Logo rubriky
7/2001
  Cena Karla Čapka (další) (185)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2001

Mimořádný zpravodaj CKČ

JAK SE STÁT DRŽITELEM MLOKA

       V tomto čísle Interkomu, stejně jako v dalších SF tiskovinách, můžete najít vyhlášení dalšího ročníku CKČ, které obsahuje i základní pokyny pro zájemce o účast v této tradiční literární soutěži. Pro ty, kdo se letos budou účastnit poprvé nebo po delší době a proto nemají zažitá „pravidla hry“, bych chtěl podrobněji vysvětlit některé důležité informace, nezbytné pro úspěch.

1) OBSAHOVÁ STRÁNKA

       a) Soutěžit mohou pouze nové povídky, nelze poslat stejnou práci opakovaně do dalšího ročníku.Rovněž nemohou soutěžit díla již publikovaná v profesionálních časopisech a antologiích či na internetu, popřípadě ve všeobecně dostupných fanzinech (Interkom, Knihovnička Vakukoku, Zbraně Avalonu apod.) Pokud jste svou povídku publikovali v amatérských, klubových materiálech nebo se s ní zúčastnili jiné literární soutěže, raději sami zvažte, jak velký okruh potenciálních porotců se s ní již mohl seznámit.
       b) Soutěžní práce musí být původní. Nepřípustné jsou překlady zahraničních povídek, stejně jako literární přepisy filmů, seriálových epizod, divadelních her či komiksů. Na závadu ovšem nejsou nové příběhy klasických hrdinů (Conan, Star Trek) včetně parodií.
       c) Snažte se dodržet žánrové vymezení soutěže. Pohádky, literaturu faktu či horrory a thrillery neobsahující žádný prvek fantastiky by porotci měli z hodnocení eliminovat bez ohledu na literární úroveň.

2) FORMÁLNÍ STRÁNKA

       a) Základním předpokladem úspěchu vaší práce je čitelnost. Nikdo nemůže chtít po porotcích, aby se prokousávali rozmazanými kopiemi, nečitelnými desátými průklepy či strojopisy plnými rukodělných vsuvek a oprav - natož aby ještě ocenili jejich literární kvality. (V dnešní době už snad nikoho nenapadne posílat svá díla v rukopise.)
       b) Optimální je psát normovaným strojopisem, tj. 60 úhozů na řádku, 30 řádek na stránce. Chcete-li šetřit naše lesy, pište klidně hustěji, ale v průvodce uveďte přepočet rozsahu na normostrany. Při zařazování do kategorií budu striktně vycházet z počtu normostran, abych vyloučil případné spekulace s vhodně zvoleným formátem. Proto si také dovolím zvýšit limity pro zařazení do jednotlivých kategorií - do 10 normostran krátká povídka, do 60 normostran dlouhá, víc než 60 novela/román. Do rozsahu se nezapočítávají ilustrace, mapy a podobné doplňky, pokud nejsou organickou a nezbytnou součástí díla.
       c) Vhodné je každou práci sešít sešívačkou nebo pevnou nití, popřípadě vložit do samovázacích desek. Doporučuji též číslování stránek.
       d) Pravopisné chyby sice nejsou důvodem k vyřazení práce ze soutěže, ale u většiny porotců vaši povídku srazí i o několik pořadí níže. Pokud o sobě víte, že vám i/y dělá potíže a nemáte program „kontrola pravopisu“, nestyďte se nechat si své dílo zkontrolovat někým, kdo ovládá gramatiku lépe!

3) PRŮVODNÍ MARERIÁLY

       a) Kromě přesné adresy je dobře uvést i telefon, ev. e-mail. Umožní to rychleji řešit případné problémy .
       b) Povinnou přílohou je čestné prohlášení, že dáváte své dílo k dispozici pořadatelům soutěže k jednomu otištění bez nároku na honorář. Nejlepší povídky jsou totiž pravidelně otištěny ve sborníku Mlok. Odměnou jejich autorům je zvýhodněná až zcela bezplatná účast na Parconu, kde bude CKČ vyhlášena, a několik autorských výtisků.
       c) Nic nezkazíte, když přiložíte i disketu se soutěžní prací (pracemi). Pokud se vaše povídka prosadí mezi ty nejlepší, ušetříte tím práci vydavateli sborníku.
       To je asi vše, co je potřeba vědět, rozhodnete-li se letošní CKČ zůčastnit. Teď už vám jen přeji přízeň porotců a těším se na spoustu vašich výborných povídek.
Martin KOUTNÝ, hlavní koordinátor CKČ
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK