Logo rubriky
13/2004
  Fandom (další) (speciál)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

Presidentský proslov před poradou

       Vážení přátelé,
       vítám vás na (možná již 40. poradě) ČS Fandomu. Obzvláště mezi námi dinosaury vítám přítomné mladé a nadějné savce, kteří si na rok 1983 kdy se takováto porada konala poprvé (a pro zajímavost, bylo to v Teplicích), opravdu nemohou pamatovat.
       Za chvíli vám Pagi odtajní program porady, bude se týkat i organizace příštích Parconů jako akce ČS Fandomu.
       K tomu bych chtěl přičinit pár poznámek:
       Na SF konferenci se teď vedla litá diskuse Počet conů a jejich právo na život, nechci se k ní teď vyjadřovat, nesledoval jsem ji soustavně, ale obávám se, že neinformovaný pozorovatel by si z ní odnesl (vedle jiných) chybný dojem, že hlavním posláním SFK je pořádat cony a že kluby, které tak činí jsou nějak zasloužilejší než ostatní.
       V možná zbytečné obavě, aby něčemu podobnému třeba nepodléhali i někteří z přítomných, chci připomenout, že život ve fandomu se má k občasné návštěvě či pořádání conu stejně jako život obyčejnýW0 k Vánocům a Silvestru někde na podnikové chatě. :-)
       Hlavní část SF života probíhá v SF klubech mezi nejbližšími přáteli, při klubových schůzkách či společných návštěvách kina, divadla či bazénu s piraňami, při porotování CKČ nebo některé z ostatních soutěží, při práci nad projekty jako je Kdo je kdo, při vydávání fanzinů nebo tvorbě webových stránek, pořádání LARPu a podobně. To samozřejmě nevylučuje spolupráci mezi kluby, spíše naopak, internet někdy hranice mezi kluby stírá.
       Občas se vynoří otázka, zda kluby potřebují něco jako je ČS Fandom a jeho radu. Udělal jsem si statistiku a za posledních cca deset let z Fandomu oficiálně vystoupili dva kluby. O jednom, vy víte o kom, nechci mluvit a pro ilustraci uvedu případ FantasyPlanet potažmo Ondřeje Jireše. Na krátkou dobu přihlásil redakci FantasyPlanet jako SFK do ČSF. Po občasné kritice (hlavně pravopisu :-) článků na FP a po návštěvě jedné porady, zjistil, že mu ČSF jako organizace nemůže nic dát, a zrušil své členství.
       Je to jen jeden příklad za všechny fanoušky, kteří Fandom jako organizaci änepotřebujíô.
       OJ je přitom platným členem ASFFH, která by bez ČSF nevznikla a bez jejíž podpory by nevydržela brzy již deset let. Nebo dále: Ondřeje nedávno napadlo vybrat a sestavit řadu antologií české SF po pětiletkách od roku 1990. To je hrozná práce a podařilo se mu do ní včetně sebe uvrtat osm lidí. Kupodivu nejméně o pěti z nich vy se nedověděl, kdyby nebylo fungujícího klubového života. A to nezmiňuji, že i vydavatel (Triton), se ktereým pro svou sbírku počítá, s fandomem spolupracuje a vyšel z něho.
       Nedá mi to abych nepřipomněl tři cíle našeho fandomu (i když se mi pak bude Honza Vaněk jr. smát, že už zase :-)
       1. Propagace SF v širším slova smyslu, tady máme stále velký dluh, ale řekl bych, že oproti rokům, kdy byl tento cíl formulován se situace změnila v tom smyslu, že vznikla řada SF vydavatelství, která mají stejný cíl a ještě jsou v této věci finančně angažovány. Je na obou stranách, aby k sobě nacházeli cestu a spolupracovali. Výborným pokusem co do záměrů byl Ramax Libora Marchlíka, nevyšlo to, ale to by nás nemělo zcela odradit. Fandom je stále ještě schopen práce jen z nadšení a pro radost, a je škoda tuto energii nevyužít (a samozřejmě, jde-li to tak i alespoň trochu zaplatit :-)
       2. Podpora původní domácí ( české a slovenské) tvorby, zde platí zhruba totéž co v předchozím bodě, jen dluh fandomu je menší, fanouškovské literární soutěže pomáhají účinně vyhledávat talenty a vydavatelé vzešlí z fandomu jim dávají šanci na trhu, ba dokonce jim někdy i zaplatí :-). Došlo to tak daleko, že i kamenná nakladatelství projevují zájem o nové SF (a fantasy) spisovatele, ale to spíše na okraj.
       Teprve bod 3. Vytvářet prostor pro sociální komunikaci fanoušků, nějak podstatněji souvisí s cony a jejich pořádáním, ale zahrnuje i vše ostatní co jsem o životě ve fandomu řekl dříve. Tuším, že Vašek Pravda to byl, kdo navrhoval abychom vypracovali nějakou metodiku hodnocení conů. Nejsem v zásadě proti, ale za základ hodnotících kritérií by mělo sloužit zjištění, jak daný con posloužil oněm právě připomenutým třem cílům ČS Fandomu. Jen taková kritéria a takové cony si mohou nárokovat pomoc ČS Fandomu. Pokud mluvím příliš abstraktně tak jen pro příklad: I menší slovenský Parcon na kterém by mohli vzájemně komunikovat čeští a slovenští fanoušci má pro ČSF větší cenu než několikanásobně větší akce přitažlivá pouze pro jednu část naší pospolitosti.
       Snad jsem vás neuspal hned na začátku.
       Na to máme ještě celý dlouhý program.
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK