Logo rubriky
8-9/2004
  Fandom (další) (214)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

Zemřel Teodor Rotrekl

       svaclav.gif
Když jsem poletoval budovami brandýského gymnázia a potkával trička s jednoduchým a přesto krásným logem letošního Parconu, které v zimě Teodor nakreslil, vzpomínal jsem na tohoto vynikajícího člověka a bylo mi líto, že v posledních letech prakticky neopouštěl svou vilku a ateliér a že ani teď neudělal výjimku.
       Jen několik dní poté Teodor zemřel, a tak se s ním už nikdo z nás na Parconu nesetká...
       Teodor Rotrekl se narodil prvního června 1923 v Brně, kde byl jeho dědeček pedelem na technice. Tato funkce tehdy znamenala mnohem víc než dnešní nošení rektorského žezla při slavnostních příležitostech – byl také správcem budovy techniky, a malý Teodor ho často provázel při večerních kontrolách školy. Nejspíš to byla takováto setkávání s profesory (Teodor vzpomínal zejména na Viktora Kaplana, trávícího noci ve své hydrodynamické laboratoři), která do něj zakódovala vztah k technice.
       Studia na pražské UMPRUM kvůli válce dokončil až v roce 1949, ale díky přerušení měl možnost seznámit se v praxi s řemeslem výtvarníka a grafika. Proto také dokázal pracovat řadou výtvarných technik a brzy po škole se stal vyhledávaným knižním ilustrátorem. Slávu jako výtvarníkovi SF mu založily jeho ilustrace k Lemově knize K mrakům Magellanovým. Kvůli nim se stal vyhledávaným ilustrátorem nejen SF, ale také populárně naučné literatury, a sama kniha nasadila vysokou laťku obrazovému doprovodu českých SF knih.
       Ilustroval stovku učebnic a populárních i beletristických knih, vytvořil několikanásobně více časopiseckých ilustrací, vedle toho tvořil třeba i volnou grafiku a maloval obrazy, dokonce navrhnul i jednu československou známku, podle jeho návrhů vznikla řada gobelínů jeho ženy Tamary (brali se v roce 1948). Ačkoliv ho starší čtenáři mají zafixovaného jako ilustrátora technické SF, maloval i krásné dívky a výjevy, které jsme si dnes zvykli označovat jako fantasy.
       V roce 1959 spoluzakládal výtvarnou supinu RADAR a často vystavoval jak s touto skupinou, tak i samostatně u nás i v zahraničí. V roce 1984 dostal na pardubickém Parconu Mloka za zásluhy o SF, k dalším jeho oceněním patří například cena Eurofandomu v roce 1992 a cena Akademie SFFH 1996 za celoživotní dílo.
       Teodorovu tvorbu shrnují dvě monografie. Tu první připravil a vydal Vlasta Talaš v roce 1993 a je věnována jeho fantastické tvorbě. Druhá vyšla na začátku tohoto roku, do značné míry díky vytrvalosti a úsilí Franty Moravce ze SFK Malevil, který Teodora povzbuzoval a pomáhal mu při její přípravě a realizaci. V rukopise zůstaly jeho nedokončené paměti.
       Teodor Rotrekl zemřel prvního září, pohřební obřad proběhl jen v úzkém kruhu rodiny.
       Byl to vynikající člověk, s neobyčejně širokým rozhledem a hlubokými znalostmi z řady oborů. Díky tomu byly zejména jeho knižní ilustrace přesné i v technických detailech. A díky tomu také rozhovory s ním byly zajímavé, těkající z tématu na téma, neustále sledoval, co zajímavého se děje okolo něj. Technika pro něj nebyla strašákem, celý svůj život věřil v její možnosti a v její schopnost pomoci lidem překonávat problémy.
       Československý Fandom, Akademie SF a Syndikát autorů fantastiky vyjadřují rodině Teodora Rotrekla svoji hlubokou soustrast. Teodor byl vynikající výtvarník a obdivuhodná osobnost, je zakladatelem moderní české SF ilustrace a člověk, který formoval výtvarný názor několika generací našich čtenářů.
       
Pagi
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK