Logo rubriky
8-9/2004
  SF soutěže (další) (214)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

Vyhlášení druhého ročníku soutěže Trifid

Nakladatelství Triton vyhlašuje druhý ročník literární soutěže Trifid v žánru SF, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky.
1. Soutěž je vyhlašována v kategorii česky psaný román nad 300 normostran.
2. Odborná porota a redakční rada ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton.
3. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20 000 Kč. V případě komerčního úspěchu titulu obdrží další autorský honorář.
4. Dílům představujícím mimořádný literární počin může porota udělit cenu Trifid spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora, který obdrží celkem 40 000 Kč.
5. Zaslané práce nesmí být již někde knižně publikované, ale nevadí, pokud se již účastnily nějaké literární soutěže.
6. Soutěž probíhá trvale, datum uzávěrky je pouze orientační a znamená, že díla zaslaná do jejího termínu budou zhodnocena do následujícího Parconu, kde budou průběžné výsledky soutěže vyhlášeny.
Své příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a na disketě (ve formátu Wordu nebo RTF) na adresu Nakladatelství Triton (soutěž Trifid), Vykáňská 5, 100 00 Praha 10. Nejbližší uzávěrka je 31. 12. 2004
Staso Juhaňák
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK