Logo rubriky
8-9/2004
  SF soutěže (další) (214)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004
Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje
       16. ročník literární soutěže

O Stříbřitělesklý halmochron

       Soutěžní podmínky:
1. Zaslané práce musí být v žánru SCI-FI (Porotci nemají v oblibě povídky žánru čisté FANTASY a HORRORu). Oblibujeme hlavně povídky na téma Cestování časem.
2. Rozsah povídky je omezen na 40 normostran nebo maximálně na TŘI povídky jejichž součet nepřesáhne 40 normostran.
       NORMOSTRANA – stránka, která obsahuje 30 řádků o 60-ti znacích s řádkováním 1,5 – to značí 1800 znaků na stránku včetně mezer. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že rozsah povídky(dek) by neměl přesahovat 72000 znaků. Elektronicky zasílané povídky není nutné formátovat na normostránkový vzhled.
       3. Soutěž je NEANONYMNÍ – tzn. příspěvky by měly mít v hlavičce jméno autora či alias, pod kterým mají být uváděny. Texty musí být zaslané e-mailem nebo na disketě (čestně vrátíme), napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) nebo dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní tiskárně. Texty dodané v elektronické podobě mají je větší šance na zveřejnění ve sborníku a není je nutné zasílat v papírové formě. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. NEZAPOMÍNEJTE NA ZPÁTEČNÍ ADRESU!
       4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevrací.
       5. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli obdržet všichni účastníci soutěže.
       6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě upozorní.
       7. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků soutěže a předání cen upozorněni písemně.
       8. Uzávěrka soutěže je dne 31. 3. 2005
       9. Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: lubomir.zaborsky@skoda-js.cz nebo lzaborsky@quick.cz, kde získáte i další informace. Písemné práce zasílejte na adresu: Ľubomír Záborský; Rabštejnská 32; 323 32 PLZEŇ
       Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu: Ľ. Záborský; Predmestská 40; 010 00 ŽILINA
       Pořadatelé se zavazují, že poskytnuté osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě, a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK