Logo rubriky
12/2004
  Fandom (další) (216)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

Zpráva z mimořádné porady SF klubů na Parconu v Brandýse nad Labem 27. 8. 2004

Tato mimořádná porada měla na programu jediný bod – totiž s definitivní platností rozhodnout o pořadateli Parconu v roce 2005. Porady se zúčastnilo 32 klubů s hlasovacím právem, jeden zástupce však nevydržel až do konce, a tak v závěrečném hlasování rozhodovalo pouze 31 osob.
       Na začátku jednání potvrdili svoji kandidaturu dva již dříve přihlášení kandidáti – SFK Avalon z Chotěboře a SFK Radegast z Kopřivnice. Nově se přihlásil i Richard Klíčník a Klub Julese Vernea s nabídkou uspořádat Parcon za rok opět v Brandýse nad Labem. Protože tato kandidatura nebyla podána včas v řádném termínu, dal Pagi hlasovat o tom, zda tuto kandidaturu vůbec přijmout. 22 klubů bylo pro, 5 hlasů bylo proti, 5 se zdrželo hlasování.
       Jednotliví zájemci o pořádání Parconu 2005 dostali prostor pro přednesení své kandidatury v tom pořadí, jak svoji kandidaturu oznámili.
       Za SFK Avalon seznámil přítomné s představou Parconu v Chotěboři Vašek Pravda. V mnoha bodech se mohl jako organizátor Festivalu Fantazie odvolat na roky minulé. Festival Fantazie se v přístím roce uskuteční 1. až 10. července, přičemž úterý a středa jsou státní svátky, ve známých prostorách KD Junior, kina a sportovní haly. Parcon sám by se konal v první půlce FF. Předpokládaná cena vstupného je 130 Kč na den při včasném přihlášení, na celý FF 900 Kč. Vstupné na Miss, divadlo a koncert se kvůli nákladům na techniku hradí zvlášť. Slavnostní večer s vyhlášením výsledků CKČ by byl přístupný i pro veřejnost a zdarma. Bude možné přihlásit se po jednotlivých dnech, rovněž stravování bude možné zajistit po jednotlivých jídlech. Očekávaný počet návštěvníků je celkově 1000 lidí, na den se pak předpokládá přítomnost 600 až 700 účastníků. Pro ubytování bude již dostupný internát Obchodní akademie, navíc bude možnost objednat si lehátka ve třídách. V programu je místo i pro zahraniční hosty – počítá se s úšastí jednoho britského spisovatele, jednoho amerického nebo britského herce a výtvarníka Philippe Coriata.
       Poté dostali slovo zástupci SFK Radegast. Parcon v Kopřivnici by se uskutečnil začátkem září v prostorách ZŠ Milady Horákové a v kulturním domě s kinosálem. Předpokládaná cena je 270 Kč při předplatném, 330 Kč na místě. Materiály hodlají organizátoři minimalizovat, tak aby nezatěžovaly rozpočet a nekladly nároky na vstupné. Počítají s 250 návštěvníky, strop je 450 lidí, hlavně kvůli ubytování. Způsob přihlášek bude on line na webu. Pro ubytování je k dispozici 150 míst ve spacáku v tělocvičně, pak od různé škály od cca 100 Kč za noc až po drahé hotely. Stravování by bylo možné v restauraci KD v ceně 65 Kč za oběd, v případě zájmu by šlo zajistit i stravování ve školní jídelně. Program plánují obvyklý parconský – přednášky, besedy soutěže, oblíbené linie KoprConů Star Wars, Star Gate, Star Trek, horor. K dispozici by byla PC herna a prostor pro stolní hry.
       Richard Klíčník měl řeč nejkratší – koneckonců Parcon v Brandýse by se konal v těch samých prostorách a prakticky v témže čase jako letos, i program by byl v podobném duchu. Cenu po letošní zkušenosti by kalkulovali o 100 Kč nižší. Letos je reálný předpoklad 400 účastníků, příští rok by byli schopni pojmout maximálně 600. Způsob přihlášek stejný jako letos, s tím, že by byly odstraněny letošní mouchy a výpadky. Prostory by byly rozšířeny o další třídy, k dispozici by mohla být i fakulta, která je letos v rekonstrukci. Vzhledem ke stížnostem na velkou pěší vzdálenost koleje Houšťka organizátoři plánují zajistit dopravu mezi touto kolejí a místem Parconu. Jako hosta by rádi pozvali Terryho Pratchetta.
       Vzhledem ke komplexnosti přednesených kandidatur se nevyskytly prakticky žádné dotazy, jen Dáreček vznesl požadavek, aby Parcon v Chotěboři byla skutečně pouze víkendová akce, neroztažená na větší část FF, čemuž se Vašek Pravda přizpůsobil. Po krátké poradě Rada seznámila přítomné se způsobem hlasování. Organizátorem Parconu se stane ten kandidát, který při hlasování získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by žádný nezískal potřebnou většinu, postupují do druhého kola ti dva, kteří získají v prvním kole nejvíc hlasů, přičemž ve druhé kole rozhoduje pouhá většina hlasů, není nutná nadpoloviční. V prvním kole zíslala Chotěboř 15 hlasů, Brandýs 13 hlasů, Kopřivnice 2 hlasy, jeden zástupce se hlasování zdržel. V druhém kole pro Chotěboř hlasovalo 16 lidí, pro Brandýs 15 lidí. Těsnou většinou tedy bylo rozhodnuto, že Parcon v roce 2005 se uskuteční v Chotěboři.
       Závěr porady patřil Randalfovi, zástupci SFK Radegast, udělujícímu anticenu Černá ďura za nejhorší počin za uplynulý SF rok, to jest od konce Parconu do konce Parconu. Letošním „oceněným“ se totiž stal ČS Fandom za neschopnost, jakou projevil při rozhodování o místě konání Parconu 2005. Ocenění osobně převzal doživotní prezident Fandomu Zdeněk Rampas. Tento slavnostní ceremoniál byl důstojnou tečkou za mimořádnou poradou SF klubů.
Jiřina „Aquila“ Vorlová
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK