Logo rubriky
13/2002
  Star Trek (další) (199)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2002

První český StarTrek

Četl jsem většinu románů z číslované řady TNG a většinu i těch nečíslovaných, vše vydáváno Laserem. Ty nečíslované jsou obsáhlejší a mají lepší úroveň oproti číslovaným, vzdáleně se to dá přirovnat k filmům o Nové generaci proti dílům seriálu. Vůbec poprvé vydává Laser knihu ze světa StarTreku od domácího autora a vydává ji nečíslovaně, jak jinak. A nutno dodat, že právem – svou úrovní se román blíží k tomu nejlepšímu, co u nás vyšlo. Staví na posádce Enterprise …D z TNG a přidává druhou hlavní dějovou linii v alternativním vesmíru, kde se objevuje směsice hrdinů z DS9, TNG a Voyageru, vedoucí na okupované Zemi partyzánskou válku. Autor použil několikrát osvědčený postup, kdy kapitána Picarda hodil všanc vrtochům bytosti Q a na zbytek posádky nasadil lokálního nepřítele, aby neměla čas na dlouhé zahálení a úvahy o kapitánově osudu. Zbytek děje zaplnil svými pravděpodobně oblíbenými postavami ze zbývajících dvou nových sérií – objeví se Tom Paris, Fereng Quark, Miles OBrien a další. Úlohu komické figurky – z GalaxyQuestu víme, že jsou nezbytné a nesmrtelné – tentokrát nehodil na krk Datovi, ale vybral si zamindrákovaného poručíka Barclaye, jehož slabost pro holopalubu využil v míře vrchovaté. Věren předlohám pak vytvořil zcela novou rasu hmyzoidů do přeplněného panteonu civilizací a ras, vtělil do ní naivitu primitivů a odolnost válečníků a určil jim úlohu přisluhovačů hlavního padoucha z jiné rasy.
       Ve struktuře kapitol je patrné, že román vznikal původně jako seriál psaný pro web CZ Kontinua. Každá kapitola totiž končí dílčí pointou, která buď mate čtenáře jen do první věty další kapitoly nebo graduje děj a která měla původně nalákat internetového čtenáře k dalším pokračováním. Je to velmi podobné struktuře Stopařova průvodce po Galaxii, který byl takto psán jako jednotlivé díly rozhlasové hry a teprve po úspěchu byl převeden do románové knižní formy. Čtenář je tak stále držen v ději a kniha se čte velmi dobře a rychle. Pouhé dvě dějové linie pak zcela postačí a zbytečně nekomplikují čtenářův život.
       Známí hrdinové si zachovávají svůj daný charakter, žádné svatby se nekonají, jen jediná postava prožívá jakýsi posun v soukromém životě. Zajímavé změny jsou tak patrné jen v alternativním světě, kde se osudy většiny převrátily naruby, ale i tady zůstávají klaďasové klaďasy – a to jediné bych knize vytknul. Oč zajímavější by bylo, kdyby alternativní verze známého kladného hrdiny byla například slabochem nebo kolaborantem – asimilovaní jedinci se nepočítají.
       Celkově lze říct, že Petr Macek obstál se ctí. Napsal čtivý svižný román lehce nadprůměrné úrovně a překonal tak všechny prozatím vyšlé romány o TNG z číslované řady. Nepřineslo to sice nic nového, ale to se ani nedalo čekat, pokud musíte dodržovat všechna omezení ST. Pokud by autor porušil nepsaná pravidla, možná by stvořil ještě lepší příběh, za který by ho ale jeho spolutrekkies ukamenovali.
Q Alternativa, Petr Macek, Laser, obálka Petr Bauer, 390 stran, brož., 149 Kč, ISBN 80-7193-128-4
       Hodnocení: 7/10
Roman Paulík
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK