odrátajú povinné, autorské a archívne výtlačky je zjavné, že do predaja sa dostane len pár (nanajvýš pár desiatok) kusov... V čase odovzdávania tejto recenzie ešte nebola stanovená cena. No nahlas sa šušká hovorí o cene „aspoň“ 500,- Sk za súbor zborníkov, v ktorom bude aj Krutohlav `98. Uvidíme...
Peter Kunder
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK