Logo rubriky
8-9/2002
  Cena Karla Čapka (další) (196)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2002

AUTOŘI, POZOR! CKČ SE BLÍŽÍ

       Vyhlašujeme 22. ročník Ceny Karla Čapka!
       Své práce libovolného rozsahu v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky zasílejte ve čtyřech čitelných kopiích na adresu:
       Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč
       Do obálky prosím přiložte:
       1) průvodku obsahující Vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací (pokud je nedodáte v normovaném strojopise – 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku – vyznačte též přepočet rozsahu na normované stránky).
       2) čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organisátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář
       Pozor! Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!
       Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2002. Práce, doručené po tomto termínu, budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. (Více viz propozice)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK