Logo   7/1993 
  (110) 
Předchozí číslo Další článek Další číslo Obsah ročníku Index Archiv IK   
 Infofanzin Čs. fandomu
       Mým čtenářům!
Na tomto místě druhdy zasvěceném moudrostem šéfredaktora dnes naleznete spíše rubriku Došlo po uzávěrce. Pokud obsah tohoto čtverečku nečtete, prohloupíte. Neboť se nedovíte, že:
       A. Peškobus opět jede, a sejde-li se nás dost, doveze nás do Šumperka. Doba odjezdu závisí na tom, zda chcete být na Parconu od začátku, či až od slavnostního zahájení. Zájemci hlaste se urychleně na adrese IK.
       B. V demonstračním středisku fy Syscom Q.E.D. se každý druhý týden (ve středu) scházejí pražští fanoušci a snaží se (zatím nepříliš úspěšně) obnovit tradici debatního klubu (proloženého videem). Informace v AFSF a u Egona Čierného.
       C. Pokud nenacházíte uplatnění pro své kresby (pérovky), zkuste je nabídnout Interkomu. Stačí nám kvalitní kopie.
       D. Hledá se nový Sekretář poroty CKČ. Praxe v oboru vítána. Zájemci nechť zašlou stručný životopis a zpáteční adresu do redakce.
       E. Na Vaše dopisy se těší
-zr-
OBSAH tohoto čísla
Angloameričtí fanové a ti druzí
 • Kterak se angloameričtí fanové začali zajímat taky o jiné země, jiné kultury a jinou SF
 • (Cyril Šimsa)
  Místo Šmoulí vesničky Laser!
  Jarní porada SF klubů v Březová nad Svitavou (ZR)
  Postřehy z porady SF klubů (Jiřina & kol.)
  SFK 451o Fahrenheita Košice
  Náš člověk v Kanadě (dopis č. 3) (pH)
  Nové fanziny v redakci
  Jazyk naší fantastiky (6. část) (L. Freiová)
  STANOVY
  Dopisy čtenářů (Petr Starý)
  Návrat marnotratné Fandomény (Filip Gotfrid)
  Dne 27. 3. 1993 se konal v Olomouci již 7. sci-fi ples. (Petr Starý) (J. Gottfried)
  Parcon 93
 • SF PÁSEK, sponzor jarní porady čs. SF klubů v Březové nad Svitavou

 • Pán prstenů (Karel Makovský)
  Malá kapitola z euklidovské geometrie

  KVARK

  Cestou z Bantumagu (Jan „Jam“ Oščádal) (Jana Srbová)
  Mstivá kantiléna (Richard Válek)
  Jedna horrorová povídka (ten známý podvratník pH)
  HELIKONIE - THE BEST OF LASER 1992 (Martin Češpivo)
  Tip na Koniáše aneb Pirátství se meze nekladou? (Jiřina Vorlová)
  Jan Hlavička: Panelfixn (Bubo)
  Čtěte rychle, už se stmívá! (Martin Češpivo)
  Tradičně neobyčejný příběh (František Houdek)
  Nashledanou
  O INTERKOMU

  Současná redakce
  Šéfredaktor: Zdeněk Rampas, MCL
  Redakční kruh: Jan Vaněk, jr., Jan Macháček, Richard Klíčník
  Vychází nepravidelně. Takřka každý měsíc.
  Všechny články a recenze © Interkom
  Vyžádané rukopisy vracíme.
  Informace o předplatném „papírové“ verze Interkomu na adrese redakce. Interkom je v prodeji ve specializovaných SF knihkupectvích a můžete jej dostávat i poštou.
  Adresa redakce:
  INTERKOM, Letecká 6, 161 00 Praha 6
  Současný telefon do redakce je 233 312 003
  V pracovní době volejte 224 239 645. Nedejte se odradit tím, že se ozve technická podpora produktů firmy Corel.
  e-mail: ram@apro.cz
  Další informace
  Další Interkom