Logo rubriky
10-11/2004
  SF soutěže (další) (215)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004
Městská knihovna Šumperk, p. o. a Dům dětí a mládeže Vila Doris a PC Šumperk

vyhlašují 1. ročník KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE

       Soutěžní kategorie: do 15 let, od 16 do19 let, od 20 let a více
       Téma zpracování: 1. Bez omezení, 2. Zaměření na okres Šumperk
       Rozsah: maximálně 8 stran (černobílá nebo barevná kresba)
       Označení: Ke kresbám přiloží autor jméno a příjmení, věk, adresu včetně PSČ, případně pseudonym, kontakt na e-mail, školu nebo pracoviště
       Doručení: nejpozději do 30. 4. 2005 doručte na jednu z těchto adres:
       Městská knihovna Šumperk, Mgr.Zdeňka Daňková, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk
       DDM Vila Doris a PC, Petr Konupčík, 17.listopadu 2, 78701 Šumperk
       
       Vyhodnocení: provede odborná porota. Nejlepší práce budou oceněny a vystaveny na výstavě od 15. 9. – 30. 10. 2005 ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
       Zúčastnění autoři dostanou pozvánku na vernisáž výstavy.
       
       VÝZVA: Soutěž zatím nemá „originální název“. Prosíme proto autory, aby při odesílání prací poslali k návrh na název soutěže. Rádi bychom, aby se tato komiksová soutěž stala i do budoucna tradicí.
       Prosíme o dodržení termínu odeslání. Na příspěvky zaslané po termínu nebude brán zřetel.
       Přejeme zajímavé (neotřelé) náměty, pevnou ruku a hlavně odvahu to zkusit.
       Na Vaše práce se těší
       Mgr. Zdeňka Daňková, Městská knihovna Šumperk, tel. 583214588,
       e-mail: dankova@knihovnaspk.cz, www.knihovnaspk.cz
       Petr Konupčík, DDM Vila Doris , tel. 583214212,
       e-mail: konupcik@doris.cz, www.doris.cz
       Kája Saudek, partner soutěže
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK