Logo rubriky
3/1989
  Fandom (další) (60)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

O polemice kolem SF aneb tak třeba Minicon

Úvodem budiž podotknuto, že mne ke článku nepřímo vyzval Zdeněk Rampas, ale i „stížnost“ ctěných literátů k průběhu besedy na Miniconu. Jmenovitě Z. Volného, který očekával řadu kritických až vlezlých dotazů. Proč zde nebyly? Především si myslím, že i tady se ukázalo, že jsme si bohužel, mám tím na mysli československé poměry, odvykli diskutovat.
       Dalším důvodem možná je, že se po období bouře, kdy bylo možno v Praze cítit ve vzduchu napěti a leckdy i hádky (bohužel mnohdy málo konstruktivní), patrně v duchu u nás tak oblíbeného přístupu ode zdi ke zdi, Fandom ocitl v opačném extrému, vychutnávajícím až příliš klid.
       Jinou skutečnosti je fakt, že (alibisticky hned dodávám, že jde jen o můj názor, za nímž si ale stoprocentně stojím) bohužel nebyla beseda dostatečně připravena. Nejen ona, ale i další program Miniconu.
       Jestliže teď budu kritizovat (kritik je člověk, který říká, jak by to dělal, kdyby to uměl - K. Čapek) Minicon, tak především z toho důvodu, že uvedené věci se obecně týkají i dalších obdobných akcí.
       S touto kritikou začnu tak trochu zeširoka, Když přijde na jakýkoliv con v tomto směru máme co činit s inflací) někdo nový, bude asi nadšen, Je to ale podobné i u těch dalších? Lze namítnout, že cony dělají lidé sami pro sebe, amatérsky. Všechna čest a sláva jim, obětavým organizátorům. Objevuje se tu však jedno ale ... To ale se nazývá program. Je obtížné přijít s něčím novým. Leč i to relativně „staré“ lze lépe podat. A zde k tomu, co mi vadilo na Miniconu. Shromáždění přítomných osobností za jedním slovem (chyběl snad jen Ivo Železný a pár méně populárních) vyžaduje trochu více, než co se udalo. Jistě, úvodní otázka by měla být obecná a dejme tomu pro všechny stejná, Leč další diskuse už snad nikoliv. Navíc mám jednu technickou připomínku - bylo řečeno, že všichni budou mít možnost písemného dotazu. Sám jsem měl přichystány dva všetečnější dotazy, ale v praxi nebylo možné se na cokoliv zeptat. A pak zde hraje roli i faktor času.
       Jak tedy postupovat příště? Něco už jsem navrhl. Dále si myslím, že by bylo vhodné - předem - shromáždit sporná či diskutovatelná témata, ale i moderátory, kteří (umí to Ivo Železný, jak předvedl na jednom z Parconů, možná i další), dokáží v dobrém slova smyslu provokovat. Vzal jsem si na mušku Minicon, ale teď mi jde třeba o panelovou diskusi v Pardubicích, pardon Olomouci, zkrátka na Parconů.
       U Miniconu ještě zůstanu - právě u přípravy předem, což, jak jsem (dobře?) v zákulisí pochopil, se týkalo i besedy s astronomem Koubským, ale také malířem T. Rotreklem. Řečníkovi nelze pouze říci, že „chceme slyšet něco o .“ , ale to něco alespoň v kostce popsat. T. Rotrekl je příznivec žánru, možná i P. Koubský, leč ne každý host může být pak se svým projevem a zájmem o jeho přednášku, když vlastně neví, o čem má mluvit, spokojen, v kladném případě pak buď hovořit „jen“ o ztrátě času...
       U času ještě zůstanu (nejen proto, že v poslední době tvoři toto slůvko velmi často součást názvů nejrůznějších SF děl v Československu. Kromě známého konstatování, že méně může znamenat někdy i více, bych podotkl, že málokterý con zřejmě počítá s určitou variabilitou času a rezervami, což je také chyba. Tomu by se dalo zamezit vymezením (časovým) příspěvků atd.
       Toť z mé strany zhruba vše. omlouvám se obětavým organizátorům Miniconu, že jsem si vzal jejich akci jako příklad. Snad ale pochopili, že mi jde o něco víc. Abychom totiž u delšího conu na dotaz toho, kdo tam nebyl, neříkali - „jak vypadal? To víš, jako obvykle!“, ale aby nám něco přinesl. Je mé přání přehnané? I o tom můžeme polemizovat.
František Mašek, 10ka
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK