Logo rubriky
13/2000
  Fanziny a časopisy (další) (179)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2000

R A M A X

Asi nejdůležitější novinkou Draconu 2000 se stalo vydání časopisu Ramax.
       Protože se Libor Marchlík o svých plánech příliš nešířil, byl jsem v mnoha směrech příjemně překvapen. Čekal jsem scifistické Nové knihy a dostal Locus (zatím na trochu horším papíru).
       Dalším příjemným rysem Ramaxu je, že je to český a slovenský (pro nás dříve narozené stručně Československý časopis).
       Ramax se rozumně omezil na science fiction a fantasy (i když si nemyslím, že nějakou knihu vyloučí jen proto, že jde o horor), snad alespoň zde se zúročila zkušenost s příliš rozmáchlým záběrem Akademie SF v prvních letech její existence. Filmu je věnována jedna dvojstránka a počítačové hry a kartičky v něm doufám nenajdeme nikdy.
       
Již před lety jsme u Klímových debatovali nad možností existence časopisu jako je RAMAX u nás. Došli jsme k tomu, že máme málo autorů i čtenářů.
       S nedostatkem autorů se RAMAX vypořádal docela dobře, jednak tím, že akceptuje vlastně jediný SF trh, který na území bývalé federace existuje – to je trh s česky vydanými knihami, a díky tomu má mnoho výborných recenzentů ze Slovenska, od doby naší debaty také uplynulo několik let a naštěstí se objevilo několik nových recenzentských nadějí. Domnívám se, že se kladně projevilo i působení internetu, na kterém se nováčci vycvičili a kde mnohé také asi redakce RAMAXu našla.
       Jiný problém je, zda se najde dost čtenářů.
       Časopis vznikl jako reakce na zoufale nefunkční knižní distribuci. V tuto chvíli mi ještě není jasné, jak zajistit, aby se ke čtenářům dostal alespoň časopis, ale třeba mě tak jako ve výše uvedeném RAMAX příjemně překvapí.
        
       (Slovenští fanoušci jsou vlastně něco jako tamní Evangelíci, kteří dodnes používají k liturgii jazyka bible kralické, a svou „neoplácenou obětí“ pomáhají českému knižnímu SF trhu setrvat nad vodou, neznám přesná čísla, ale je možné, že velká část českých vydavatelů by bez slovenských čtenářů zkrachovala, a i když by to asi nedošlo tak daleko jako na Slovensku, kde překladová SF nevychází už takřka žádná a původní jen s velkými problémy, určitě by bez přispění Slováků byla paleta našich vydavatelských domů daleko méně pestrá.)
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK