Logo rubriky
1/2004
  Recenze (další) (209)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

HRA OSTRIA A KAMEŇA

Keď som si uvedomila, že Jack Williamson napísal túto knihu v roku 1990 ako 82-ročný, tak klobúk dolu, že ešte dokáže myslieť s dobou a predložiť pred dychtivého čitateľa taký super príbeh a nové nápady. Bludište je nádhernou sci-fi knihou, v ktorej zúročil všetky svoje skúsenosti, skonfrontoval rôzne literárne smery a myšlienky, a keď „okresal hlušinu“ narodil sa nový drahokam. V príbehu dominujú dve dejové línie – prvá, postkatastrofická, rozpráva príbehy postáv, ktoré prežili zrútenie civilizácie na Zemi a pokúšajú sa o jej znovuvytvorenie. Na obežnej dráhe Zeme totiž vznikol systém miest, výrobných komplexov a hydroponických záhrad, prepojených kwanlonovou sieťou nebeských vlákien. Vyrástli na nej diamantové sídla, kde ľudia žili v prepychu pod ochranou Slnečnej flotily, až pokým ich sen nezničili ostré kliešte vesmírneho „hľadača“. Druhým príbehom románu je rozprávanie o možnosti začlenenia sa ľudstva do vesmírneho systému mimozemských bytostí, žijúcich v Kruhu – medzi tzv. Eldrenov, s ktorými Pozemšťania nadviazali niečo na úrovni vzájomného „oťukávania sa“. Táto téma je výzvou na diskusiu a oponuje mnohým už literárne spracovaným názorom na blízke stretnutia tretieho druhu. Jack Williamson totiž nie je zástancom klasického názoru, nepolemizuje o možnosti kontaktu ani ju nezatracuje, pre neho je stretnutie s inou vesmírnou rasou otázkou konkrétneho biologického a evolučného skoku vo vývoji ľudstva, čo považujem za nádhernú fikciu vo fikcii. (Jeho teória „fyziky snarku“ sa podľa mojej bujnej fantázie určite stane skutočnosťou a ľudia sa vďaka dnes nepoznanému „nanionickému pohybu“ určite raz adaptujú na vesmír.) Ako však presvedčiť bytosti žijúce vo vákuu, ktoré nepotrebujú ani prijímať potravu, ani dýchať kyslík, že človek je dosť dobrý? Eldrenovia na to vytvorili systém hry, ktorej víťaz je hoden patriť medzi vesmírne bytosti. Čo je však víťazstvom? Zdanlivo stačí prekonať všetky fyzické prekážky a splniť úlohy. Ak všetko prenikajúce ostrie narazí na nepreniknuteľný kameň, tak ho náraz zocelí a stane sa ešte prenikavejším...
       Keď máte naozaj radi tvrdú sci-fi, trocha „reznutú“ spaceoperou, krásne spoločenské opisy, kde nechýbajú kasty, mnohotvarí mimozemšťania ani ťažké filozofické diskusie, tak neváhajte a čítajte, či je deň alebo noc.
       10/10
Dagmar Mehešová
       
Jack Williamson – Bludiště, vydalo nakladateľstvo Triton v edícii Trifid, Praha 2003, preklad: Zdeněk Trmota, obálka: Martin Zhouf, autorský medailón: Martin Šust, vydanie prvé, strán 370, cena 315 Sk.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK