Logo rubriky
8-9/2003
  SF soutěže (další) (205)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003
Slovenský syndikát autorov fantastiky
vyhlasuje 13. ročník literárnej súťaže

Cena Gustáva Reussa

o pôvodnú poviedku žánrov science fiction, fantasy a horor
       Podmienky:
 • poviedky v rozsahu maximálne 12 normostrán (60 úderov v riadku, 30 riadkov na 1 strane) musia byť napísané v slovenskom jazyku a dosiaľ nepublikované,
 • od jedného prispievateľa akceptujeme maximálne 3 poviedky, každú v 5 čitateľných kópiách a na diskete (WORD),
 • súťaž je anonymná, vekovo i profesijne neohraničená,
 • SSAF si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže texty nespĺňajúce podmienky súťaže.
 •        Víťaz súťaže získa finančnú odmenu 5000.-SK.
         Obálku s poviedkami označte čitateľným symbolom „CGR 2003“. Zaslané poviedky nepodpisujte svojím menom, ale k zásielke priložte zalepenú obálku obsahujúcu:
 • zoznam poviedok,
 • meno a priezvisko, dátum narodenia, zamestnanie,
 • presnú adresu, e-mailový, prípadne telefonický kontakt,
 • informáciu o doterajšej autorskej činnosti.
 •        (Zaslané osobné údaje organizátori súťaže nebudú zverejňovať a neposkytnú ich žiadnym ďalším subjektom.)
         Súťažné poviedky posielajte na adresu:
         TRIO, Hlavné námestie 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
         Uzávierka súťaže: 30. september 2003
         Slovenský syndikát autorov fantastiky si vyhradzuje právo na prvé uverejnenie víťaznej poviedky i poviedok ostatných finalistov (raz v elektronickej a raz v tlačenej podobe).
         Výsledky súťaže budú vyhlásené prostredníctvom dennej tlače a spriatelených webových stránok.
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK