Logo rubriky
1/1997
  (1)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Bard 1997 -1997
0

Vzpomínací úvod

0
Společenstvo J.R.R.Tolkiena vzniklo přibližně před šesti lety a od té doby toho věru mnoho neudělalo. Snad za tím vězela značná lenost jeho předsedy, který rozhodně není Gandalfem Šedým, a tak nemá sdostatek sil pořádně zapřáhnout sebe, natož pak ty druhé.
0
       Také nás nebylo devět a už vůbec ne čtrnáct.
0
       Klub se postupně rozrostl (především po inzerci ve Zlatém draku; nechť mu jeho plamenný dech nikdy nevyhasne!) asi na padesát vesměs mimopražských členů dychtících po nejrůznějších aktivitách. Nebyvši však v tomto směru plně uspokojeni, chtěli si alespoň dopisovat. Což je věc, která se v jedné osobě mající pouhý jeden pár rukou a jednu hlavu zvládá jen velmi těžce, zvláště, máte-li ještě spoustu jiných starostí. Vyšel Bard číslo 0, kterýmžto počinem veškerá mimopražská činnost zašla na úbytě. Někteří důvěřiví členové tak byli oloupeni o část dvacetikoruny, již mi, ve své bláhové víře, zaslali.
0
       V samotné Praze přežíval strom členské základny celá léta, avšak stárnul, jeho listí žloutlo a padalo na zem a jen zřídkakdy na holých větvích vypučel lístek nový.
0
       Tak to šlo až do loňského jara, kdy byl ztrátou klubovny strom vyvrácen z kořenů a již se nezazelenal.
0
       Snad na tom měly svůj podíl i časté pražské smogové situace, ale to by byl čistý alibismus.
0
       Rád bych se strom Společenstva pokusil oživit. Nechť je tedy toto první číslo Barda oním posledním a jediným plodem Telperionu, z něhož vyroste nový Bílý strom!
0
M. B.
0

Co onen úvod znamená?

0
Stylem prostě sdělným snahu o oživení Společenstva, klubu J. R. R. Tolkiena. Kdysi mělo klubovnu a úměrný počet členů, kteří se spolu scházeli, aby diskutovali o různých věcech nebo jen tak vyráželi na procházky do přírody (na ty kratší se ukázal vhodný zvláště Krčský les). Část členů postupně odpadla pro jiné zájmy (či se objevují jen velmi zřídka) a část přešla pod křídla aktivnější, původně brněnské tolkienovské Společnosti. Nyní je snaha nabrat nové zájemce, aby sdružování milovníků fantasie, historie a jazyků postupně nezašlo na úbytě a aby se měli ti, které neuspokojuje jen hraní karetních či společenských her, kde setkávat. V současnosti schází však i klubovna, neboť do počátku léta se sice zájemci o Tolkiena scházeli v jedné učebně na Filosofické fakultě, ta je však nyní pochopitelně zavřená a na podzim snad celou budovu čeká rekonstrukce.
0
       Mimo jiné proto vyšel tento Bard. Kromě prezentace prací současných i bývalých tolkienistů chce být i tmelem pro nové zájemce o klub. Bard by měl vycházet nepravidelně, když se nahromadí dostatek dobrých příspěvků a bude síla ho vydat (doufejme, že dříve než zase za 6 let), zřejmě několikrát ročně. Pokud by vás tedy vstup do tolkienovského Společenstva s r.o. zajímal, napište na adresu redakce uvedenou na konci časopisu a časem se jistě dočkáte odpovědi, případně telefonátu. Nějaké podrobnější sliby zatím raději neskládám, záleží na počtu zájemců (budou-li jací). Chcete-li mi pomoci, napište také rovnou, jak si představujete fungování takového klubu, co byste od něj očekávali a co byste pro něj naopak chtěli dělat. Vítány jsou i příspěvky do dalších Bardů, samozřejmě bez záruky, že budou doopravdy vydány.
0
       Vzhledem k absenci klubovny a teplému počasí před námi by se první schůzky klubu mohly konat ve formě výletů do přírody s předem včas vyhlášeným místem srazu.
0
       
0
Michael Bronec
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK