Logo rubriky
13/2004
  Fandom (další) (speciál)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

Podzimní porada 2004

Březová nad Svitavou 16. 10. 2004
       27 klubů na prezenční listině, žádný ze Slovenska; ne všichni zástupci přítomni všem hlasováním.
       Minuta ticha za Teodora Rotrekla.
       Gudrun a Marvin ukončili práci v Radě – na příští rok nekandidují.
       Kromě Martina Koutného, Dárečka a Pagiho budou kandidovat Skogen a Pavel Mikuláštík. Pět kandidátů na pět míst schváleno jednohlasně (26:0:0). Revizorka
       Jolana potvrzena ve funkci aklamací.
       Jiřina Vorlová převzala od prezidenta sběr nominací na ceny za zásluhy; mimo oficielní jednání Porady nepřijímá ústní nominace, neplatí ani nominace telefonem nebo SMS.
       Příležitosti nominovat kandidáty na M a L v rámci jednání Porady využily pouze ostravské kluby Hepterida a KLF k nominaci Stanislava Komárka na Mloka za zásluhy za překlady Sapkowského. Peťo Pavelko zve na Worldcon do Glasgowa 4.–8. 8. 2005 (je oficielním agentem WC pro střední Evropu).
       Za Parcon 2004 nebyl nikdo ukamenován, neboť Richard Klíčník nepřijel. Konec konců většina přítomných vyjádřila s P2004 spokojenost, jen s výhradami vůči zapadlé Houšťce a chaotickému Richardovi.
       Na Parcon 2006 kandidují Avari (Parcon/Taurcon 25.–27. 8.) a Vašek Fořtík (prototyp reprezentativního Parconu pořádaného Fandomem, v tomtéž termínu).
       Vašek Fořtík nemohl přijet, a možná i proto jeho návrh na reformu systému pořádání Parconů, přednesený Pagim, většina přítomných odmítla; Vaškovy myšlenky zůstávají námětem pro budoucí diskusi, které se snad zúčastní i on sám, Parcon 2006 uspořádají Avari v Nymburce. (20 pro Avari, 0 pro Vaška Fořtíka, 2 se zdrželi)
       Jako generálka na P2006 se již Taurcon 2005 posouvá do pozdního léta.
       Kdo je kdo v ČSSF&F je již na Internetu, mělo by začít fungovat jako průběžně aktualizovaná databáze. Jednotlivé kluby budou spravovat údaje o svých členech.
       Schválen projekt přispívat výdělečně nečinným zástupcům klubů na účast na Poradě. Chudí zástupci chudých klubů požádají (s dostatečným předstihem) písemně Radu Fandomu (hlavní kontaktní osobou je Pagi), Rada má právo rozdělit 3000,- ročně, vždy nejvýše jeden příspěvek na Poradu a klub, rozhodnutí oznamuje žadatelům nejpozději týden před Poradou. (22 pro, 0 proti, 1 zdržel)
       Očekávaná kandidatura Šumperka na P2007 zatím nevznesena. Pagiho návrh pověřit v duchu Vaška Fořtíka pořádáním tým Fandomu (ne jen lidi z jednoho klubu) a
       vést Parcon (2007 – na zkoušku) jako součást hospodaření Fandomu zamítnut (3 pro:9 proti:8 z.)
       Prezident přednesl návrh Jaroslava Olši Jr. na putovní výstavu po ambasádách. Silver se předběžně přihlásil – pracuje pro DDM, ten má potřebné prostředky, ale Silver musí probrat s vedením, zda je dostane k dispozici.
       Schválena jarní Porada 15.–17. 4. 2005 v Březové.
Honza Macháček
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK