Logo rubriky
3/1989
  Fandom (další) (60)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Ještě k Promarněné šanci

       Vážený pane Novotný,
       poněkud se zpožděním, ale přece odpovídám na Váš článek v Interkomu 1/89 a doprovodný dopis k tomuto článku.
       Plně souhlasím s Vašimi výtkami ohledně netečnosti fanů a jejich neochoty diskutovat. Ač sama jsem se z důvodů organizačních povinností nemohla besedy zúčastnit, vím jak je těžké vykřesat myšlenku, byť jen na klubové schůzce v okruhu patnácti, dvaceti lidí. Ale snažte se pochopit také druhou stranu mince, je nám dvacet, nebo o kousek víc, a celý život nám kázali: „uč se a poslouchej, uč se a ne aby tě napadlo mít svůj názor“. A najednou po nás chcete, abychom polemizovali s lidmi, na které hledíme přinejmenším s úctou. Je to těžké, ale snad i nám jednou dojde, že by náš názor mohl někoho zajímat, pokud už k nějakému dojdeme, ale pak se prosím nezlobte, až budete veřejně kritizován a třeba i vypískán.
       Tolik za fandom a nyní my dovolte několik vět z pohledu pořadatelů, když jsme koncipovali tuto besedu, měli jsme dva cíle. Jednak jsme chtěli ukázat, že lidé jejichž knížky a obrázky máme rádi, jsou také jen lidé a že si umí i hrát. A pak, věděli jsme, že na Minicon přijdou i ti, kteří se o sci-fi zajímají pouze okrajově a o této akci se dozvěděli více méně náhodou. A právě na tyto návštěvníky jsme se snažili myslet, chtěli jsme jim na jednom místě a v jednu chvíli představit ty, jejichž jména znají pouze z doslechu nebo z tiráže knih.
       Na tomto místě si neodpustím jednu připomínku, i kdyby v hledišti byli pouze samí pravoslavní fanové, v počtu dvěstě lidí lze vést besedu na skutečně konstruktivní úrovni jen s největšími obtížemi. A tak můžeme jen litovat, že jste Miniconu nezůstal věren až do závěru, kdy na besedě s panem Merglem se již v užším kolektivu doslova rozpoutal kolotoč otázek a životních názorů.
       Na závěr bych chtěla dodat, že se snažíme, aby Vaše dobře míněná slova nezapadla a chystáme cyklus klubových pořadů, kde chceme dát prostor pro diskusi každému a na jakékoliv téma. A jelikož diskuse se nejsnáze odvíjí od nějakého konkrétního společného bodu, připravili jsme na úvod každého odpoledne porad a na závěr pro zklidnění rozepří zákusek v podobě videa. A tak je mojí milou povinností pozvat Vás na některou třetí sobotu v měsíci do klubu Vltava, kde Vás vždy od 14.oo čeká sfk Time Machine a tyto pořady:
       18.3. psychologie, psychiatrie...
       15.4. indický epos a hudba
       20. 5. 1989 sci-fi film trochu jinak. Za klub TM sepsala
Zuzana Réblová.
       P.S. pro čtenáře Interkomu:
       Pozvání na klubové pořady není adresováno pouze F. Novotnému, ale všem, kteří mají chuť strávit nejen příjemné odpoledne. Neboť však chceme tyto pořady vésti v okruhu spíše užším, vyzvedněte si „vstupenky“ u některého z členů klubu TM, nejlépe u předsedkyně.
ik
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK